Klimaat

De PvdA vindt dat Nederland zo snel mogelijk moet overschakelen naar een volledig duurzame energievoorziening. Uiterlijk in 2050 moet dit doel zijn bereikt.

Lees verder

Ontwikkelingssamenwerking

Het eerlijk delen van kennis, macht en inkomen vormt de kern van de sociaaldemocratie. Ontwikkelingssamenwerking is en blijft daarom essentieel voor de PvdA.

Lees verder

Internationale samenwerking

De PvdA is voorstander van internationale samenwerking die zich richt op duurzaamheid, mensenrechten en goed bestuur. Vrede, veiligheid en vrijheden bevorderen kan niet zonder ontwikkeling en gelijke kansen.

Lees verder

Natuur

Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving, het is investeren in onze toekomst.

Lees verder

Milieu en duurzaamheid

De PvdA kiest voor een schoon Nederland omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei.

Lees verder

Energie

In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en daarmee volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Lees verder