Hoe kan morgen beter?

Hoe kan morgen beter?

De PvdA werkt aan het verkiezingsprogramma voor 2021. Een breed gedragen programma dat zekerheid biedt aan mensen.

Om tot het beste programma te komen willen we vanuit de hele samenleving de beste ideeën horen. Veel groepen binnen en buiten onze partij voeden ons met hun expertise en concrete voorstellen voor maatregelen voor de komende jaren. Daar is dit format voor bedoeld.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA biedt een sociaal democratisch antwoord op grote trends, maar we bieden ook concrete ideeën die bijdragen aan een oplossing bij alledaagse problemen.

Wij vragen u minimaal 1, en maximaal 10 maatregelen aan te dragen die volgens uw groep in het Verkiezingsprogramma moeten staan. Zet deze maatregelen op volgorde van belang: de maatregel die voor u de meeste prioriteit heeft op 1, enzovoorts.

Wij zorgen er voor dat uw input terecht komt bij de Verkiezingsprogrammacommissie. Tot slot vragen we u om contactgegevens. Mochten wij extra informatie willen hebben, dan kunnen wij op die manier contact zoeken.

Contact

Heeft u vragen over dit formulier of het Verkiezingsprogramma? Dan kunt u ons mailen via vkp@pvda.nl.

Draag bij aan ons verkiezingsprogramma