Partij van de Arbeid

  • Kijktip

    Kijktip

    Kunst inspireert. Kunst verheft, kunst analyseert, verbindt, zet aan het denken. Met veel plezier stelt de PvdA daarom haar zendtijd ter beschikking aan verschillende kunstenaars.

    Bekijk de uitzendingen >

Samen tegen kindermishandeling

Samen tegen kindermishandeling

Foto Shutterstock / Suzanne Tucker

Hoe gaan we kindermishandeling tegen? Dat was een van de vragen die vandaag centraal stonden op de Kinderrechtentop in Leiden. Op deze top werd gevierd dat het Verdrag van de Rechten van het Kind precies 25 jaar bestaat. Dit verdrag heeft er voor gezorgd dat miljoenen kinderen over de hele wereld een beter leven hebben. Een feestelijke dag maar er werd vandaag ook nagedacht over wat er nog moet gebeuren om te zorgen dat alle kinderen en jongeren een beter leven krijgen. Ook ik heb me daaraan gecommitteerd.

lees verder »

Ieder kind verdient het om kind te kunnen zijn

Ieder kind verdient het om kind te kunnen zijn

Wereldwijd zijn er nog te veel kinderen van wie de rechten worden geschonden. Veel kinderen in Soedan groeien op zonder voldoende eten. Veel kinderen in Bangladesh werken onder verschrikkelijke omstandigheden in fabrieken. Veel kinderen in Cambodja worden seksueel misbruikt in illegale bordelen. Veel kinderen in ons eigen Caribisch Nederland groeien op in armoede. Vandaag is het de Dag van de Rechten van het Kind. En daarom vraag ik juist vandaag aandacht voor al die kinderen, waar ook ter wereld, die geen gelukkige jeugd hebben en geen uitzicht hebben op een mooie toekomst.

lees verder »

Begrijpelijke informatie over zorg

Iedereen die hoort dat hij ziek is, wil snel een goed gesprek met een arts. Een persoonlijk gesprek over de ziekte en de manier waarop die het best behandeld kan worden. Sommige mensen denken daarbij ook graag actief mee met de arts en gaan zelf op zoek naar informatie over hun ziekte en de behandelmethodes. Zodat zij goed voorbereid het gesprek met hun arts kunnen aangaan.

Voor dit gesprek is tijd en ruimte nodig. Maar ook informatie. Deze informatie is er al, maar helaas nog niet gebundeld en gepresenteerd op een manier die begrijpelijk is voor de gemiddelde patiënt. En al helemaal niet voor laaggeletterden. Een gemiste kans.

lees verder »

Praat mee over de resolutie Melkert

Praat mee over de resolutie Melkert

Op het congres van februari 2014 presenteerde Ad Melkert het rapport ‘De bakens verzetten’ met aanbevelingen voor een robuuste economie een solidaire samenleving als uitgangspunt. Mensen - het sociaal kapitaal - staan daarin centraal, boven het belang van het financieel kapitaal. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in een resolutie (vanaf blz. 9) die zal worden besproken op het congres in januari 2015.

Over deze resolutie willen de leden van de resolutiecommissie en van de Tweede Kamerfractie graag met onze leden in gesprek. We hebben debatten georganiseerd in Den Haag, Drachten, Venlo en Arnhem.

lees verder »

Waarden centraal in ambitieus buitenlandbeleid

Er is weinig zo ingewikkeld als het duiden van een tijdsgewricht. Toch heeft er na de ‘oorlogszomer’ van 2014 alle schijn van dat we ons op een scharnierpunt in de tijd bevinden. De PvdA wil dat moment aangrijpen om onze internationale koers te toetsen en bij te stellen. Dat zei ik in het begrotingsdebat Buitenlandse Zaken. 

Kern is dat fundamentele waarden als solidariteit, vrijheid en rechtvaardigheid centraal moeten staan in het buitenlandbeleid. Vanuit het besef dat we, wanneer het erop aankomt, de rug moeten rechten en voor onze principes moeten gaan staan. 

lees verder »

Samen werken aan goede verpleeghuiszorg

Samen werken aan goede verpleeghuiszorg

Foto Shutterstock / Dieter Hawlan

Gelukkig kun je in veel verpleeghuizen rekenen op persoonlijke en warme zorg van betrokken medewerkers. Helaas werd de afgelopen weken weer eens pijnlijk duidelijk dat dit nog lang niet voor alle verpleeghuizen geldt. Dat is niet nieuw, maar speelt  al tientallen jaren. En dat frustreert. Juist omdat er zo veel zorgorganisaties zijn die laten zien hoe het wel kan. Daarom wil ik dat de goede voorbeelden de norm worden. En dat is geen vrijblijvende oproep. Als het nodig is dwingen we af dat ondermaats presterende verpleeghuizen, het voorbeeld van hun goed presterende collega's gaan volgen. Dat stelde ik dinsdag voor tijdens het debat over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

lees verder »

Misstanden in steenkoolsector worden beter aangepakt

Misstanden in steenkoolsector worden beter aangepakt

Foto Flickr / Ton Nolles

Met vijf Nederlandse energieproducenten heb ik afgesproken de sociale- en milieuomstandigheden in de steenkoolsector te verbeteren. Ondanks de verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben gezien, zijn er nog steeds problemen rond de mijnen: steenkoolwinning kan nog steeds negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de belangen van de lokale bewoners worden soms te gemakkelijk over het hoofd gezien.

lees verder »

Extra werkplekken voor jongeren in ov-sector

Extra werkplekken voor jongeren in ov-sector

Foto Flickr / harry_nl

Er komen extra plekken vrij voor jongeren in stad- en streekvervoer. Dat heb ik afgesproken met openbaar vervoersbedrijven om nieuwe krachten te werven. De instroom aan nieuwe en jonge werknemers is namelijk te laag om de uitstroom van de huidige buschauffeurs en conducteurs te kunnen compenseren. Daarnaast krijgen mensen met een WW-uitkering of werknemers die ontslagen dreigen te worden de gelegenheid tot omscholing. Zij zullen in de openbaar vervoersector worden ingezet, op plekken waar tekorten zijn. Het is belangrijk om scholing te stimuleren en de werknemers langer inzetbaar te houden. Allen zo bestrijden we werkloosheid en werken we aan een sterkere arbeidsmarkt. Lees verder op rijksoverheid.nl >