Open brief Lodewijk Asscher

Open brief Lodewijk Asscher

Investeer in de wijkverpleging

7417

Onderteken deze open brief aan het nieuwe kabinet

De bezuiniging op wijkverpleegkundigen is geschrapt. De nieuwe coalitie gaf na veel duwen en trekken toe. Een belangrijke overwinning, maar niet het einde van onze strijd. Er is veel meer nodig om zeker te kunnen zijn van goede zorg aan huis voor iedereen.  Samen met GroenLinks en SP hebben wij laten zien dat kan. Als je andere keuzes maakt. In ons gezamenlijke plan staat een extra investering van 300 miljoen in de wijkverpleging. Teken de brief en steun ons in deze strijd. 

Ja, ik onderteken deze brief 

De brief van Lodewijk Asscher

T.a.v. de formateur en de leden van het te beëdigen kabinet, ter bespreking tijdens constituerend beraad

Geachte leden van het te beëdigen kabinet,

Ten eerste gefeliciteerd met uw aanstaande benoeming. U bent binnenkort als nieuwe regering van Nederland bijeen tijdens het 'constituerend beraad', oftewel de oprichtingsvergadering van het kabinet. Tijdens deze vergadering worden afspraken gemaakt over de exacte taakverdeling en de bezetting van de onderraden. Maar het is ook het moment waarop onvolkomenheden in het regeerakkoord kunnen worden weggewerkt. En daar schrijf ik u over.

Het is mooi dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in liefdevolle zorg voor onze ouderen in de verpleeghuizen. Dit besluit van het vorige kabinet is integraal in het nieuwe regeerakkoord terecht gekomen. Maar er zijn ook steeds meer ouderen die tot op hoge leeftijd thuis wonen. Zij zijn afhankelijk van de wijkverpleegkundige voor hun medicijnen en dagelijkse zorg. Maar ook om te kijken hoe het met je gaat. Om die reden is er de afgelopen jaren extra geld uitgetrokken voor de wijkverpleging.

Maar ondanks dat wijkverpleegkundigen hun werk met hart en ziel doen, hebben ze vaak te weinig tijd voor alle ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Veel wijkverpleegkundigen gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Daarom moet er meer ruimte komen zodat ze hun werk goed kunnen doen. Het is voor ons dan ook onverteerbaar dat er in het Regeerakkoord een bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging staat. In een tijd van cadeaus aan multinationals, van overschotten op de begroting; in zo’n tijd is een bezuiniging op wijkverpleegkundigen niet oké.

Tijdens het debat over het regeerakkoord zeiden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen rekening te willen houden met de wensen van andere partijen. Een motie om de bezuiniging op de wijkverpleging te schrappen werd door bijna de hele oppositie gesteund. Ik wil u daarom vragen de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging nog voor het debat over de regeringsverklaring te schrappen. Geef wijkverpleegkundigen de zekerheid en waardering die ze verdienen. Geef ouderen, zieken en gehandicapten de zekerheid dat zij thuis goede zorg krijgen. Dat is goed voor iedereen.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik

Hoogachtend,
Lodewijk Asscher

Delen: