Corona

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Hoe wij omgaan met corona

Handen schudden, mee de klas inlopen met je kind, een knuffel of een arm om je schouder: het voelt al bijna als iets uit een ander tijdperk.

Corona zet nu al een jaar lang onze levens op z’n kop. En hoewel de vaccinaties hoop bieden, leven we voorlopig helaas nog met het virus.

Ondertussen regeert bij het kabinet de willekeur. De routekaarten met een uitweg uit deze crisis waren al achterhaald toen ze gepubliceerd werden. Maatregelen worden ingesteld en ineens weer opgeheven, zonder dat te begrijpen is waarom. De avondklok zou als eerste worden opgeheven, oh nee: toch maar niet. Er is geen touw aan vast te knopen en het ondermijnt het draagvlak.

Als het om de aanpak van dit virus gaat, dan telt iedere dag.

En dat is zorgelijk. Want als het om de aanpak van dit virus gaat, dan telt iedere dag. Mensen verliezen hun baan. Achterstanden in het onderwijs lopen op. En kleine ondernemers, zoals kappers en winkeliers, zien hun levenswerk in rook opgaan. Daarnaast zien we dat de risico’s in onze samenleving en economie veel te veel terechtgekomen zijn bij de groepen die die risico’s het minste kunnen dragen. De ouderen in verpleeghuizen, de kinderen voor wie thuis niet veilig is, de mensen die geen zeker inkomen hebben en geen buffer om op terug te vallen.

We snakken met z’n allen naar een positief beeld voor de toekomst, met concrete plannen. Maar dit kabinet kijkt niet verder dan de volgende persconferentie. Waar blijft het sociaal herstelplan voor Nederland? Waarin nu al doorgekeken wordt naar wat op langere termijn nodig is. Naar hoe we straks het leven weer kunnen oppakken. Waarin de plannen staan om mensen te helpen met gezonder leven - zowel voeding als beweging. En oplossingen worden bedacht voor de coronaschulden die op zoveel plekken ontstaan. Waarin op creatieve manieren toch weer fysiek onderwijs voor mbo, hbo en universiteit mogelijk kan worden gemaakt. En ondernemers perspectief wordt geboden. Het kan allemaal, maar het is een kwestie van doen.

Dingen die ons aan het hart gaan zijn scheef gegroeid

De coronacrisis heeft naar voren gebracht wat veel mensen al langer voelen. Er is te veel verdeeldheid in ons land. Dingen die ons aan het hart gaan zijn scheef gegroeid. Een fijne woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als je dat nodig hebt; het is voor te veel Nederlanders onzeker geworden. Dat moet anders. En samen kunnen we dat.

Binnenkort zijn er verkiezingen en beslissen we met z’n allen hoe we uit deze crisis komen. Wat de PvdA betreft is dat eerlijker, fatsoenlijker en duurzamer. Niet terug naar het oude normaal, waarbij te veel naar te weinig ging. Niet naar een nieuw normaal, waarbij kwetsbaren de rekening krijgen. Maar naar een beter normaal. Nederland is toe aan een andere, eerlijkere koers.


Hoe komen we er doorheen

We doen wat nodig is

Een effectieve aanpak tegen corona redt levens en banen. Vaccinaties zijn de enige uitweg uit deze crisis. Helaas kunnen we niet het hele land in één keer vaccineren. Tot die tijd moeten er maatregelen genomen worden, hoe vervelend ook, om het aantal besmettingen te beperken. Alleen zo voorkomen we dat IC’s overvol raken, medisch personeel overbelast raakt en de reguliere zorg stil komt te liggen. Daarnaast moet er grootschaliger, laagdrempeliger en sneller getest worden. De GGD’en krijgen extra geld om hun belangrijke functie in deze tijd te kunnen vervullen.

Hoe herstellen we

Investeringen in plaats van bezuinigingen
In deze tijd van onzekerheid is het belangrijk om de samenleving en de economie zoveel mogelijk te ondersteunen en geen permanente schade toe te brengen. Daarom kiezen wij voor investeringen in plaats van bezuinigingen. Dit doen we onder meer via het coronareddingsfonds: miljarden aan noodzakelijke investeringen om zoveel mogelijk banen te redden en de economie eerlijker en duurzamer te maken. We willen onder andere extra investeren in wonen, onderwijs, infrastructuur, onderzoek en innovatie. Gemeenten die door corona meer kwetsbaren moeten ondersteunen terwijl inkomsten wegvallen, krijgen de ruimte om klappen op te vangen en voorzieningen overeind te houden.

Wat hebben we geleerd

Een andere, eerlijker koers is nodig

Er worden teveel risico’s gelegd bij groepen die deze risico’s het minst kunnen dragen. Wij kiezen voor een fundamenteel andere inrichting van de samenleving en de economie zodat de rekening van de crisis niet bij werkenden, kwetsbaren en jongeren komt te liggen maar bij diegenen die de rekening het beste kunnen dragen: de vervuilers, de vermogenden en de multinationals.


Actuele corona-berichten

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte