Nieuwe samenstelling beroepscommissie

Het Congres heeft ingestemd met de voordracht van het partijbestuur voor de vernieuwde samenstelling van de beroepscommissie.

De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van royement, alsmede in die gevallen waarvan de beslissing in beroep door de statuten en reglementen aan haar is opgedragen. De commissie bestaat uit vijf leden die door het Congres worden gekozen voor een periode van vier jaar. De verkiezingen vinden elke twee jaar plaats.

De vernieuwde samenstelling:

Tjeerd van Rij (voorzitter)

Arie de Jong

Jan van der Steenhoven

Angelien Eijsink

John Hofmeyer

Delen: