Corona

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Corona – Verkiezingsprogramma 2021-2025

Corona zet ons leven op zijn kop.

Zoveel zaken die vanzelfsprekend waren - handen schudden, mee de klas inlopen met je kind, een knuffel of een arm om je schouder - zijn dat ineens niet meer. Niemand weet op dit moment hoe de toekomst met corona eruitziet. Komt er snel een vaccin, kunnen we de ziekte beter behandelen of blijven veel van de huidige beperkingen en aanpassingen nog voor lange tijd?

We weten wel dat verkeerde keuzes of geen keuzes de schade die corona veroorzaakt onnodig groter maken. Nu al zien we dat de risico’s in onze samenleving en economie veel te veel terechtgekomen zijn bij de groepen die die risico’s het minste kunnen dragen. De ouderen in verpleeghuizen, de kinderen voor wie thuis niet veilig is, de mensen die geen zeker inkomen hebben en geen buffer om op terug te vallen.

Nederland is toe aan een andere, eerlijkere koers.

De coronacrisis heeft naar voren gebracht wat veel mensen al langer voelen. Er is te veel verdeeldheid in ons land. Dingen die ons aan het hart gaan zijn scheef gegroeid. Een fijne woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als je dat nodig hebt; het is voor te veel Nederlanders onzeker geworden. Dat moet anders. En samen kunnen we dat.

Gelukkig zijn we niet machteloos. Hoe ver weg het ook mag lijken, er is een kans om eerlijker, fatsoenlijker en duurzamer uit deze crisis te komen. Niet terug naar het oude normaal waarbij te veel naar te weinig ging, niet een nieuw normaal waarbij kwetsbaren de rekening krijgen maar naar een beter normaal. Nederland is toe aan een andere, eerlijkere koers.

Hoe komen we er doorheen

We doen wat nodig is.

Een effectieve aanpak tegen corona redt duizenden levens en honderdduizenden banen. De enige strategie die werkt is het virus maximaal indammen en controleren. Nu het virus zich weer snel verspreidt, grijpen we liever nu in dan dat we straks een leven lang spijt hebben. Dat betekent dat er voldoende maatregelen zijn, hoe vervelend ook, om het aantal besmettingen richting nul te krijgen. Als dit onverhoopt ergens niet lukt, wordt het zo snel mogelijk ingedamd en gecontroleerd. We testen grootschaliger, laagdrempeliger en sneller. De GGD’en krijgen extra geld om hun belangrijke functie in deze tijd te kunnen vervullen.

We zijn duidelijk en open.

We leren van fouten en kijken naar landen om ons heen die er beter in slagen om corona onder controle te houden. De maatregelen zijn zo duidelijk en eenduidig mogelijk. Voor iedereen is van tevoren helder welke maatregelen nodig zijn als het aantal besmettingen boven een bepaald niveau komt. De overheid is actief, helder en voorspelbaar.

We schetsen perspectief.

Wij leggen ons niet neer bij een nieuw normaal waarbij sectoren omvallen, de werkloosheid oploopt en we niet normaal van ons leven kunnen genieten. Perspectief naar een samenleving met alle vrijheden die we gewend zijn is nodig. Wij willen dat we in de zomer van 2021 weer naar festivals, musea, restaurants en cafés kunnen. Dat we elkaar mogen omhelzen, dat we onze opa’s en oma’s een knuffel kunnen geven, dat we mensen een arm om de schouder kunnen slaan. We doen wat nodig is om daar te komen, en zetten onder andere in op brede beschikbaarheid van snel-testen en het zo snel mogelijk breed beschikbaar stellen van een mogelijk vaccin.

We laten niemand aan zijn of haar lot over.

Het beroep op eigen verantwoordelijkheid of dreigen met straffen werkt niet voor mensen die geen alternatief hebben. Als er niemand is om boodschappen voor je te doen of je inkomen ineens wegvalt, dan ga je niet zo makkelijk in quarantaine als een ander. Wij willen dat mensen die dat nodig hebben hulp krijgen bij een quarantaine. Bijvoorbeeld met passend onderdak, hulp bij boodschappen en het opvangen van weggevallen inkomsten.

We kijken om naar elkaar.

De mensen in de zorg verdienen waardering en bescherming. Niemand die voor een ander zorgt mag onnodig gevaar lopen. Extra aandacht is nodig voor eenzaamheid bij ouderen. We willen hoe dan ook met elkaar in contact blijven, hoe moeilijk dat nu soms ook is. Zeker in tijden van corona verdienen mensen een dak boven hun hoofd. Daarom willen we nu geen huisuitzettingen vanwege achterstallige huren. We bevriezen de huren tijdens de crisis.

Hoe herstellen we

Investeringen in plaats van bezuinigingen.

In deze tijd van onzekerheid is het belangrijk om de samenleving en de economie zoveel mogelijk te ondersteunen en geen permanente schade toe te brengen. Daarom kiezen wij voor investeringen in plaats van bezuinigingen. Dit doen we onder meer via het coronareddingsfonds: miljarden aan noodzakelijke investeringen om zoveel mogelijk banen te redden en de economie eerlijker en duurzamer te maken. We willen onder andere extra investeren in wonen, onderwijs, infrastructuur, onderzoek en innovatie. Gemeenten die door corona meer kwetsbaren moeten ondersteunen terwijl inkomsten wegvallen, krijgen de ruimte om klappen op te vangen en voorzieningen overeind te houden.

Steun voor getroffen sectoren.

Corona veroorzaakt een economische crisis zoals wij die nog niet kennen. Waar sommige sectoren weinig hinder ondervinden van Corona of zelfs extra omzet halen, zijn andere sectoren keihard geraakt. Daarom komt er sectorspecifieke steun. Per sector wordt gekeken of de schade tijdelijk of permanent is en welke waarde zij heeft voor de samenleving en de economie. Extra steun is nodig om de bouw en de cultuur overeind te houden en zoveel mogelijk banen te behouden.

We lossen coronaschulden op.

Door de coronacrisis komen mensen die onze hulp het meest nodig hebben, in nog grotere problemen. We willen coronaschulden versneld saneren, en verruimen het kwijtscheldingsbeleid voor schulden aan de overheid.

Een werkgarantie.

Door de coronacrisis loopt de werkloosheid in ongekend tempo op in onder meer de horeca en het toerisme. Als we niks doen dreigt hier een domino-effect: door de oplopende werkloosheid besteden mensen minder, wat weer voor meer werkloosheid zorgt. Tegelijkertijd zijn er nog steeds grote tekorten in het onderwijs en de zorg. Wij willen dat niemand zonder perspectief op straat komt te staan. Met de werkgarantie kunnen mensen zich omscholen om elders werk te vinden, zonder dat zij direct hun inkomen verliezen.

Wat hebben we geleerd

Een andere, eerlijker koers is nodig.

Er worden teveel risico’s gelegd bij groepen die deze risico’s het minst kunnen dragen. Wij kiezen voor een fundamenteel andere inrichting van de samenleving en de economie zodat de rekening van de crisis niet bij werkenden, kwetsbaren en jongeren komt te liggen maar bij diegenen die de rekening het beste kunnen dragen: de vervuilers, de vermogenden en de multinationals.

Juist bij grote onzekerheid kan je rekenen op bescherming.

Alle werkenden kunnen rekenen op hun inkomen, op perspectief, op hulp bij pech en op een fatsoenlijk pensioen.

Waardering voor de zorg.

Meer dan ooit realiseren we ons welk belangrijk werk het zorgpersoneel voor ons allemaal doet. De mensen in de zorg verdienen meer waardering, minder werkdruk en meer collega’s. Daarom kiezen wij voor een structurele verbetering van de salarissen en de werkomstandigheden in de zorg.

Samenwerking in plaats van concurrentie.

Samenwerking in de zorg bleek de sleutel tot het opvangen van de eerste coronagolf. Wat ons betreft passen we die les veel breder toe in de publieke sector: geen concurrentie maar samenwerking, in het belang van ons allemaal.

Investeren in onderwijs en jongeren.

Door deze crisis missen we kansen in het onderwijs en wordt de ongelijkheid groter. Jongeren worden hard geraakt door een stapeling van problemen: weinig buffers, onderwijsachterstanden, onzeker werk, duur wonen en schulden. We kiezen voor extra investeringen om de kwaliteit van het gehele onderwijs op peil te houden.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte