Beste kiezer,

Brief Jeroen Dijsselbloem

Beste kiezer,

Foto Flickr / Roel Wijnants

Deze campagne gaat over verleden èn toekomst.

Wat hebben we als PvdA in het kabinet bereikt? En kunnen we daar trots op zijn? Het antwoord is onomwonden ja! In de maand dat het kabinet aantrad, steeg de werkloosheid met 18.000 mensen. De laatste tijd zien we maanden waarin de werkloosheid daalt met 20.000 mensen. Toen het kabinet aantrad was de verwachting dat we in 2016 13 miljard euro meer uit zouden geven dan er binnenkwam. Inmiddels hebben we de begroting afgesloten met en overschot van 200 miljoen euro. In 2012 werden er 117.000 huizen verkocht. Afgelopen jaar waren het er 215.000. En daalde de huizenprijs in 2012 nog maand op maand; sinds begin 2014 zit de woningmarkt weer in de lift. De cijfers bedriegen ons niet. Nederland staat er onmiskenbaar zoveel beter voor dan bij de vorige verkiezingen in 2012. En daar ben ik trots op.

Nu kunnen we weer vooruit kijken. Verdere aanpassingen om naar een duurzame en rechtvaardige economie te gaan.

Op basis van nieuwe spelregels, waarmee we al een fors begin hebben gemaakt. Nieuwe spelregels die maken dat grote bedrijven ook weer hun rechtvaardige deel in de belastingen gaan betalen, waardoor er ruimte komt voor loonsverbetering en meer kans op vast werk. Waardoor Nederland zijn economische belangen en dus banen beschermt tegen vijandige overnames. En waardoor we kunnen bouwen op een stabiele en gezonde financiële sector.

Beste kiezer,

Nederland staat er onmiskenbaar zoveel beter voor dan bij de vorige verkiezingen in 2012. En daar ben ik trots op.

- Jeroen Dijsselbloem

Eerlijke belastingen

Het belastingstelsel gaat over rechtvaardigheid. Het is niet te verantwoorden dat bedrijven als Apple en Fiat amper winstbelasting betalen, maar wel profiteren van de goede infrastructuur en hoogopgeleide bevolking. En dat terwijl de bakker op de hoek en ieder normaal mens gewoon zijn belasting moet betalen. Het tast een fundamenteel gevoel van rechtvaardigheid in ons belastingstelsel aan en daar moeten we een eind aan maken. De afgelopen jaren is de kentering ingezet. Was Nederland jarenlang onderdeel van het probleem van de belastingontwijking, inmiddels is Nederland voorloper in het oplossen van het probleem. We hebben veel bereikt met Europese afspraken tot samenwerking. En we pasten het Nederlandse systeem al aan. De komende jaren moeten we daarmee verder. Door belastingontwijking steeds moeilijker te maken, maar ook door het tarief van de winstbelasting voor grote bedrijven met 2 procentpunt te verhogen naar 27 procent.

Rechtvaardigheid betekent ook eerlijk delen. De afgelopen crisisjaren betekende dat vaak de schade beperkt houden voor die mensen die het minst konden missen. Jaar op jaar zorgden we ervoor dat van de hoogste inkomens meer gevraagd werd. We hebben nooit ontkoppeld of bezuinigd op uitkeringen of de AOW. Jaar in jaar uit trokken we miljarden uit om de onderkant mee te nemen.

Nu het economisch weer beter gaat, is er ruimte om iedereen te laten profiteren. En ook dat doen we op een eerlijke manier.

We verkleinen de ongelijkheid en geven de laagste en middeninkomens er het meeste bij. Het blijft onbegrijpelijk dat  VVD en CDA er juist nu voor kiezen om de laagste inkomens en de gepensioneerden niet mee te laten profiteren. Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Beste kiezer,

We hebben nooit bezuinigd op uitkeringen of AOW. We trokken miljarden uit om de onderkant mee te nemen.

- Jeroen Dijsselbloem

Herstel van de balans tussen werkgevers en werknemers

De bedrijfswinsten en de beurzen bereiken de afgelopen tijd recordhoogtes. Dividenden worden uitgekeerd, aandelen ingekocht en de spaarpotten van grote bedrijven puilen uit. Van die winsten komt erg weinig terecht in loonstijging.

Werkenden krijgen een steeds kleiner deel van de welvaart en betalen een steeds groter deel van de belastingen. Het is tijd om de balans te herstellen.

In veel sectoren, veelal bij grotere bedrijven, is financiële ruimte om lonen te verhogen. Maar het komt niet los. Daarom moet de overheid de balans helpen herstellen. Dat kan door de werkgeverspremies te verhogen om met de opbrengst daarvan de belasting voor werknemers te verlagen. Het verschil tussen de bruto loonkosten voor de werkgever en de netto lonen voor werknemers, de zogenaamde wig, blijft gelijk. Maar de werknemers krijgen wel meer koopkracht door een hoger nettoloon.

Beste kiezer,

Ik ben trots op wat er is bereikt. En ik ben blij dat Nederland weer vooruit kan kijken. Er is nog veel te doen.

- Jeroen Dijsselbloem

Bescherming van onze economische belangen

Afgelopen weken zagen we een vijandelijk bod op twee van onze grootste en belangrijkste bedrijven: Unilever en AkzoNobel. Ook dit hangt samen met het feit dat de bedrijven er goed voorstaan en de kas gevuld is. We moeten oppassen voor naïviteit en onze belangen beschermen. Daarom bepleit ik dat we,  naar Amerikaans voorbeeld, een commissie instellen die buitenlandse overnames toetst op de gevolgen voor de strategische belangen, op het gebied van economie en veiligheid, van Nederland. Zodat onze bedrijven in Nederland blijven investeren en we banen behouden.

Ook onze banken staan er veel beter voor. De kapitaalbuffers zijn circa zes keer zo hoog, het eigen vermogen is verdubbeld. Het is zaak dit vast te houden en verder te verhogen, en niet zoals in de VS en het VK weer te liberaliseren. We moeten vooruit, niet achteruit!

De nieuwe nationale Investeringsbank Invest-NL krijgt een startkapitaal van 2,5 miljard euro om nieuw bedrijvigheid en technologie veel meer kansen te bieden, en vult de banken aan waar nodig.

Kortom: ik ben trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. En ik ben blij dat Nederland weer vooruit kan kijken. Er is, zoals altijd, nog veel te doen en ik heb nog veel plannen.

Beste kiezer,

De boel bij elkaar brengen. Het is meer dan ooit tijd voor de PvdA.

- Jeroen Dijsselbloem

Tot slot

Het is nog anderhalve dag tot de verkiezingen. "Ieder voor zich" heeft deze bijzondere campagne een nieuwe dimensie gekregen. We zien steeds meer partijen die op één thema, of voor één bevolkingsgroep steeds radicalere standpunten innemen. Iedereen roept zichzelf op zijn eigen kleine stoeptegel uit tot kampioen: van de ouderen, van nieuwe Nederlanders, voor het klimaat of de privacy. We kruipen in kleine homogene groepen bij elkaar in onze Facebook-bubbel. En de toon verhardt.

In deze tijd van radicaliserende one-issue bewegingen wordt de vraag hoe we al die belangen, groepen, beloften eigenlijk met elkaar gaan verenigen niet meer beantwoord. De kans op teleurstelling, na 15 maart, wanneer er nog bredere coalities moeten worden gesloten, met nog veel meer compromissen, is levensgroot. Des te radicaler de standpunten, des te meer zal moeten worden ingeleverd in de formatie. Niemand die dat erbij vertelt.

De Partij van de Arbeid is een doorbraakpartij.

Wij zijn opgericht om dwars door alle lagen van de bevolking, hoog- en laagopgeleid, man of vrouw, van allerlei afkomst en herkomst, mensen bij elkaar te brengen. Om de belangen met elkaar te verenigen vanuit de overtuiging dat het niet om één belang gaat en zeker niet alleen om je eigen belang. We kijken naar elkaar om, we nemen verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel.

De boel bij elkaar brengen. Het is meer dan ooit tijd voor de PvdA.

Jeroen Dijsselbloem

Minister van Financiën
Nr. 3 op de kandidatenlijst van de PvdA

 

Bronvermelding beeld: Flickr / EU Council Eurozone - Flickr / EU Council Eurozone - Flickr / European Parliament - Flickr / Roel Wijnants
Delen: