Milieu en duurzaamheid

De PvdA kiest voor een schoon Nederland omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei.

Lees verder

Samen maken we Nederland duurzaam

26 oktober 2016 door Sharon Dijksma in Klimaat

Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken. We laten met echte actie zien hoe we aan het akkoord van Parijs bijdragen. Bekijk de video.

Lees verder

Isla-raffinaderij moet aan milieunormen voldoen

9 oktober 2015 door Roelof van Laar in Nederlandse Antillen

De vervuiling rond de Isla-raffinaderij in Curaçao neemt almaar alarmerender vormen aan. De gezondheid van de bewoners leidt al jaren onder de vervuiling, maar de uitstoot leek af te nemen. Van een afname is echter zeker geen sprake. De Isla maakt Curaçaoënaars ziek. De Partij van de Arbeid he..

Lees verder

Nieuwe autobelasting: rechtvaardig, milieuvriendelijk en eenvoudig

19 juni 2015 door Ed Groot in Verkeer

Met het voorstel voor een nieuwe autobelasting zet het kabinet een belangrijke stap naar een rechtvaardige, milieuvriendelijke en eenvoudige manier van belasten. De wegenbelasti..

Lees verder

Milieuvoorstellen Europese Commissie teleurstellend

23 januari 2014 door Jan Vos in Energie

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat de gevolgen van de opwarming van de aarde krachtig worden aangepakt. Ik ben dan ook teleurgesteld over de voorstellen van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot met ..

Lees verder

Bedrijven mogen niet de milieuwetgeving bepalen

3 juni 2013 door Judith Merkies

De PvdA is bezorgd over de inhoud van de vrijhandelsverdragen met de VS en Canada. Deze verdragen bevatten clausules die buitenlandse investeerders in staat stellen compensatie te eisen voor (milieu)wetten via een ad hoc arbitragepanel. Zo kunnen wetgevers onder druk gezet kunnen worden om minder..

Lees verder

Statiegeld: Atsma stelt bedrijfsleven boven milieu

27 maart 2012 door Sjoera Dikkers

Staatssecretaris Atsma stelt in het debat over de afschaffing van het statiegeld op PET-flessen de belangen van het bedrijfsleven boven die van de burger en

Lees verder

Milieu is meer dan het gras tussen de snelwegen

15 oktober 2010 door Lilianne Ploumen

Gisterenavond deden ze een dappere poging om zich zo goed mogelijk te presenteren, de nieuwe bewindspersonen van infrastructuur en milieu, maar echt overtuigend klonk het niet. Melanie Schultz van Haegen begon heerlijk verfrissend (en herkenbaar!), toen ze zei dat haar favoriete vervoersmiddel de..

Lees verder