Rood 7, december 2005

In dit nummer het afscheidsinterview met Ruud Koole, en een interview met Dorette Corbey, Europarlementariër, belast met milieuzaken. Ze vertelt over de harde strijd in het Europees Parlement en de constante dreiging voor onze leefomgeving. Ook aandacht voor het rapport Goed Wonen en het congres van december.

Daarnaast onder andere:

Forum: drie meningen over het (gebrek aan) vertrouwen in Europa.
De regiocoördinatoren aan u voorgesteld.
Vijf vragen aan: Frank Vrolijks, voorzitter van Het Congres!
Discussie: over veiligheid versus vrijheid.
De stand van zaken: Bestuurlijke vernieuwing.
In memoriam: André van der Louw en Karin Adelmund.

Download

Delen: