Congres 7 maart: agenda en opening ledenkamer

Congres 7 maart: agenda en opening ledenkamer

Op 7 maart vindt het jaarlijkse PvdA-congres plaats. Meer informatie over het thema en programma volgt spoedig.

Het congres vindt plaats in het NBC in Nieuwegein. De agenda voor het formele en plenaire gedeelte is al bekend. Op de agenda staat:

  • Bespreking afhandelingsvoorstel presidium
  • Behandeling (actuele) moties
  • Aanpassing statuten en reglement en eventuele amendementen
  • Voordrachten partijbestuur, PES-delegatie en beroepscommissie
  • Beleidsverslagen partijbestuur en JS
  • Voorstel experiment ondersteuningsverklaringen
  • Voorstel afwijking reglement voor benoeming internationaal secretaris
  • Verlenging mandaat leden presidium, om weer tot tweejaarlijkse verkiezing te komen

Het voorstel voor aanpassing van de statuten en reglementen is amendeerbaar en ook te vinden in de Ledenkamer. De andere stukken volgen in de congresbundel. De Ledenkamer is vanaf nu geopend en is met deze link te bereiken. Vanwege noodzakelijke technische updates is de Ledenkamer later geopend dan gepland. In overleg met het Presidium is daarom besloten de Ledenkamer langer open te houden. De ledenkamer sluit op 8 februari. De voorstellen met voldoende ondersteuningsverklaringen komen daarna in het Stemlokaal. Voor actuele moties, die betrekking hebben op zaken die zich hebben voorgedaan, na het sluiten van de ledenkamer in eerste termijn, opent de Ledenkamer opnieuw tussen 17 februari en 2 maart. Voor vragen over ledendemocratie mail naar ledendemocratie@pvda.nl.

Meld je aan voor het congres Ga naar de Ledenkamer

Delen: