Bio-industrie

Volksgezondheid is belangrijker dan het economisch belang van de landbouwsector. Er komt een eind aan de bouw van nieuwe megastallen. Bij de huidige intensieve veehouderij staat dierenwelzijn voorop.

Lees verder