Directe invloed van leden op Congres

Directe invloed van leden op Congres

Door De Redactie op 21 januari 2016 Delen  

Voor het Congres op zaterdag 13 februari in Amersfoort mochten voor het eerst alle leden voorstellen doen. Je hoeft hiervoor niet langer een zogenoemde Congresafgevaardigde te zijn. Ieder lid heeft daarmee directe invloed op de besluiten die de partij neemt, en daar zijn we trots op. Op een online platform hebben ruim 1800 leden zich inmiddels uitgesproken over deze voorstellen. Dat zijn ongeveer twee congreszalen vol!

Nog een unicum: tijdens het congres zal over een aantal moties digitaal worden gestemd. Niet alleen de deelnemers aan het congres doen mee, ook de leden thuis kunnen via smartphone, tablet of pc hun stem uitbrengen.

Nog even terug naar het begin: op het congres in Utrecht begin vorig jaar is de resolutie Ledendemocratie aangenomen. Wat daarin allemaal werd aanbevolen, lees je hier. In de afgelopen maanden hebben we het volgende gedaan met de aanbevelingen:

  • Er is een nieuwe route naar het congres voor voorstellen, amendementen en moties ontwikkeld. De reglementswijzigingen hierover liggen op het komende congres voor
  • In de afgelopen maanden is geëxperimenteerd met deze route. Voor het thema Van Waarde kon men moties indienen via een nieuw systeem
  • Op voorcongressen in Zeeland en Gelderland zijn daarnaast nog 8 moties opgesteld en bediscussieerd
  • De 31 (23 + 8) moties zijn voorgelegd aan het ledenpanel, een enquête onder alle leden. Het doel van het ledenpanel is het inventariseren van de meningen over de moties. Aan de hand van de mate van verdeeldheid kan worden bepaald welke moties daadwerkelijk uitvoerig worden behandeld door het Congres

Uitkomst ledenpanel

  • 31 moties hebben vanuit het online platform het ledenpanel gehaald door middel van 20 ondersteuningsverklaringen. Ruim 1800 leden hebben zich over de moties uitgesproken
  • 17 moties hebben een percentage van 80% of meer voor stemmen gekregen. Deze worden op het congres als hamerstuk behandeld
  • 14 moties haalden minder dan 80% stemmen vóór. Van deze moties zijn er 5 met een bijna 50/50 verhouding voor- en tegenstemmers. Deze zijn uitgekozen als meest belangrijke moties voor behandeling door het Congres. Over de andere 9 zal ook gestemd worden via de nieuwe manier.

Bespreking van de vijf moties
De vijf meest verdeelde moties komen uitgebreid aan bod tijdens het congres. In het kader van het experiment zullen verschillende werkwijzen worden gehanteerd bij de behandeling van deze moties. In de zogenoemde beschrijvingsbrief voor het Congres (pdf) lees je alles over deze werkwijzen. Ook staat daarin uiteraard om welke moties het gaat.

Digitaal stemmen
Alle leden mogen stemmen via een stemapp. Leden krijgen hiervoor een individuele stemcode. Hoe dat allemaal in z’n werk gaat, staat allemaal uitgebreid toegelicht in de congresstukken (pdf). Stemmers thuis kunnen de stemming volgen via een stream op pvda.nl. Ook zij stemmen via de stemapp op smartphone, tablet, laptop of pc. Over hoe de stemming vervolgens procedureel zal verlopen, lees je alles in de beschrijvingsbrief.

Hopelijk tot ziens op het congres! En mocht je verhinderd zijn, dan is het nu dus voor de eerste keer mogelijk om thuis te stemmen op een aantal moties. Nog vragen? Stuur een mail naar ledendemocratie@pvda.nl.

Delen: