Jaarconferentie Werkgroep Patiënt Centraal (WPC)

4 november 2016, van 15:30 tot 21:00, the Colourkitchen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL in Utrecht

De Werkgroep Patiënt Centraal (WPC) nodigt u uit voor haar jaarconferentie op vrijdag 4 november a.s. in Utrecht. De WPC vindt dat marktwerking in de zorg zo spoedig mogelijk moet verdwijnen. Een belangrijke eerste stap kan worden gezet door aanbod en financiering van zorg te regionaliseren en burgers meer invloed te geven. En waar de decentralisatie is doorgeschoten moeten rijksoverheid en gemeenten tot een doelmatige herverdeling van verantwoordelijkheden komen.

Sprekers zijn:

  • Marc Bruynzeels, directeur van het Jan van Es Instituut over regionale ordening van de zorg.
  • Han Noten, voorzitter van de Transitiecommissie sociaal domein, schetst de stand van zaken ten aanzien van de decentralisatie.
  • Annemarieke Nierop (WBS) presenteert de eerste resultaten van het onderzoek Van Waarde lokaal. Wat zijn de positieve en wat de negatieve ervaringen?

In workshops kunnen de deelnemers ervaringen en opvattingen delen met de sprekers en andere deelnemers.

We zullen de conferentie afsluiten met een politiek panel, bestaande uit Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester, Eerste Kamerlid Jopie Nooren, wethouder Nelleke Vedelaar uit Zwolle en wethouder Gerrit Overmans uit Uden.

De conferentie vindt plaats in the Colourkitchen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL te Utrecht. Aanvang  15.30 uur en eindtijd 21.00 uur. Voor het volledige programma, zie onze website www.wpc.pvda.nl.

U kunt zich aanmelden tot 1 november via patientcentraal@gmail.com.

Delen: