Partij van de Arbeid

Reactie op CPB-cijfers: door met herstel

De cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) bevestigen dat Nederland op de goede weg is. Steeds meer mensen vinden een baan, er worden meer huizen verkocht, mensen krijgen meer te besteden en de investeringen nemen weer toe. Er was moed voor nodig om noodzakelijke maatregelen te nemen, maar de aanpak van het kabinet heeft Nederland weer sterker gemaakt. Het economisch herstel mag niet in gevaar worden gebracht door nieuwe bezuinigingen, zoals D66 en CDA willen. Dat zorgt voor onzekerheid en breekt het vertrouwen in de knop. De PvdA wil geen nieuwe onzekerheid, maar door met het herstel.

Meldpunt ongelijke beloning mannen en vrouwen

Meldpunt ongelijke beloning mannen en vrouwen

Foto PvdA

Er moet een meldpunt komen voor ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ook moet publiekelijk worden gemaakt welke bedrijven wel en welke niet op eerlijke wijze belonen. Daarvoor zal ik vandaag pleiten tijdens het debat over emancipatie in de Tweede Kamer. Lees meer >

Laat mkb weer groeien en zorgen voor nieuwe banen

Laat mkb weer groeien en zorgen voor nieuwe banen

Foto Flickr / Kerem Tapani Gültekin

Kredietunies zijn in opkomst als alternatieve financieringsbron en hebben de potentie om een belangrijk rol te spelen in de kredietverlening aan het mkb. Daarom hebben CDA en PvdA een wetsvoorstel ingediend dat het vormen van kredietunies eenvoudiger maakt. Ook nu de economie weer aantrekt moeten we ervoor zorgen dat de motor van onze economie, het mkb, kan investeren en groeien.

lees verder »

Blij met aanscherping discriminatieverbod

Blij met aanscherping discriminatieverbod

Foto Wikimedia / Ludovic Bertron

Gisteren is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat de zogenoemde 'enkele feit'-constructie uit de Wet Gelijke Behandeling haalt. Dat betekent dat homo's en lesbiennes niet meer ontslagen kunnen worden bijvoorbeeld omdat zij een relatie hebben.

Met het schrappen van dit stukje uit de wet - een initiatief waar de PvdA met veel plezier en overtuiging aan bijgedragen heeft - is het Roze Stembusakkoord van 2012 in iets meer dan twee jaar helemaal uitgevoerd. Ik ben blij met dit resultaat: wie je bent of van wie je houdt, mag nooit reden voor uitsluiting zijn.

lees verder »

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Het is belangrijk dat ook jongeren die op het MBO zitten hun culturele wereld kunnen verbreden. MBO'ers zijn echte vakmensen. Voor hen is verbeelding en creativiteit ontzettend belangrijk. Vakmanschap vraagt om het kunnen leggen van verbanden, om creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Die krijg je ook door te genieten van kunst en cultuur. Daarom heb ik vandaag in het Rijksmuseum bekendgemaakt dat MBO-studenten vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen als het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis of De Parade kunnen.korting nu ook voor MBO'ers.

lees verder »