Ons nieuwe Partijbestuur

Ons nieuwe Partijbestuur

Onze leden hebben zojuist op het congres een nieuw partijbestuur gekozen:

Vicevoorzitter Partijbestuur – Hélène Oppatja (1966, woonachtig in Rijswijk) heeft zich in de afgelopen twee jaar in het bestuur ingezet in de vereniging en zich ook gericht op het partijbureau. Ze wil in haar functie van vicevoorzitter deze activiteiten doorzetten en haar professionele kennis op het gebied van organisaties en procedures inzetten in het partijbestuur. Hélène wil meer ruimte voor spontane initiatieven in de partij en de vergadercultuur terugdringen. Met haar ervaring als voorzitter, raadslid en wethouder in Alphen aan de Rijn kent zij de praktijk van de afdeling.

Internationaal Secretaris – Kati Piri (1979, Den Haag) heeft als lid van het Europees Parlement veel contacten met onze zusterpartijen in Europa. Vanuit haar functie heeft zij kennis van de thema’s die spelen en van de positie van verschillende landen. Zij heeft het benodigde netwerk om effectief te opereren direct tot haar beschikking. Zeker in aanloop naar de Europese verkiezingen in 2019 acht de commissie het van belang om iemand met expertise op dat gebied te benoemen. Kati heeft aangegeven een dag per week beschikbaar te hebben voor het internationaal secretariaat. Met de ondersteuning op het partijbureau en in Brussel zou dat voldoende moeten zijn om het internationaal secretariaat tijdelijk invulling te geven tot aan de Europese verkiezingen.

Partijbestuurslid – Naima Ajouaau (1967, Heerhugowaard) heeft eerder zitting gehad in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij is binnen de partij op dit moment voorzitter van de Rooie vrouwen. Zij heeft een eigen coachings- en adviesbureau voor werkzoekenden en jongeren. Ook is zij voorzitter van Nisa for Nisa. Deze organisatie zet zich in de voor emancipatie van (jonge) migrantenvrouwen. Recent was zij betrokken bij het initiatief ‘Niet mijn Islam’.

Partijbestuurslid – Osman Cifci (1987, Den Bosch) is een jonge doener en heeft veel vrijwilligerswerk gedaan bij diverse maatschappelijke organisaties. Hij werkt als woonbegeleider voor mensen met psychiatrische of autistische aandoening. Hij is eerder gemeenteraadslid geweest. Als partijbestuurslid wil hij contact hebben met maatschappelijke partners en de partij zichtbaar maken op straat. Hij wil de strijd aangaan tegen een gespleten maatschappij.

Partijbestuurslid – Stella van Gent (1971, Sneek) is wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Zij is vanaf 1996 actief in de PvdA in veel verschillende rollen. In haar gemeente zoekt de afdeling actief naar contact met bewoners in de verschillende kernen. De afdeling is daarmee zichtbaar in de gemeente en dit had een mooie verkiezingsuitslag tot resultaat. Stella is een sociale, extraverte persoon met grote ervaring in zowel de politiek als in de ambtelijke ondersteuning.

Partijbestuurslid – Hayte de Jong (1982, Amsterdam) was als politiek secretaris van Diederik Samsom tot vier jaar geleden nauw betrokken bij de politiek. Hij was daarvoor als medewerker van verschillende politici van onze partij werkzaam. Hij heeft vier jaar geleden de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en werkt als public affairs manager bij een grote bierbrouwer. Hij wil zich op vrijwillige basis weer inzetten voor de partij als bestuurslid. Hij wil daarbij zijn politieke gevoel en strategische competenties inbrengen in het bestuur. Hij heeft specifieke kennis op het gebied van internationale sociaal-democratie door onder meer zijn werk bij de Alfred Mozerstichting.

Partijbestuurslid – Kristina van der Molen (1993, Utrecht) is de jongste voorgedragen kandidaat, maar zij heeft desalniettemin een hoop ervaring in onder andere de Jonge Socialisten en als voorzitter van Jong FNV. Ook zat zij namens de FNV in de SER. Zij wil werken aan een sterke, vernieuwende en gezellige partij. Deze drie begrippen kenschetsen ook haar persoonlijkheid. Kristina wil zich in het bestuur vooral richten op het enthousiasmeren van leden en afdelingen en op het leggen van contacten met maatschappelijke organisaties en met jongeren.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid