Een goed begin van 2017

Een goed begin van 2017

Goed nieuws!

Want vanaf 1 januari gaan er mooie maatregelen in waar we hard voor hebben geknokt. Maatregelen zoals gelijk loon voor gelijk werk, kansen voor álle kinderen, een einde aan absurde salarissen in de (semi-)publieke sector en echte banen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bekijk de video en lees verder.

Kansen voor álle kinderen

Alle kinderen in Nederland moeten kunnen meedoen, ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Samen met leeftijdsgenootjes kunnen sporten, kunnen leren zwemmen, en muziek kunnen leren maken: dat hoort bij de basis van ieder kind. Kansen voor álle kinderen, dat vinden wij enorm belangrijk. We hebben afspraken ondertekend over hoe we de extra 100 miljoen euro, die de regering op aandringen van de PvdA voor de bestrijding van kinderarmoede heeft vrijgemaakt, met ingang van komend jaar gaan besteden. Samen gaan we ervoor zorgen dat we alle kinderen, die steun nodig hebben voor schoolspullen, muziek- of sportlessen en uitjes, gaan bereiken. 

Lees verder 

Sparen gaat weer lonen

Het stelsel met een verondersteld rendement van vier procent wordt terecht als onrechtvaardig ervaren. Kleine spaarders halen dit rendement niet, terwijl grote vermogens dit ver overstijgen. Daarom komt er vanaf 2017 een meer rechtvaardige belasting op vermogens. Gewone huishoudens, die zorgvuldig sparen om onverwachte schokken op te vangen, die sparen voor hun pensioen of die sparen voor de opleiding van hun kinderen, al die huishoudens gaan straks minder vermogensbelasting betalen. Grote spaarders, die veel hogere rendementen behalen, gaan straks meer vermogensbelasting betalen. We sluiten aan bij het gemiddelde rendement dat spaarders behalen op hun spaarrekening. Bij grote vermogens kijken we ook naar de langjarige opbrengst op aandelen en vastgoed. Door aan te sluiten bij reële rendementen wordt de vermogensbelasting eerlijker voor iedereen.

Op naar een verbonden samenleving

De PvdA is trots op deze maatregelen en wat we bereikt hebben. Maar we zijn nog niet klaar. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste onderwijs krijgt. Een samenleving waarin we met elkaar leven en waarin we zorgvuldig met elkaar omgaan, kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien en mensen vooruit kunnen komen. De PvdA wil de komende vier jaar de samenleving versterken door de mensen in Nederland nieuwe zekerheden te bieden, zeggenschap te geven over keuzes en te werken aan vertrouwen in elkaar.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma

Delen:

Sluit je aan

Blijf niet aan de zijlijn staan. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Ik doe mee

Word lid!

Samen vooruit.

Word lid