Jeugdzorg

De PvdA vindt dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen. De behoeften van het gezin moeten hierbij voorop staan, door ze zélf de regie te geven.

Lees verder

Ruis in de communicatie met Bureau Jeugdzorg opgelost door een geslaagde bijeenkomst

2 februari 2016 door De Redactie

Een ombudsteam in het westen van Nederland heeft een lastige zaak mogen afsluiten met een positief resultaat. Een gezin met twee jonge kinderen had een geschil met Bureau Jeugdzorg waardoor de communicatie tussen betrokken partijen geheel vastliep. Het gezin wantrouwde de gezinsvoogd. Uit angst w..

Lees verder

Misbruik in jeugdzorg onacceptabel

18 juni 2015 door Loes Ypma in Jeugdzorg

Kinderen die slachtoffer zijn van misbruik hebben hulp en steun nodig. Juist ook als ze niet thuis kunnen wonen, maar in de jeugdzorg verblijven. Helaas is gebleken dat er ook in de jeugdzorg sprake is gew..

Lees verder

Hulp voor 18plus jongeren na de jeugdzorg

4 juni 2015 door Loes Ypma in Jeugdzorg

Bijna alle jongeren in Nederland bepalen zelf wanneer zij het huis uit gaan. Dat doen zij op een moment dat zij daar klaar voor zijn. Jaarlijks hebben ongeveer 6.000 jongeren die keuze niet. Zij zitten in een jeugdzorginstelling of pleeggezin en moeten zodra zij 18 zijn direct op eigen benen staa..

Lees verder

Duidelijkheid over jeugdzorg

10 december 2014 door Loes Ypma in Jeugdzorg

Afgelopen week kwam er goed nieuws: alle gemeenten hebben contracten gesloten met jeugdzorginstellingen. Dat betekent dat alle kinderen die nu jeugdzorg krijgen, ook zekerheid hebben dat zij die ..

Lees verder

De beste jeugdzorg

17 maart 2014 door Loes Ypma in Jeugdzorg

De PvdA wil dat in iedere gemeente één loket komt waar de zorg voor kinderen wordt georganiseerd. Bij dit loket worden verschillende specialismen vertegenwoordigd, zoals schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor is duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als zij hu..

Lees verder