Groen en water in de stad

Op een van de grootste groene daken van Nederland, in Rotterdam, hebben henk Leenders en Lutz Jacobi de nota Groen en water in de stad gepresenteerd. In de nota hebben ze samen met 25 groene organisaties en bedrijven een actieplan van 12 punten opgesteld voor meer groen en water in onze steden. Een manifest voor het stimuleren van groene initiatieven en een groenere overheid. En dat is hard nodig.

Download

Delen: