Partij van de Arbeid

  • Vereniging

    Vereniging

    De PvdA is meer dan een politieke partij. Zij vormt een bruisende vereniging waar onze leden en vrijwilligers in het hele land met hart en ziel werken aan een sterker en socialer Nederland.

    Lees meer >

Onze chauffeurs zijn geen PIN-automaat

Onze chauffeurs zijn geen PIN-automaat

Russische douaniers houden zich niet aan een internationaal verdrag voor grensoverschrijdend vervoer, wat leidt tot een miljoenenstrop voor Nederlandse transporteurs. Chauffeurs uit heel Europa worden gedwongen met grote sommen contant geld op zak aan hun rit te beginnen. Ik heb de Europese Commissie gevraagd alle mogelijkheden te bekijken om Rusland op deze situatie aan te spreken.

lees verder »

Kies voor het mbo

Kies voor het mbo

Foto Flickt / PvdA

Vandaag stuurde ik een kaartje naar alle geslaagde vmbo’ers. Uiteraard om ze nogmaals te feliciteren met hun diploma, maar ook om ze aan te moedigen om door te leren. Met de kaart herinner ik de jongeren eraan zich in te schrijven voor een vervolgopleiding.

Ook maakte ik bekend dat het middelbaar beroepsonderwijs vanaf 2015 structureel € 75 miljoen extra krijgt om technische opleidingen te bekostigen. 

lees verder »

Meer mogelijkheden voor huishoudelijke hulp met thuishulptoelage

Er komen meer mogelijkheden voor huishoudelijke hulp. Het kabinet trekt hier 75 miljoen voor uit. Door deze maatregel krijgen mensen meer mogelijkheden om huishoudelijke hulp te ontvangen en kunnen veel huishoudelijke hulpen hun baan behouden. Dit hebben minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn bekend gemaakt.

Dat is bijzonder goed nieuws. Op deze manier laten we de zorg aansluiten op de wensen van deze tijd, vernieuwen we de zorg en doen we er tegelijkertijd alles aan om mensen aan het werk te houden en onnodige ontslagen te voorkomen.

lees verder »

Blij met nieuwe wet tegen misstanden op arbeidsmarkt

Dit kabinet, met Lodewijk Asscher als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorop, maakt méér werk van het aanpakken van uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt dan al z'n voorgangers. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies wordt een volgende noodzakelijke stap gezet tegen misstanden. Daar is de Partij van de Arbeid blij mee. Sterker nog: wij hebben daar als geen ander op aangedrongen. Eerlijk werk tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden is immers hartstikke belangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend.

lees verder »

Kandidaatstelling Eerste Kamer geopend

Kandidaatstelling Eerste Kamer geopend

 Foto Wikipedia

Op woensdag 18 maart 2015 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt, op dinsdag 26 mei 2015, de leden van de Eerste Kamer. Heeft u belangstelling in het Eerste Kamerlidmaatschap ? Hier vind je alle informatie over de kandidaatstellingsprocedure.

lees verder »

Snoeihard tegen jihadisten

Snoeihard tegen jihadisten

Foto Flickr / PvdA

Het fenomeen van terugkerende jihadstrijders is al twee jaar onderwerp van debat. Er zijn al veel vergaande maatregelen genomen, tot het preventief afpakken van paspoorten aan toe, maar het is niet genoeg. Het is zeker nog niet veiliger geworden. De PvdA wil dat het kabinet meer doet om de vrijheid en veiligheid te beschermen van Nederlanders die bedreigd worden. De PvdA wil een overheid die snoeihard is tegen de krachten die ons bedreigen. En de PvdA wil een overheid die bondgenoot is van gematigde krachten. Het is goed dat minister Plasterk 25 miljoen extra heeft uitgetrokken om de terrorismebestrijding nog intensiever te maken. Maar iedere cent moet goed en effectief worden besteed. Dat heb ik gisteren gezegd tijdens een debat over terugkerende jihadgangers.

lees verder »