zorg

  • Minder managers
  • Meer handen
  • Menselijke zorg

recente berichten binnen Zorg

Begrijpelijke informatie over zorg

Iedereen die hoort dat hij ziek is, wil snel een goed gesprek met een arts. Een persoonlijk gesprek over de ziekte en de manier waarop die het best behandeld kan worden. Sommige mensen denken daarbij ook graag actief mee met de arts en gaan zelf op zoek naar informatie over hun ziekte en de behandelmethodes. Zodat zij goed voorbereid het gesprek met hun arts kunnen aangaan.

Voor dit gesprek is tijd en ruimte nodig. Maar ook informatie. Deze informatie is er al, maar helaas nog niet gebundeld en gepresenteerd op een manier die begrijpelijk is voor de gemiddelde patiënt. En al helemaal niet voor laaggeletterden. Een gemiste kans.

lees verder »

Samen werken aan goede verpleeghuiszorg

Samen werken aan goede verpleeghuiszorg

Foto Shutterstock / Dieter Hawlan

Gelukkig kun je in veel verpleeghuizen rekenen op persoonlijke en warme zorg van betrokken medewerkers. Helaas werd de afgelopen weken weer eens pijnlijk duidelijk dat dit nog lang niet voor alle verpleeghuizen geldt. Dat is niet nieuw, maar speelt  al tientallen jaren. En dat frustreert. Juist omdat er zo veel zorgorganisaties zijn die laten zien hoe het wel kan. Daarom wil ik dat de goede voorbeelden de norm worden. En dat is geen vrijblijvende oproep. Als het nodig is dwingen we af dat ondermaats presterende verpleeghuizen, het voorbeeld van hun goed presterende collega's gaan volgen. Dat stelde ik dinsdag voor tijdens het debat over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

lees verder »

Geneesmiddelenbeleid: belang patiënt voorop

Geneesmiddelenbeleid: belang patiënt voorop

 Foto Flickr / psyberartist

Vandaag zijn in de Tweede Kamer twee voorstellen van mij aangenomen die ervoor zorgen dat geneesmiddelen goedkoper worden. Dat is goed nieuws, vooral voor de patiënt. Want die moet wat de PvdA betreft centraal staan bij het geneesmiddelenbeleid en niet de farmaceutische industrie of de zorgverzekeraar. Als je ziek bent moet je kunnen vertrouwen op toegankelijke en hoogwaardige geneesmiddelen.

lees verder »

Mantelzorgers van onschatbare waarde

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. De zorg die zij voor hun naasten verlenen is geboren uit liefde en voor hen vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd vaak ook zeer ingrijpend. Daarom nodigden mijn collega John Kerstens en ik, in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november, een aantal mantelzorgers uit in de Tweede Kamer. Niet alleen om hen rond te leiden in de Kamer, maar vooral om naar hen te luisteren. Te luisteren naar hun verhalen. Hun zorgen. Maar ook naar hun ideeën over mantelzorg en hoe we hier als samenleving mee om kunnen gaan.

lees verder »

Naar een goed softdrugsbeleid

Naar een goed softdrugsbeleid

Foto Flickr / NiederlandeNet

Dinsdag stemde de PvdA in de Eerste Kamer tegen een wetsvoorstel dat het softdrugsbeleid nog ingewikkelder maakt. De Eerste Kamerfractie van de PvdA wil liever regulering en certificering van softdrugs, maar minister Opstelten wijst zelf een door ons voorgesteld onderzoek hiernaar van de hand. Voor hem is de holle retoriek van ‘hard aanpakken’ belangrijker dan een goed softdrugsbeleid. Ondertussen duren de problemen voort.

lees verder »

Wijkverpleegkundige kan snel aan de slag

Wijkverpleegkundige kan snel aan de slag

Foto Shutterstock

Deze week debatteerde de Kamer over de wijkverpleging. Daar heb ik de toezegging gekregen dat de gevreesde 'knip' in de wijkverpleging van de baan is. Dat betekent dat geen enkele wijkverpleegkundige straks alleen maar vergadert in het wijkteam, maar daadwerkelijk kan worden ingezet voor zorg aan patiënten.

lees verder »

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat hun arts zijn vak verstaat en goede zorg levert. De kwaliteit van de zorg is voor de patiënt echter nog lastig te achterhalen. Kwaliteitsinformatie over artsen en zorginstellingen is wel openbaar, maar versnipperd en daardoor niet vindbaar. Ik pleit ervoor dat deze informatie veel toegankelijker wordt, want de patiënt heeft het recht om te weten of zijn dokter of de zorginstelling die hij bezoekt, goede zorg leveren.

lees verder »

Drugsdumping aanpakken

Drugsdumping aanpakken

Foto Flickr / Jeremy Brooks

Het moet afgelopen zijn met het dumpen van drugsafval. Drugsproducenten laten dit afval vaak achter in de natuur, omdat ze op die manier hopen niet gepakt te worden. Het afval vergiftigt vervolgens planten en dieren, en beschadigt de natuur langdurig. Samen met mijn collega-Kamerlid Marith Rebel-Volp dien ik daarom vandaag een voorstel in om de komende twee jaar extra geld uit te trekken voor een intensievere aanpak.

Update: Marith Rebel-Volp reageert bij NPO Radio1 over de noodzaak van het aanpakken van drugsafval.

lees verder »

Ogen niet sluiten voor realiteit drugsgebruik

Ogen niet sluiten voor realiteit drugsgebruik

Afgelopen weekend overleden drie mensen tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Vermoedelijk door drugsgebruik. Een afschuwelijke situatie. Het laat ons wederom zien dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de realiteit: er worden al meer en sterkere harddrugs gebruikt. Daarom ben ik voor het testen van drugs op festivals en feesten. Er gaat een duidelijk signaal vanuit: weet waar je aan begint. Tegelijkertijd moeten we niet zo naïef zijn te denken dat alleen testen het gevaar wegneemt. Harddrugs zijn nooit zonder risico. Daarom moeten we het drugsgebruik in kaart brengen, zodat voorlichting en preventie voor een afname in het gebruik gaan zorgen. En we moeten vol inzetten op de opsporing en aanpak van XTC-handelaren en producenten.

lees verder »