Ga aan de slag of uit de weg

Congresspeech in Den Bosch

Ga aan de slag of uit de weg

Foto: Frederieke Jongbloed

Ik zeg tegen dit kabinet: Kies voor mensen of verlies alle steun. Kies voor onze toekomst of jullie zijn voltooid verleden tijd. Ga aan de slag of ga uit de weg. De PvdA komt eraan!

Beste mensen,

Wat ben ik trots als ik hier rond kijk.

Wij zijn een partij van jong en oud,
van vrouw en man,
zo divers als Nederland.
Wij zijn een partij van iedereen en voor iedereen.
We hebben vanmiddag Mei Li gehoord en Frans en de zaal is vol met meer dan 1000 mensen die popelen om zich in te zetten. Daarmee passen jullie in onze traditie om samen te strijden voor de goede zaak. Niemand is self made. Om te kunnen bloeien hebben we anderen nodig.

Herinner je je die ene leraar nog die zag dat jij bijzonder was en die wel in je geloofde? Die je geloof in jezelf deed groeien en door wie je dingen durfde en bleek te kunnen die je niet verwacht had. Die impact kan een goede meester of juf hebben op het leven van kinderen. Maar al die leraren hebben ons nodig om hun goede werk te kunnen doen.

Dat is waarom ik de leraren steun die staken voor een betere toekomst.

Ken je het moment waarop een verpleegkundige – door een klein gebaar van zorgzaamheid – kan zorgen dat iemand zich mens voelt, ook in de moeilijkste omstandigheden van ziekte en naderende dood? Dan weet je waarom de werkers in de zorg onze steun verdienen.

Al die mensen die ons land mooier maken hebben er genoeg van dat het grote geld en de grote bek te vaak de baas zijn.

Te vaak blijkt een woning een belegging in plaats van een huis om in te wonen, waardoor jongeren geen huis kunnen krijgen in de gemeente waar ze vandaan komen.

Te vaak gaat een farmaceutisch bedrijf ervandoor met een medicijn zoals laatst een middel tegen kanker dat door onze Erasmusuniversiteit is uitgevonden en waarna de prijs met 600 procent verhoogd werd. Wat een schande!

Te vaak gaat het maximeren van de winst boven het maximeren van geluk.

Het grootkapitaal maakt meer en meer de dienst uit. Daar worden die bedrijven beter van, niet u en ik.

Nou kun je denken: “dat is de logica van de markt. Zo zit de wereld in elkaar.”

Maar dat is niet zo. Dan doen we onszelf te kort. De maakbaarheid van de samenleving is veel groter dan VVD’ers je willen doen geloven: het is een kwestie van kiezen. Wij bepalen het met zijn allen, maar dan moet de politiek de juiste keuzes maken.

De financiële ruimte is er: geen kabinet begon in de laatste 40 jaar onder betere omstandigheden. Een geweldige kans en een opdracht om te kiezen voor mensen.

Maar wat doen ze daarmee?

We zien een ruziecoalitie. Meer bezig met hun verschillen dan met ons land.
We zien een wegkijkcoalitie. De werkdruk en de tekorten in de publieke sector worden niet serieus genomen.
We zien een coalitie voor het grote geld: Rutte drie is een wedstrijd van vier partijen en 24 bewindspersonen, en aan het einde wint de Zuidas!
Kijk maar: het enige dat dit kabinet heeft gepresteerd, is een enorme belastingverlaging voor multinationals.

Die ene cartoon van Tom zegt alles. Voor de deur staat Rutte met een collectebus. De man die open doet, roept naar zijn vrouw: Schat, het is voor de multinationals.

Ik zeg tegen dit kabinet:
Kies voor mensen of verlies alle steun.
Kies voor onze toekomst of jullie zijn voltooid verleden tijd
Ga aan de slag of ga uit de weg.
De PvdA komt eraan!

De PvdA gaat dit kabinet niet aan een meerderheid helpen voor slechte plannen.

Nederland kan op 20 maart een geweldig duidelijk signaal geven.
Door massaal op links te stemmen,
door de PvdA groot te maken,
door de macht van de coalitie te breken!

In een sms samengevat -want dat schijnt het enige zijn waar hij naar luistert:

Mark: Mensen boven multinationals!

Het goede nieuws is: het kan ook.

Bij de komende statenverkiezingen kunnen we kiezen voor meer betaalbare woningen, voor meer banen en meer zekerheid zodat je vooruit durft te kijken. We kunnen kiezen voor een goed pensioen voor ouderen en gelijke kansen voor onze kinderen. En het moet nu:

Voor juf Liesbeth uit Hoofddorp. Zij vertelde dat ze les was gaan geven in Amsterdam Nieuw West. Omdat die kinderen haar het hardste nodig hadden. Maar ze zei ook dat daar het lerarentekort het eerst toesloeg: immers leraren kunnen kiezen waar ze willen werken en dan is een lastige school in een dure stad geen populaire keuze. En deze kinderen moet je vooral niet aan een vierdaagse schoolweek blootstellen. Die hebben elk uur les hard nodig om vooruit te komen. Straks hebben we in dit rijke land een generatie die met een achterstand begint aan de toekomst.

Haar droom: meer tijd en ruimte voor deze kinderen. Een salaris waardoor meer mensen voor de klas kiezen.

Laten we daarvoor kiezen. Laten we de komende jaren veel meer geld investeren in de toekomst van onze kinderen.

Het moet nu.

Voor Carel, een van de zogenaamde overlevers van Deventer. Hij schreef vorig jaar een stuk dat viral ging over het onrecht dat hij ervoer en de woede op de politiek: hij werkt vanaf zijn 14e in de vleesindustrie in Deventer. Hij moet nog 7 jaar, en komt amper rond. Net niet arm genoeg voor toeslagen, niet rijk genoeg voor zekerheid. Hij vertelt me dat het vakantiegeld steevast nodig is voor een kapotte wasmachine of andere dingen die je soms overkomen. Bij de tandarts kiest hij ervoor de verdoving uit te sparen. Scheelt weer 12,50… hij is woedend over de BTW verhoging, over het langer doorwerken. Over de directeur die ieder jaar vertelt dat dit jaar de broekriem moet worden aangehaald. Zijn droom? Iets meer ruimte en vrijheid, op tijd kunnen stoppen.

We zagen hoe het kabinet niet voldoende geld wilde uittrekken om de pensioenen voor gewone werknemers en gepensioneerden zeker te stellen voor de toekomst. Twee weken later stond ik op de Maasvlakte bij de actie van de havenwerkers, politiemensen en vervoerders voor een eerlijk pensioen. Mannen en vrouwen die van jongst af aan zwaar werk doen, vaak ‘s nachts, en die het niet gaan halen. Ja, een pensioenakkoord is nodig maar dat akkoord slaagt alleen als ouderen eerder kunnen stoppen. Als jongeren eerlijk behandeld worden. Als je zeker kunt zijn van een ontspannen oude dag.

Het moet nu. Voor Stephan.

Gisterochtend was ik in Amstelveen bij hem op bezoek, een jongeman van bijna 30 die nog bij zijn ouders woont. Geen betaalbare woning te vinden. Wel een expatregeling voor icters. Wel een lap grond die door een projectontwikkelaar was gekocht. Tijd dat de overheid weer gaat bouwen. Tijd dat we weer kiezen voor volkshuisvesting voor iedereen!

Ja maar hoe gaan we dat allemaal betalen? Geen geld voor, zegt rechts dan.

Waarom eigenlijk? Waarom zijn de lasten toch zo hoog geworden voor ons allemaal en is er toch geen geld om te doen wat nodig is? Is er dan geen alternatief voor het keurslijf waar we in zitten?

Wel als we willen.
Wel als we durven.
Het is tijd voor een nieuwe koers.
Voor een eerlijk alternatief.

Grote bedrijven zijn hier welkom maar ze moeten belasting betalen en zich aan de wet houden, niet ons de wet voorschrijven. Dat geldt voor Amazon, Google en Facebook. Dat geldt voor de farmaceutische industrie. Voor de Zuidas banken en voor de multinationals. Het is tijd voor meer progressieve politiek. Voor sociaal democratie. Als iedereen weer zijn eerlijke deel betaalt is publieke armoede te bestrijden.

De Partij van de Arbeid staat te popelen om onze alternatieven te laten zien:

  • Moderne bescherming voor alle werkenden en een fatsoenlijk pensioen, waarbij de techreuzen netjes belasting gaan betalen; zeker van goed werk
  • Gelijke kansen voor alle kinderen, met aanpassing van de Grondwet; zeker van een eerlijke toekomst
  • Een woning voor jonge gezinnen en niet voor beleggers, met nieuwe voorstellen om meer te bouwen en speculanten te onteigenen; zeker van een fijne woning
  • Eerlijk klimaatbeleid, met een CO2 belasting zodat de bedrijven die schade aanrichten aan de planeet hun productie gaan veranderen. Zeker van een schone toekomst

Niks BV Nederland maar een land van mensen samen.

Wat nodig is, is leiderschap.

Wat missen we onze oud-premier, Wim Kok. Die grote vriendelijke reus die er voor ons allen stond. Premier van alle Nederlanders. Fatsoenlijke politiek om mensen te verbinden en problemen op te lossen. We gedenken hem in dankbaarheid.

En als we aan hem denken vraag ik u: Wat is het mooiste dat we hebben?

Onze geliefden, onze familie, onze gezondheid, onze stad en ons land.

Wat hebben al die dingen met elkaar gemeen? Dat de markt er niet voor zorgt. Maar dat we elkaar nodig hebben om tot volle bloei te komen.

Onze dromen gaan over de toekomst van onze kinderen, over een onbezorgde oude dag.

Om te kunnen dromen en te durven dromen moet je wel zeker kunnen zijn. Het is makkelijker om hoog te springen met vaste grond onder je voeten.

En dat is waar de PvdA voor strijdt.

Met jullie.
Met onze kandidaten in de staten.
Met Mei Li in de Eerste Kamer.
Met Frans in Europa.
Met de leraren die in actie komen.
Met de verpleegkundigen die trots zijn op hun vak maar ruimte nodig hebben.
Met de politiemensen die ons veilig houden.
Met de militairen die hun leven voor ons wagen.
Met de werkenden die dit land dragen.
Met de vakbonden die zich laten horen.
Met iedereen die snakt naar een beter leven.

Met zijn allen voor een Nederland waar het om de mensen draait! Samen bouwen we een zeker en eerlijk Nederland!

Delen: