Onderwijs

Beter onderwijs loont. De Partij van de Arbeid vindt het daarom van groot belang dat iedereen het allerbeste onderwijs krijgt en zo ook het allerbeste uit zichzelf kan halen.

Lees verder

Basisonderwijs

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling maar ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel. Dat begint al op de basisschool.

Lees verder

Hoger onderwijs

De PvdA staat voor goed en toegankelijk hoger onderwijs wat tot de wereldtop moet behoren. Daarbij is onderwijskwaliteit leidend, niet de rendementscijfers.

Lees verder

Voortgezet onderwijs

We willen de beste beroepsbevolking van de wereld en dus het beste onderwijs, ook op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder

Passend onderwijs

Zowel de leerling met leerproblemen, als de leerling die een extra uitdaging nodig heeft, moet het maximale uit zichzelf kunnen halen. Alle kinderen verdienen goed onderwijs.

Lees verder

Onderwijsstaking

Het lerarentekort in ons onderwijs loopt steeds verder op. Terwijl de leraren al ruim een jaar actievoeren voor een eerlijker salaris en minder werkdruk, geven de eerste scholen aan zich genoodzaakt te voelen om over te gaan op een vierdaagse schoolweek. Enkel en alleen omdat er te weinig leraren zi..

Lees verder

Zeker zijn van goed onderwijs

Iedereen gelijke kansen geven begint op school. Lees hier onze maatregelen voor het onderwijs.

Lees verder

Zeker zijn van onderwijs op maat

1 februari 2019 door Kirsten van den Hul in Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. En gelukkig lukt dat ook op veel plekken: kinderen met en zonder beperking of extra ondersteuningsbehoefte die het onderwijs krijgen dat bij ze past. Daarvan zie ik op werkbezoeken veel mooie voorbeelden.

Lees verder

AOb Onderwijsdebat met Kirsten van den Hul

De AOb houdt op 21 januari een groot onderwijsdebat waar onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer met elkaar -en met het publiek- in discussie gaan over het lerarentekort. Kom jij ook? Schrijf je in! Hét onderwerp is het lerarentekort. Dat kan ook bijna niet anders. Met in haar kielzog: De verh..

Lees verder

Minister Hoekstra: Werk de bezuinigingen op onderwijs weg

20 november 2018 door André Postema in Onderwijs en cultuur

In de Eerste Kamer vragen wij dit jaar opnieuw aandacht voor de bezuinigingen op de onderwijsbegroting. Vorig jaar namen we al een motie aan, waarin minister Hoekstra werd opgeroepen de doelmatigheidskorting op het onderwijs van 183 miljoen ongedaan te maken. Deze motie is tot dusverre nog niet uit..

Lees verder

Het is uur U in ons onderwijs

31 oktober 2018 door Kirsten van den Hul in Onderwijs

Deze week is hét moment om deze belangrijke onderwijsthema’s aan te kaarten, en met voorstellen te komen over hoe het beter kan. Zodat iedereen zeker is van een eerlijke start. Onze inzet:

Lees verder