Partij van de Arbeid

  • Warm hart, koel hoofd

    Warm hart, koel hoofd

    We moeten mensen die in hoge nood zijn in Europees verband een veilig onderkomen bieden, en daarbij een antwoord bieden op de terechte zorgen.

    Lees meer >

Vluchtelingen opvangen én oplossingen bieden voor terechte zorgen

Vluchtelingen opvangen én oplossingen bieden voor terechte zorgen

Foto Wikipedia / Liftarn

De opvang van duizenden mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vraagt veel van Nederland. We moeten deze vluchtelingen een veilig thuis bieden, en tegelijkertijd moeten we niet wegkijken bij de problemen die hierbij komen kijken. Problemen met het organiseren van voldoende opvang, problemen met het opnemen van mensen uit een ander land en een toenemende druk op de beschikbare woningen. Dat vraagt om politieke oplossingen.

lees verder »

Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering

Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering

Foto Wikipedia / Lasart75

Iedereen in ons land verdient een eerlijke kans om volwaardig mee te kunnen doen. Maar dan moet de samenleving wel toegankelijk zijn. Voor iedereen. Met of zonder beperking. Dat moet wat mij betreft wettelijk worden vastgelegd. Voor veel mensen die een handicap hebben, en bijvoorbeeld blind zijn of in een rolstoel zitten, is toegankelijkheid alles behalve een vanzelfsprekendheid. Veel mensen met een handicap worden elke dag geconfronteerd met diverse – voor de meeste mensen onzichtbare – obstakels. Daarom heb ik een voorstel gedaan om de wet aan te passen zodat toegankelijkheid de norm wordt, en ontoegankelijkheid de uitzondering.

lees verder »

Samenwerken voor goede wijkverpleging

Samenwerken voor goede wijkverpleging

Foto Shutterstock / Miriam Doerr

Als je ziek of oud bent, moet je kunnen rekenen op goede zorg. Gewoon aan huis. Daar zijn we samen voor verantwoordelijk. En dus heb je in Nederland recht op zorg aan huis. Daarom zit de wijkverpleging in de basisverzekering. De PvdA heeft de wijkverpleegkundige weer teruggebracht in de wijk. Juist om iedereen die verzorging en verpleging nodig heeft, in de eigen vertrouwde omgeving te helpen. Daar maken we ons al jaren sterk voor.

Belangrijke stappen zijn inmiddels gezet, maar we mogen niet stil blijven zitten. We moeten elke dag blijven werken aan de wijkverpleegkundige zorg, zoals wij die voor ons zien: met vertrouwen en ruimte voor de deskundigheid van verpleegkundigen. En professionele en warme zorg voor mensen die dat nodig hebben. In hun eigen omgeving. Daarom doe ik een aantal concrete voorstellen om de wijkverpleegkundigen en al die mensen die afhankelijk zijn van verpleging en verzorging, te ondersteunen.

lees verder »

Terugkijken: Samsom bij Pauw over de opvang van asielzoekers

Wij zijn het enige land in Europa waar de vluchtelingen nog niet op straat staan, daar ben ik trots op. We slagen er elke dag, op eergisteren na, weer in om mensen een plek te geven. Dat lukt allemaal dankzij het harde werk van ontzettend veel verschillende mensen. Daarmee is het probleem natuurlijk nog lang niet opgelost, nadat mensen een slaapplek hebben gekregen moet er nog veel meer gebeuren. Nederland staat dus voor een enorme opgave. Gisteren zat ik aan tafel bij Jeroen Pauw om hierover te praten.

Eerlijk werk wereldwijd

Eerlijk werk wereldwijd

Vandaag, 7 oktober, is het 'Decent Work Day'. De dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij het belang van goed werk. Fatsoenlijk werk. Werk waarmee je de kost kunt verdienen en werk dat je niet je leven kost. Er wordt vandaag stilgestaan bij het gegeven dat goed werk niet vanzelfsprekend is. Niet in 2015. Niet aan de andere kant van de wereld, niet hier. De Partij van de Arbeid maakt zich daarom elke dag sterk voor gewoon goed werk. Vandaag presenteren collega Roelof van Laar en ik onze initiatiefnota 'Eerlijk werk wereldwijd' (pdf).

lees verder »

Wij trekken het ons aan!

Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! Wij strijden internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers. Die strijd is nog niet klaar, daarom voeren we ook dit jaar op 7 oktober actie voor eerlijk werk wereldwijd, op Decent Work Day. Benieuwd hoe de PvdA goed en eerlijk werk steeds een stapje dichterbij brengt? Kijk hier >