Den Uyl-lezing

'Om de zekerheid van het bestaan'

Den Uyl-lezing

Op maandag 7 december 2020 hield Lodewijk Asscher de zevenentwintigste Den Uyl-lezing. Titel van de lezing: ‘Om de zekerheid van het bestaan’.

Lodewijk Asscher: "De coronacrisis werkt als een vergrootglas en maakt zichtbaar wat veel mensen al langer voelen. Er is teveel verdeeldheid in ons land. Ongelijkheid van kansen is doorgesijpeld in de basis van ons bestaan.

Een fijne woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als je dat nodig hebt; het is voor te veel Nederlanders onzeker geworden. En waar de zekerheid van het bestaan ontbreekt, komt vooruitgang tot stilstand.

Dat moet anders. En samen kunnen we dat. We komen uit een tijd waarin de markt het doel was, het individu de oplossing en de overheid het probleem. Dat systeem is failliet. Technisch en moreel. Voor onze toekomst is een ideologische herijking nodig, een herbezinning over de verhouding tussen individu en gemeenschap, tussen markt en overheid. Een nieuwe verzorgingsstaat waar de zekerheid van het bestaan mensen in staat stelt weer te dromen. Dat is de weg naar de vrijheid.

Ik heb een optimistisch toekomstbeeld voor ogen. Een land waar niet de markt, maar de mens centraal staat. Waar we achterstanden en ongelijkheid bestrijden, niet vergroten. Waar we geen verdeeldheid zaaien, maar elkaar opzoeken. Minder private overvloed voor enkelen, meer welzijn en geluk voor allen.

Een eerlijk en fatsoenlijk Nederland met bestaanszekerheid als basis, zodat vooruitgang voor iedereen mogelijk is."


Lees hier een beknopte biografie van Joop den Uyl.


Bekijk de korte versie van de Den Uyl-lezing terug

Kijk de hele Den Uyl-lezing terug


Kijk de Den Uyl-lezing terug met tolk Nederlandse gebarentaal


Organisatie & contact

De Den Uyl-lezing vindt eenmaal per jaar plaats en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Stichting ‘Dr. J.M. den Uyl-lezing’.

De Den Uyl-lezing begeeft zich in de keuze van spreker en onderwerp op het snijvlak van politiek, cultuur en wetenschap. Er wordt een interdisciplinaire inslag benadrukt, zodat over de grenzen van hetzij de politiek, de economie of de cultuur heen gekeken wordt.

Voor het uitspreken van de lezing worden vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven gevraagd, van wie een diepgravende en creatieve inbreng verwacht wordt. Van de lezing kan een impuls uitgaan voor het progressieve denken over de (internationale) samenleving.

In 1988 is de Den Uyl-lezing uitgesproken door dr. Soedjatmoko (Indonesië), in 1989 door Abram de Swaan, in 1990 door Klaus van Dohnanyi (Duitsland), in 1991 door Trudy van Asperen, in 1992 door Michel Rocard (Frankrijk), in 1993 door Anil Ramdas, in 1994 door Breyten Breytenbach (Zuid-Afrika), in 1995 door Wim Kok, in 1996 door Zsuzsa Ferge (Hongarije), in 1997 door Felix Rottenberg, in 1998 door Willem Witteveen, in 1999 door Frank Vandenbroucke (België), in 2000 door Hans Wijers, de lezing van 2001 door Gerhard Schröder (Duitsland), 2002 door Ed. van Thijn, 2004 door Peter Mandelson (Groot-Brittannië), 2005 door Avishai Margalit (Israel), 2006 door Margo Trappenburg, 2007 door Jan Pronk, 2008 door Willem Buiter, 2009 door Wouter Bos, 2010 door Mark Elchardus (België), 2012 bijeenkomst ivm 25ste sterfjaar Joop den Uyl, 2015 door Monika Sie Dhian Ho, 2016 door Cornell William Brooks, Jesse Frederik in 2017 en 2018 door José van Dijck.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

 • Wouter Bos, voorzitter
 • Rogier den Uyl, secretaris
 • Youri Albrecht
 • Dick Benschop
 • Klara Boonstra
 • Jet Bussemaker
 • Pieter Hilhorst
 • Paul Kalma
 • Rick van der Ploeg
 • Lilianne Ploumen
 • Mirjam van Praag
 • Felix Rottenberg

Contact:

Partijbureau Partij van de Arbeid.
Bestuurssecretariaat: [email protected]

Delen:

Bekijk de plannen van de PvdA

De hoogtepunten uit ons verkiezingsprogramma

Klik hier

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid