De toekomst van Nederland

woensdag 18 maart

Op 18 maart bepalen we samen de toekomst van Nederland. De afgelopen jaren waren voor velen niet makkelijk. Maar ons land vindt langzaam de weg naar boven. Daar was de moed voor nodig om zaken aan te pakken die te lang waren blijven liggen. Met resultaat: eindelijk groeit de economie weer, vinden steeds meer werkzoekenden een baan, worden huizen weer verkocht en gebouwd.

We moeten door op de weg van herstel. Naar een land waar iedereen een goed leven kan leiden. Waar meer mensen de zekerheid van goed werk hebben, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Waar ouderen nu en in de toekomst goede en betaalbare zorg in de buurt krijgen. Waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten.

Precies dat staat op het spel op 18 maart. Partijen als D66 en CDA willen extra bezuinigen op zorg en sociale zekerheid. Als zij het voor het zeggen krijgen, keert de onzekerheid terug. Daarom vragen we om jouw stem. Geen nieuwe onzekerheid. Door met het herstel.

Hieronder lees je wat onze inzet is voor jouw provincie en waterschap. Hoe wij bouwen aan een sterker en socialer Nederland. Stem 18 maart Partij van de Arbeid.

Onze inzet in jouw provincie

Meer banen, goed wonen en een mooie leefomgeving.

Meer weten over de verkiezingen?

Hier lees je alles over de waterschapsverkiezingen, de Eerste Kamerverkiezingen en de resultaten waarop we verder willen bouwen.

Schoon, veilig en betaalbaar water

Vind jij het ook eerlijk dat lage inkomens geen waterschapsbelasting hoeven te betalen? Op 18 maart vinden ook bestuursverkiezingen plaats in 23 Nederlandse waterschappen.

Lees verder

Stabiliteit in de Eerste Kamer

Afmaken waarmee we begonnen zijn. We willen niet terug naar de onzekerheid en instabiliteit van weleer. Hier lees je alles over de Eerste Kamerverkiezingen.

Lees verder

De weg waarop we verder bouwen

Het gaat weer beter met Nederland. Mensen die het nodig hebben krijgen meer te besteden, de werkgelegenheid neemt toe en er worden weer meer huizen verkocht en verbouwd.

Lees verder

Geen nieuwe onzekerheid. Door met herstel. Stem 18 maart PvdA