Inhoudelijk medewerker statenfractie PvdA Noord-Holland

De statenfractie van de PvdA Noord-Holland is op zoek naar een nieuwe inhoudelijk fractiemedewerker. De inhoudelijk medewerker ondersteunt de fractieleden inhoudelijk bij het fractiewerk en is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de fractie. De inhoudelijk medewerker wordt aangestuurd door de fractiesecretaris, in overleg met de andere fractieleden. De inhoudelijk medewerker werkt daarbij samen met de secretarieel medewerker van de fractie, die vooral verantwoordelijk is voor de secretariële en organisatorische ondersteuning.

De inhoudelijk medewerker verricht de volgende werkzaamheden:
Inhoudelijke ondersteuning van individuele fractieleden en de fractie als geheel, zoals:
Informatie verzamelen ten behoeve van een notitie of inbreng in commissie of Statenvergadering
Vragen, moties of amendementen formuleren
Inhoudelijke voorbereiding van lezingen, debatbijeenkomsten etc.
Ondersteuning bij projecten en initiatiefvoorstellen van de fractie
Adviseren over en uitvoeren van de communicatie van de fractie, zoals:
Het schrijven van persberichten
Het schrijven en aanpassen van teksten voor de nieuwsbrief
Het plaatsen van stukken namens de fractie op de website
Het beheer van sociale media als twitter, LinkedIn en facebook
Adviseren over en inhoudelijk ondersteunen bij de organisatie van werkbezoeken
Het onderhouden van het netwerk van contacten.

Het profiel van een fractiemedewerker:
Lid van of affiniteit met het werk van de PvdA
Politieke belangstelling en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
Voorkeur gaat uit naar iemand die woont in of in de nabijheid van Noord-Holland
Flexibele instelling, teamplayer
Goed politiek gevoel
Snel kunnen inspelen op de actualiteit
Analytisch denkvermogen
Zelfstandig kunnen werken
Goede schrijfvaardigheid
HBO+ of WO denkniveau

Arbeidsvoorwaarden
Werkzaamheden: 20 uur per week. Werktijden zijn flexibel en kunnen in overleg worden vastgesteld.
De werkplek is in het fractiekantoor van de PvdA aan de Paviljoenslaan in Haarlem. De mogelijkheid bestaat om een deel van de werktijd vanuit huis te werken.
Salaris: € 1627 per maand bij een werkweek van 20 uur.
Vakantieverlof 100 uur per jaar bij een 20-urige werkweek.
Het betreft een tijdelijke overeenkomst tot 1 april 2019

Reacties voor 9 december aan de fractie PvdA Noord Holland t.a.v. Marieke van Duijn
PVDA@Noord-Holland.nl

Delen: