Bijdrage Diederik Samsom aan Politieke Beschouwingen 2015

Er is veel bereikt. Het gaat weer beter met Nederland. Maar we zijn nog niet tevreden. Want zolang er 600.000 mensen thuis zitten die graag willen werken, zolang de onzekerheid nog niet weg is en de verbeteringen die we hebben doorgevoerd nog niet voor iedereen tastbaar zijn, zijn we nog niet klaar. Daarom schetste Diederik Samsom tijdens de Politieke Beschouwingen waar de Partij van de Arbeid met Nederland heen wil. 

Download

Delen: