Spreektekst Diederik Samsom bij Algemene Politieke Beschouwingen

Het gaat weer beter met Nederland. De economie groeit weer voorzichtig, de werkloosheid daalt gestaag en de huizenmarkt trekt aan. Ons land heeft in een moeilijke tijd veerkracht getoond. Belangrijke veranderingen – op de arbeidsmarkt, in de zorg, op de huizenmarkt en ten aanzien van duurzame energie – zijn in de steigers gezet en van politiek draagvlak voorzien.

Het wordt nu tijd dat iedereen in ons land dat gaat merken. Voor heel veel mensen is de crisis namelijk nog lang niet voorbij. De abstracte economische cijfers in de krant of op tv betekenen helaas nog te weinig aan de keukentafel.

Download

Delen: