Her body, she decides

Her body, she decides

Vrouwen hebben het recht om te beslissen of, met wie en wanneer zij kinderen willen.

Update: Lilianne in de Verenigde Staten

‘This means a lot to us’ zeiden de vrouwen in Georgia die ik, namens jullie, de petitie HerBodySheDecides aanbood. Ze vertelden me over hoe moeilijk het nu al is voor arme vrouwen om toegang tot veilige abortus te hebben. En ze wilden horen hoe het kan dat we in Nederland zo’n laag percentage abortussen hebben in vergelijking met oa de VS. Een van de redenen is dat in Nederland onze kinderen sexuele voorlichting thuis en op school krijgen en leren hoe ze zich kunnen beschermen tegen ongeplande zwangerschap. Vrouwen die in een abortuskliniek werken vertelden dat ze veel moeten investeren in veiligheidsmaatregelen omdat ze regelmatig bedreigd worden.

Maar iedereen is strijdbaar, organisaties en klinieken werken samen om te voorkomen dat de nieuwe anti-abortuswetten worden ingevoerd. In Washington DC wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving die de rechten van vrouwen beter moeten beschermen. Dank ook aan Quinty Trustfull dat ze samen met mij de petitie wilde aanbieden. En dank aan al die strijdbare vrouwen - samen staan we echt veel sterker!

Teken de petitie

Around the World, women are deprived of the right to decide for themselves if, when and with whom they want to have Children.

In recent weeks anti-abortion laws have been signed in the United States, among other states in Georgia and Alabama. We stand in solidarity with the women in the United States. We cannot let them down.

That is why I started a petition. Sign, and ask others to do the same. In the beginning of July I will travel to Washington and Georgia to hand over the petition and let politicians know; we stand for womens rights.

Sign the petition

Op steeds meer plekken wordt vrouwen het recht ontnomen om zelf te beslissen of ze kinderen willen krijgen, wanneer en met wie.

Zo zijn er de afgelopen weken in Amerika, in staten als Georgia en Alabama anti-abortuswetten aangenomen.

We kunnen de vrouwen daar niet in de steek laten. We strijden mee voor het recht van elke vrouw om zelf te beslissen over haar lichaam en haar leven. She decides.

Daarom ben ik een petitie gestart. Teken en vraag anderen om de petitie te onderteken. Begin juli reis ik naar Washington en Georgia om de petitie te overhandigen en politici te laten weten; wij staan pal voor het recht van vrouwen.

Lilianne Ploumen

She decides

We staan zij aan zij met de vrouwen in Alabama en Georgia en alle andere vrouwen wereldwijd, wiens recht om te beslissen over hun eigen lichaam, hun eigen leven wordt aangevallen.

Vrouwen hebben het recht om te beslissen of, met wie en wanneer zij kinderen willen. Vrij van druk, vrij van angst en vrij van veroordeling.

Vrouwen hebben recht op informatie, voorbehoedsmiddelen en veilige abortus. Daarvoor spreken wij ons uit. En we vragen andere om hetzelfde te doen.

Want She Decides. 

Teken de petitie 

She decides

We stand in solidarity with the women of Alabama and Georgia, and with all women around the world, whose right to decide about their bodies, about their lives is under attack.

Women have the right to decide for themselves if, when and with whom they want to have children. Free from pressure, free from harm, free from judgement and free from fear. 

Women have a right to information, to contraceptives and to safe abortion. 

We stand up and speak out. And ask others to do the same. 

So that She Decides. Without question.

Sign the petition

Delen: