Dit is wat ik wil met Nederland

Lodewijk Asscher

Dit is wat ik wil met Nederland

ANP Piroschka van de Wouw

We leven in een prachtig land. Maar ik maak me zorgen over onze toekomst. Over hoe kansen verdeeld zijn. Over hoe we met elkaar omgaan. Saamhorigheid moet het weer winnen van eigen belang. Voor mij telt iedereen mee.

De economie draait beter dan vier jaar terug. We hebben nu de kans om Nederland écht te veranderen. Daar zijn heldere, eerlijke spelregels voor nodig!

Eerlijke belastingen

We maken een einde aan het systeem waarbij de multinational geen belasting betaalt en de bakker op de hoek wel. Dat kan door eerlijke winstbelasting en het verbieden van veel constructies en aftrekposten. Als u en ik belasting betalen, dan ook de grote bedrijven. Dat levert geld op voor sociale voorzieningen.

 

Dit is wat ik wil met Nederland

Als u en ik belasting betalen dan ook de grote bedrijven

 

Europa moet anders

Europa moet radicaal anders gaan werken. De EU werkt teveel voor de grootste ondernemingen en tegen werknemers en het MKB. Gelijk loon voor gelijk werk moet het uitgangspunt zijn. Want waar oneerlijke concurrentie tussen mensen bestaat, verliest iedereen. Wat mij betreft stoppen we dus met arbeidsmigratie die alleen bedoeld is om kosten van arbeid te drukken. Nu kost een Roemeense bouwvakker door Europese regels zo een paar honderd euro minder dan een Nederlander naast hem op de steiger die precies hetzelfde werk doet. De Nederlander kan het vergeten om nog aan de bak te komen. Die regels moeten weg.

Goed werk

Gelukkig daalt de werkloosheid, maar ik ben niet tevreden met alleen meer werk. Het gaat ook om goed werk. Voldoende uren, voldoende zekerheid. Zekerheid over je baan. Het respect voelen ergens bij te horen. De kans krijgen je te blijven ontwikkelen. Ik weiger me neer te leggen bij verdere flexibilisering van onze arbeidsmarkt. De docent die al jaren op dezelfde school lesgeeft geen vast contract geven, is een keuze. Een bank die honderden vaste medewerkers eruit gooit en vervangt door uitzendkrachten, maakt een keuze. Maar het is niet mijn keuze. Ik geloof in bescherming voor álle werkenden.

Zzp-ers moeten in staat worden gesteld om een redelijk tarief te vragen in plaats van als een citroen te worden uitgeknepen. We willen zorgen dat iedereen verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. En met goed werk verdien je een eerlijk loon. We maken beloningen en bonussen aan de top afhankelijk van goedkeuring door de ondernemingsraad. Nul-uren contracten worden uitgebannen.

Kwaliteit van bestaan

Al die onzekere contracten en veranderingen om ons heen zorgen te vaak voor ziekmakende stress. We kennen allemaal mensen die zijn afgeknapt of opgebrand. Om ontspannen te kunnen leven, moeten we het makkelijker maken werk en zorg te combineren. Voor onze kinderen of voor onze ouders. Werkdruk tegengaan, ziekmakende sfeer bij bedrijven aanpakken, geld uittrekken zodat we er voor elkaar kunnen zijn. Veiligheid, een waardige oude dag vormen de basis. De PvdA moet ook partij van de aandacht zijn - in de verpleeghuizen, bij de loketten van de gemeente, in de zorg.

Solidair in een onveilige wereld

We staan pal voor een eerlijk vluchtelingenbeleid. Natuurlijk vangen we in Nederland mensen op die vluchten voor oorlog en geweld- de verschrikkelijke beelden van Aleppo zeggen genoeg. We gaan het wel anders aanpakken. De meest kwetsbare wijken worden ontzien, we verdelen de opvang rechtvaardig over het land.  De aantallen worden begrensd en ieder land in Europa moet zijn steentje bijdragen.

Wie onderdeel van Schengen wil zijn of Europese subsidies wil ontvangen draagt ook bij aan de opvang van burgers in gevaar. We bieden vluchtelingen de kans om onderdeel van onze samenleving te worden, maar vragen hen snel de taal te leren, direct hun handen uit de mouwen te steken met vrijwilligerswerk en de kernwaarden van onze vrije samenleving te accepteren: gelijkheid van mannen en vrouwen, homo's en hetero's, respect voor andersgelovigen en mensen die niet religieus zijn.

Toekomst voor ieder kind

Elk kind verdient een eerlijke kans. Ik weiger me neer te leggen bij een wereld waarin je toekomst wordt bepaald door de wijk waarin je woont en wie je ouders zijn. School behoort voor ieder kind een gelijk startpunt te zijn voor je verdere leven. Dus moeten we investeren in beter onderwijs. En dat begint spelenderwijs vanaf twee-en-een-half jaar. Kinderen moeten op elk niveau het beste uit zich zelf kunnen halen. Dat betekent dus niet one size fits all, nee we moeten radicaal durven kiezen voor maatwerk. Scholen die succesvol experimenteren met onderwijs dat aansluit bij de verschillen tussen kinderen en elk kind laten schitteren, verdienen onze steun. Alle kinderen worden voorbereid op het robottijdperk.

 

Dit is wat ik wil met Nederland

Ik weiger me neer te leggen bij een wereld waarin je toekomst wordt bepaald door de wijk waarin je woont.

 

De open samenleving

Weg met de extremisten. Dat betekent geen geld meer van extremistische organisaties voor Nederlandse moskeeën. Er moet wetgeving komen om dat af te dwingen. Geen politieke invloed meer onder het mom van godsdienst. Mensen die onze jongeren willen vergiftigen met haat mogen geen kans krijgen. Het bewaken van de vrije, moderne en veelkleurige samenleving, van gewetensvrijheid en andere cruciale persoonlijke vrijheden.

Dus: strenge inburgeringseisen die ook gaan over de Nederlandse waarden. Optreden tegen xenofoben, die het met hun platte vooroordelen voor getalenteerde Nederlanders met wortels elders, verzieken. Iedereen verdient een eerlijke kans. Het klinkt zo simpel, en toch is de praktijk zo anders. Ik zie nog steeds teveel discriminatie om me heen. Jongeren die Ahmed heten en niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Zwangere vrouwen waarvan het contract niet verlengd wordt. Homo's die in ons vrije landje toch niet zo vrij hun liefde kunnen tonen. Ik word daar razend van. Mijn recht is jouw recht. Beoordeel elkaar op daden, laat Nederland echt een vrij land worden.

Delen:

Sluit je aan

Blijf niet aan de zijlijn staan. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Ik doe mee