PvdA Enquête Ledendemocratie 2019

Enquête Ledendemocratie 2019

Geef je mening over de toekomst van de ledendemocratie

Vul de enquête in

 

De leden hebben het binnen de PvdA voor het zeggen. Samen bepalen we de koers en standpunten van onze partij. Wij willen levendige partij, waar volop ruimte is voor discussie en de uitwisseling van ideeën en standpunten centraal staat. Die ruimte moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor de sterkste stem.

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe jij betrokken wilt zijn. Waar wil je over meepraten en waarover niet? En zijn de huidige manieren daarvoor toereikend? Dit zijn de vragen die centraal staan in de enquête over ledendemocratie en zeggenschap die is opgesteld door de werkgroep Ledendemocratie. Zij evalueren, in opdracht van het partijbestuur, de ledendemocratie en zij brengen advies uit over ledendemocratie in de toekomst.

We willen je ook nadrukkelijk vragen om mensen die minder actief zijn – bijvoorbeeld uit jouw afdeling – te benaderen om antwoord te geven op deze vragen. Zodat we een afgewogen beeld krijgen van de behoeftes en ideeën in de breedte van onze partij. De vragenlijst is hier te vinden.

De werkgroep Ledendemocratie gaat voor de evaluatie met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag. Deze uitkomsten zullen het startpunt vormen voor verdere discussie over de ledendemocratie op de ledendag op zaterdag 5 oktober. De werkgroep wil haar definitieve adviezen volgend jaar op het congres presenteren.

Vul de enquête in

 

Delen:

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte