#hartjezorg petitie

#hartjezorg petitie

#Hartjezorg

Teken en deel onze petitie en roep nu het kabinet op om écht werk te maken van een structureel betere beloning en minder werkdruk in de zorg.

Als je ziek wordt, of iemand die je dierbaar is wordt ziek, dan is in één klap al het andere onbelangrijk.

Je bestaan wankelt. Dan wil je kunnen vertrouwen op goede zorg. Goede zorg begint bij mensen, de zorgprofessionals die hard werken en daar waardering voor verdienen. Maar de mensen in de zorg dreigen nu kopje onder te gaan. Het grote tekort aan collega’s, steeds verder oplopende werkdruk en te lage salarissen dreigt hen de das om te doen.

Gun jij de mensen in de zorg ook méér ruimte en tijd om hun werk beter te kunnen doen en méér waardering, ook in hun portemonnee?

Wij vinden dat zorgprofessionals meer waard zijn. Recht hebben op een eerlijker salaris en meer collega’s. Daar vragen we al lange tijd om. Zo bijvoorbeeld ook in maart, toen we vroegen om extra geld vrij te maken voor loonsverhogingen voor mensen in de zorg. Daar was iedereen het mee eens, behalve de regering: de motie werd met 74 stemmen voor en 76 stemmen verworpen. Het is krankzinnig dat in tijden van voorspoed onze zorg zo onder druk staat.

Teken dan onze petitie!

Wij laten het hier niet bij zitten. Volgende week gaan we nogmaals vragen om de zorgprofessionals de waardering te geven die zij verdienen en daarbij willen we graag jouw hulp. Gun jij de mensen in de zorg ook méér ruimte en tijd om hun werk beter te kunnen doen en méér waardering, ook in hun portemonnee? Teken dan onze petitie!