Een gezonde wereld voor toekomstige generaties

Nederland moet zo snel mogelijk, uiterlijk in 2050, overschakelen naar een volledig duurzame energievoorziening.

Lees verder