FAQ ledenraadpleging lijsttrekkersverkiezing Eerste Kamer

FAQ ledenraadpleging lijsttrekkersverkiezing Eerste Kamer

Hoe brengt u uw stem uit?

De ledenraadpleging duurt van maandag 5 november tot woensdag 14 november 2018, 23.59 uur.

U kunt op twee manieren uw stem uitbrengen: per post of via internet. Bij stemmen per post kan het een aantal dagen duren voordat het stembiljet ons bereikt. Houd hier rekening mee! Op de voorzijde van dit stembiljet staat het webadres en postadres.

De ledenraadpleging verloopt via het zogenaamde ‘alternative vote’ systeem. Dit kiessysteem zorgt ervoor dat de kandidaat met het grootste draagvlak gekozen wordt.

Lees a.u.b. zorgvuldig de onderstaande instructie voordat u uw stem uitbrengt:

  • Als lid stemt u niet alleen op uw favoriete kandidaat, maar dient u ALLE kandidaten te rangschikken op volgorde van uw voorkeur. Bij vier kandidaten moet u uw meest favoriete kandidaat het getal 1 geven, de volgende kandidaat van uw voorkeur het getal 2, de volgende het getal 3 en uw minst favoriete kandidaat een 4.
  • Uw stem telt alleen mee als u ALLE kandidaten gerangschikt heeft. Wanneer u niet alle kandidaten rangschikt, is uw stem ongeldig. Dit geldt bijvoorbeeld ook als een of meer kandidaten onbekenden voor u zijn, of als u geen voorkeur heeft. U moet iedere kandidaat een nummer toekennen. U kunt kandidaten niet hetzelfde nummer toekennen.
  • U kunt ook blanco stemmen, als u geen enkele voorkeur heeft, door het speciale hokje BLANCO aan te kruisen. Deze blanco stem telt wel mee bij de berekening van de opkomst, maar niet bij de bepaling van de uitslag. Indien u BLANCO stemt dienen de andere vakjes leeg te blijven. U kunt dus niet zowel stemmen voor uw favoriete kandidaat als het hokje BLANCO aankruisen. Dat maakt uw stem ongeldig.
  • Bij de eerste telling van de stemmen wordt alleen naar uw eerste stem gekeken. Als er een kandidaat meer dan de helft van de stemmen behaalt, is deze verkozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamer van de PvdA. In dat geval doet het er niet toe wie uw 2e of 3e voorkeur genoot.
  • Als bij de eerste telling geen enkele kandidaat een absolute meerderheid heeft behaald, valt de kandidaat met de minste ‘1e keus’ stemmen af. Vervolgens worden de stemmen van de mensen die op deze kandidaat hadden gestemd over de andere kandidaten verdeeld op basis van de 2e voorkeur. Indien nu nog steeds geen kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen heeft behaald, wordt dit proces herhaald. Dus uw tweede stem wordt pas geteld indien uw meest favoriete kandidaat is afgevallen.
  • De volgorde van de namen op het stembiljet is door loting door de notaris tot stand gekomen.

De uitslag van de ledenraadpleging wordt op vrijdag 16 november 2018 bekendgemaakt.

Veel succes bij het uitbrengen van uw stem!

Lees hier alles over de kandidaten >

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word nu lid