Basisonderwijs

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling maar ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel. Dat begint al op de basisschool.

Lees verder

Een leven vol van onderwijs

21 februari 2020

Spreiding van inkomen, kennis en macht. Het kabinet den Uyl draaide er niet om heen. Jos van Kemenade werd in dat kabinet in 1973 minister van Onderwijs & Wetenschappen. Hij ging dus over de kennis. En hij had er, zoals Wim Kan in een oudejaarsconferentie zei, ook voor doorgeleerd. Joop den Uyl ..

Lees verder

Ieder kind telt mee

6 februari 2020 door Kirsten van den Hul

Bijna 5000 kinderen zitten thuis en krijgen geen onderwijs. Hebben geen juf of meester. Ontmoeten geen klasgenootjes. En doen niet mee aan de spelletjes op het schoolplein of tijdens de gymles. Terwijl ze vaak niets liever willen. Het is soms moeilijk de berichten die ouders ons hierover sturen met ..

Lees verder

#HartjeLeraar – acties door heel het land

Leraren, onderwijspersoneel en ouders zijn door het hele land de straat op gegaan, om zich uit te spreken voor een structurele oplossing van het lerarentekort. Laat je online horen voor een structurele aanpak van het lerarentekort. Wij hebben op Facebook en Twitter verschillende video’s gemaakt die ..

Lees verder

Sluit niet de ogen voor kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort

9 oktober 2019 door Kirsten van den Hul

Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort. Dit kabinet moet namelijk naast het serieus aanpakken van het lerarentekort, ook eindelijk de effecten van dat tekort onder ogen durven te komen. Want juist die kinderen die het mees..

Lees verder

Gelijke kansen, een leven lang

Iedereen moet zeker zijn van gelijke kansen, en dat begint in het onderwijs. Daarom komen wij in deze initiatiefnota met een tiental concrete voorstellen voor gelijke kansen op cruciale kruispunten in een mensenleven.

Lees verder