Onze kandidaten voor het Europees Parlement

Onze kandidaten voor het Europees Parlement

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte

Onze kandidaten:

Frans

We hebben in Europa grote uitdagingen.

Klimaatverandering, ongelijkheid, verdeelde samenlevingen. Alleen gezamenlijk kunnen we die uitdagingen aanpakken. Het is tijd dat grote bedrijven eindelijk eerlijk belasting betalen. Het is tijd dat we jongeren weer een zekere toekomst geven. Met een eerlijk loon en een betaalbare woning. Het is tijd voor een Europa waar mannen en vrouwen gelijk betaald en behandeld worden. Waar mensenrechten voor iedereen gelden.

Dit is de ambitie van de PvdA. Om samen in Europa onze toekomst vorm te geven. Dat begint met jouw stem.

Agnes

Aan een sociale samenleving gaat strijd vooraf: voor fatsoenlijk werk, beschikbare zorg, goed onderwijs en betaalbaar wonen. In uw dorp of stad, in Nederland én Europa.

Met die strijd ben ik al mijn hele leven bezig. Nu met volle energie vooruit. Voor de vrachtwagenchauffeurs, de bouwvakkers, de onderwijzers: voor werkenden. Zij verdienen een stem in het Europees Parlement. Want Europa kunnen wij niet overlaten aan de lobbyisten van grote bedrijven.

Wij willen een Europa dat werkt aan:
• zekere banen
• betaalbaar wonen
• gelijke kansen voor iedereen

Dat vraagt om gezond verstand en strijdbaarheid. Daarom vraag ik op 23 mei uw steun.

Paul

De ongelijkheid is groot en groeit. De lonen blijven achter, contracten zijn flexibel en de lasten stijgen.

Ondertussen zijn Facebook en Google uitgegroeid tot de grootste bedrijven ter wereld, die de minste belasting betalen. Wie betaalt, bepaalt. Of toch niet? De 99% van werkenden betaalt wel netjes belasting maar de 1% van het grote geld steeds meer invloed heeft.

Laten we strijden voor eerlijk delen, zodat iedereen belasting betaalt, ook multinationals en miljardairs. Laten we onze data opeisen, zodat die weer voor ons kunnen werken en niet alleen voor de tech-giganten. Laat Europa een tegenmacht zijn die het voor ons opneemt!

Kati

Als dochter van een Hongaarse vluchteling weet ik hoe belangrijk mensenrechten zijn. Iedereen heeft recht op een waardig bestaan en een eerlijke kans. Maar die waarden staan onder druk. Veel mensen voelen zich niet gehoord en de ongelijkheid neemt toe. Alleen een vrije, eerlijke en sociale Europese Unie kan mensen in tijden van grote veranderingen bescherming bieden. Samen staan we sterker dan alleen.

Laat je stem horen op 23 mei,
voor een beter Europa voor iedereen!

Vera

Kandidaatscommissie:

Vera was wethouder in Venlo, een regio waar Europese samenwerking dagelijks merkbaar is. Ze is een uitgesproken sociaaldemocraat, die midden in de samenleving staat. Op het gebied van zorg en sociaal beleid heeft ze veel expertise. Vera straalt enorme energie uit, neemt geen blad voor de mond, is duidelijk en warm tegelijk. Verbinding leggen met mensen, het werk doen voor mensen, ze doet het van nature. Vera voelt zich Europeaan en heeft door de grensstreek een natuurlijke verbinding met Europese vraagstukken. Vera is daarnaast al jaren actief voor vrouwenemancipatie, gendergelijkheid en LHBTI-tolerantie.

Mohammed

Tijdens onze jaarlijkse autoreis naar Marokko raakte ik verliefd op Europa. De verschillende talen, diverse mensen en prachtige landschappen. In mijn derde jaar aan de Universiteit van Tilburg deed ik onderzoek naar de uitbreiding van de Europese Unie. Voor mij was dat toen een manier om mijn twee passies, econometrie en politiek, te combineren. Na mijn promotie ging ik verder op dat pad. Zo ben ik actief binnen verschillende Europese onderzoeksprogramma’s.

Europa brengt veel goeds, maar er is ook veel voor verbetering vatbaar. Ik was jong toen Europa mij raakte en ik ben er alleen maar meer van overtuigd geraakt dat Europa onmisbaar is voor een eerlijke, schone en sociale toekomst. Wat me de afgelopen 12 jaar in de lokale politiek heeft gedreven, zal ook in Europa mijn drijfveer zijn: mensen helpen die dat het hardste nodig hebben.

Lara

Ik ben Lara Wolters (32); kandidaat voor het Europees Parlement. Ik woon - afgezien van de slechte fietspaden - met veel plezier in Brussel, waar ik politiek adviseur ben.

Ik ben overtuigd Europeaan, want samen bereik je meer dan alleen. Toch vind ik dat er in Europa een koersverandering nodig is. Minder voorrang voor de belangen van bedrijven, meer aandacht voor de zorgen van mensen. Zoals over fatsoenlijk werk en eerlijk loon, of over globalisering en het klimaatprobleem. Een Europa met niet multinationals, maar mensen als middelpunt.

Voor zo’n sociaal Europa vraag ik op 23 mei jouw stem.

Thijs

Kandidaatscommissie:

Thijs heeft veelzijdige politieke ervaring, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau. Hij was bestuurder in een Amsterdams stadsdeel en daarvoor o.a. beleidsmedewerker bij onze Tweede Kamerfractie.

Hij is nu zelfstandig adviseur. Een allrounder, verbinder, gericht op resultaat.

Naomi

Als onderzoeker van hervormingen in de verzorgingsstaat zie ik hoe Europese regels misbruikt en omzeild worden. Dat wil ik veranderen. Als moeder van twee jonge kinderen wil ik dat ook de nieuwe generatie vrij kan reizen over een vreedzaam continent. Als sociaaldemocraat sta ik daarom voor:

• Wonen als een sociaal grondrecht: betaalbare huurwoningen, ook voor middeninkomens
• Een democratisch Europa: lidstaten die niet democratisch zijn, mogen niet meer meestemmen over Europese besluiten
• Gelijk loon voor gelijk werk: arbeidsmigranten horen in Nederland hetzelfde te verdienen als hun Nederlandse collega’s

Stemmen op de PvdA brengt die idealen dichterbij.

Ralph

Zeker zijn van werk, liefst vast werk. Van goede zorg, liefst dichtbij.

Van een goed huis, liefst duurzaam. En van een goed milieu, door schonere energie te gebruiken. Betaalbaar. Voor iedereen.

De afgelopen jaren heb ik als PvdA politicus mee mogen werken aan een sterker Drenthe.

Nu ben ik kandidaat voor het Europees Parlement.

Een Noordelijke PvdA stem in Brussel, daar ga ik voor.
En, ik wil dat samen doen met onze buren in Nedersaksen.

11 Fardau Procee - 1986 / Amsterdam (v)

Als geboren en getogen Burgumer heb ik na negentien jaar het mooie Friesland achter mij gelaten en op verschillende plekken in de wereld gewoond en gewerkt, waaronder Jeruzalem, New York en Brussel. Daar werkte ik voor de VN en de EU en kwam erachter dat Europese samenwerking ingewikkeld, maar ook noodzakelijk is.

Ook uitdagingen in Friesland hebben soms een Europese oplossing nodig. Met die ervaring wil ik me nu graag inzetten voor:

1. De Friese taal en cultuur beschermen en bevorderen.
2. Goed werk, betere contracten en een fatsoenlijk salaris.
3. Betaalbare energietransitie.

13 Sham Ahmed - 1996 / Tilburg (v)

Als klein meisje kwam ik naar het grote Europa op mijn vierde. Nu, bijna twintig jaar later, voel ik me naast Nederlander ook een trotse European. Als student leer ik veel over het functioneren van de Europese Unie, dankzij goede vrienden reis ik veel in al onze mooie en cultuur rijke lidstaten. Er gaat veel goed, maar er kan ook nog zoveel beter.

Ik wil zeker zijn van een Europa wat eerlijk is, wat sociaal democratisch is en wat inclusief is. Ik wil zeker zijn van een Europa waar voor iedereen plek en ruimte is om zich te ontwikkelen. Uiteindelijk is de toekomst van Europa de toekomst van ons.

Stem daarom jong!

15 Arina Angerman - 1954 / Amsterdam (v)

Grote verbondenheid met Europa ontwikkelde ik als meisje in het Groningse Beerta toen ik nummerborden voorbij zag rijden uit Duitsland of Zweden. Vanuit mijn opleiding Sociale en Politieke Geschiedenis hecht ik aan terugkijken. Vanuit mijn grote passie voor politiek werk ik graag samen vooruit aan een sociaal Europa. Sinds 1985 vanuit Amsterdam, omdat ik hou van vrijheid!

Ben jij ook voor?

• Vrij = Baas in eigen buik. Omdat recht op een legale en veilige abortus een vrouw de kans geeft economisch zelfstandig te blijven.
• Rechtvaardig = Minder belastingontwijking. Omdat fiscale rechtvaardigheid telt voor iedereen.
• Duurzaam = Minder plastic. Omdat klimaatverandering bij jezelf begint.

17 Albert de Vries - 1955 / Middelburg (m)

Albert is als gerenommeerd PvdA-lid gevraagd als lijstduwer. Hij was eerder lid van de Tweede Kamer.

19 Henk Deinum - 1956 / Leeuwarden (m)

Henk is als gerenommeerd PvdA-lid gevraagd als lijstduwer. Hij was eerder wethouder in Leeuwarden.

21 Jerzy Soetekouw - 1988 / Almere (m)

Jerzy is als gerenommeerd PvdA-lid gevraagd als lijstduwer. Hij is op dit moment wethouder in Almere.

23 Hedy d’Ancona - 1937 / Amsterdam (v)

Hedy is als gerenommeerd PvdA-lid gevraagd als lijstduwer. Zij was eerder minister, staatssecretaris, lid van de Eerste Kamer en lijsttrekker voor het Europees Parlement.

12 Mark Lauriks - 1982 / Oosterbeek (m)

Zeker zijn van een eerlijk Europa.

Waar iedereen mee kan komen. Waar we samen sterker zijn dan alleen. Waar we niet tegen elkaar worden uitgespeeld, maar juist voor een gezamenlijke toekomst kiezen. Door te kiezen voor een Europa waar multinationals gewoon belasting betalen en grote vervuilers meebetalen aan maatregelen voor een beter klimaat. Waar we oneerlijke concurrentie tegengaan en waar mannen en vrouwen hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Waar we pal staan voor de bescherming van minderheden, democratie en rechtsstaat.

Daar geloof ik in. En op 23 mei bepaal jij de toekomst van Europa. Kies voor een eerlijk Europa.

14 Kavish Bisseswar - 1993 / Den Haag (m)

Kandidaatscommissie:
Kavish heeft in de programmacommissie voor het Europees Parlement zitting gehad. Hij ademt de sociaal-democratie en kan zijn idealen helder en enthousiasmerend verwoorden. Hij is recent voor zijn werk
verhuisd naar Beijing, maar wil met deze plek op de lijst voor het Europees Parlement zijn betrokkenheid tonen.

16 Bart Pierik - 1985 / Den Haag (m)

Deze Europese verkiezingen doen er toe. Europa moet meer van de Europeanen worden.

De EU moet geen dingen doen die een nationale of lokale overheid beter kan, maar zorgen voor een Europa dat slim, schoon en eerlijk is. In samenwerking kunnen we meer doen dan alleen. Werknemers moeten zeker zijn van een eerlijke arbeidsmarkt, jongeren moeten zeker zijn van de beste opleidingsmogelijkheden en we moeten allemaal zeker kunnen zijn van een schone toekomst.

Daar sta ik voor, daar wil ik de komende jaren voor u hard aan werken.

18 Anja Timmer - 1961 / Hengelo (v)

Anja is als gerenommeerd PvdA-lid gevraagd als lijstduwer. Zij was eerder lid van de Tweede Kamer.

20 Richard Moti - 1979 / Rotterdam (m)

Richard is als gerenommeerd PvdA-lid gevraagd als lijstduwer. Hij is op dit moment wethouder in Rotterdam.

22 Max van den Berg - 1946 / Groningen (m)

Max is als gerenommeerd PvdA-lid gevraagd als lijstduwer. Hij was eerder voorzitter van het partijbestuur, Commissaris van de Koningin en lid van het Europees Parlement.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid