Conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’

11 november 2017

Mensen blijven langer leven en het aandeel ouderen in de samenleving neemt de komende decennia fors toe. Dat heeft grote invloed op onze samenleving. Hoe kunnen we die zodanig inrichten dat de kwaliteit van leven voor ouderen in de toekomst blijft gewaarborgd? Op 11 november gaan we over een antwoord op die vraag met elkaar in gesprek tijdens de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’.

De conferentie wordt georganiseerd door het Netwerk Zorg en het Netwerk Ouderen, beide van de PvdA. In onderstaande aankondiging van de conferentie gaan zij iets dieper in op de redenen om de conferentie te houden en geven zij alvast een inkijkje in de opzet van de conferentie. Lees verder > 

Delen: