zorg

  • Minder managers
  • Meer handen
  • Menselijke zorg

recente berichten binnen Zorg

Alcohol maakt nog te vaak meer stuk dan je lief is: tijd voor actie

Alcohol maakt nog te vaak meer stuk dan je lief is: tijd voor actie

 Foto Wikipedia

Onlangs werd het drankgebruik van James Bond onderzocht. Geturfd werd hoeveel hij dronk. Wat bleek? In de boeken dronk hij zoveel alcohol dat het niet anders kon dan dat hij hiervan klachten had, zoals trillende handen. Shaken, not stirred. Maar niet alleen James Bond, ook veel volwassenen en jongeren drinken meer dan goed voor ze is. Alcoholgebruik is zo normaal in onze samenleving, maar juist voor jongeren is het extra schadelijk als zij hun brein op sterk water zetten. Daarmee verdrinken zij hun kansen op een goed leven in latere jaren.

lees verder »

14.000 banen extra behouden voor huishoudelijk hulp

14.000 banen extra behouden voor huishoudelijk hulp

De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet er alles aan doet om zo veel mogelijk banen voor de zorg te behouden. Daarom heeft de PvdA gepleit voor een huishoudelijkehulptoelage . De overheid betaalt met de toelage een flink deel van het uurtarief van een huishoudelijke hulp mee. Met deze toelage behouden 14.000 huishoudelijke hulpen hun baan en houden mensen de mogelijkheid om betaalbare en goede huishoudelijke hulp te krijgen.

lees verder »

Winst zorgverzekeraar terug naar premiebetaler en patiënt

Winst zorgverzekeraar terug naar premiebetaler en patiënt

 Foto stock.xchng / forwardcom

Iedereen heeft recht op goede zorg. Daar betalen we met z'n allen premie voor. Veel zorgverzekeraars hebben, doordat zij winst maken, echter meer geld in kas dan wettelijk nodig is. Deze onnodig hoge reserves moeten terug naar de portemonnee van de premiebetaler en de patiënt. Ook moet een deel van deze reserves wat de PvdA betreft worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en worden geïnvesteerd in preventie en innovatie. De verzekeraars zijn nu aan zet. Zij moeten laten zien dat de winst ten gunste komt aan de patiënt en premiebetaler. Doen ze dit niet, dan wil de PvdA hen er wettelijk toe verplichten.

lees verder »

Veel of weinig zout? Een belangrijke vraag

Veel of weinig zout? Een belangrijke vraag

Foto Flickr / dana marostega

Elke dag krijgen we meer zout binnen dan goed voor ons is. Niet alleen via de producten die we kopen in de supermarkt, maar ook via maaltijden in een restaurant. Te veel zout leidt tot hart- en vaatziekten. Onnodig, want scherpere zoutnormen kunnen een hoop gezondheidsschade voorkomen. Daarom werk ik aan een initiatiefwet om producenten ertoe te dwingen minder zout in hun producten te verwerken.

lees verder »

Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg

Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg

Foto stock.xchng / jvangalen

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). De wet waarmee kwetsbare mensen verzekerd zijn van goede zorg. Mensen die intensieve zorg nodig hebben, moeten daar altijd op kunnen rekenen. 

De PvdA vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk grip houden op hun eigen leven. Ook als je kwetsbaar bent. 

lees verder »

Cultuuromslag drankgebruik jongeren: door op ingeslagen weg

Cultuuromslag drankgebruik jongeren: door op ingeslagen weg

Foto Flickr / HeadCRasher

Vanochtend werd goed nieuws gepresenteerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Minder jongeren roken en drinken, zo blijkt uit hun onderzoek. Een mooie ontwikkeling. Het is een teken dat we beseffen dat jongeren en alcohol geen normale combinatie is. Want alcohol is zeer schadelijk voor een brein in ontwikkeling. We moeten daarom door op de ingeslagen weg. Maatschappelijke bewustwording is de sleutel tot succes.

lees verder »

Voorkom een onnodige zorgrekening

Voorkom een onnodige zorgrekening

Gezondheid is ons kostbaarste bezit. Daarom gaan mensen die hulp nodig hebben naar de eerste arts aan wie ze denken. Vaak is dat de huisarts, maar als deze niet aanwezig is, belanden veel mensen op de Eerste Hulp van een ziekenhuis. Dat mensen daarheen gaan is logisch, zeker als je je zorgen maakt om je gezondheid. In sommige gevallen is de huisartsenpost echter een prima alternatief. Lichtere zorgvragen kunnen goed door de huisartsenpost worden behandeld. En er zijn voor de patiënt geen extra kosten aan verbonden. De Eerste Hulp daarentegen is hoog gespecialiseerd en brengt daardoor hoge kosten met zich mee. En voor zorg in het ziekenhuis geldt het eigen risico. Veel mensen weten dat niet. Hierdoor worden patiënten onnodig en onaangenaam verrast door een rekening achteraf. Dat willen we voorkomen, door mensen op de juiste plek te behandelen.

lees verder »

Meer mogelijkheden voor huishoudelijke hulp met thuishulptoelage

Er komen meer mogelijkheden voor huishoudelijke hulp. Het kabinet trekt hier 75 miljoen voor uit. Door deze maatregel krijgen mensen meer mogelijkheden om huishoudelijke hulp te ontvangen en kunnen veel huishoudelijke hulpen hun baan behouden. Dit hebben minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn bekend gemaakt.

Dat is bijzonder goed nieuws. Op deze manier laten we de zorg aansluiten op de wensen van deze tijd, vernieuwen we de zorg en doen we er tegelijkertijd alles aan om mensen aan het werk te houden en onnodige ontslagen te voorkomen.

lees verder »

Signaal huisarts serieus nemen

Signaal huisarts serieus nemen

Ik ben trots op de eerstelijnszorg in Nederland. Mede hierdoor behoort de Nederlandse zorg tot de beste van Europa. Ik wil daarom dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleegkundigen in wijken en buurten goed geregeld blijft. Daarmee kunnen we voorkomen dat mensen ziek worden en patiënten dichtbij huis behandelen, of doorverwijzen naar een specialist als dat nodig is.

lees verder »