Advies werkgroep illegaliteit en mensenhandel

Internationale mensenrechten mogen nooit in het gedrang komen door het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Daarom is individueel maatwerk voor illegalen in bepaalde gevallen noodzakelijk. Net als mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst dienen extra kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die ziek zijn of slachtoffers van huiselijk geweld of eerwraak uitgezonderd te worden van de algemene maatregel die het kabinet in zijn regeerakkoord heeft aangekondigd.

Dit advies heeft Hans Spekman namens de overige leden van de PvdA-werkgroep aan onze Tweede Kamer-fractie aangeboden.

Download

Delen: