zorg

  • Minder managers
  • Meer handen
  • Menselijke zorg

recente berichten binnen Zorg

Voorkom een onnodige zorgrekening

Voorkom een onnodige zorgrekening

Gezondheid is ons kostbaarste bezit. Daarom gaan mensen die hulp nodig hebben naar de eerste arts aan wie ze denken. Vaak is dat de huisarts, maar als deze niet aanwezig is, belanden veel mensen op de Eerste Hulp van een ziekenhuis. Dat mensen daarheen gaan is logisch, zeker als je je zorgen maakt om je gezondheid. In sommige gevallen is de huisartsenpost echter een prima alternatief. Lichtere zorgvragen kunnen goed door de huisartsenpost worden behandeld. En er zijn voor de patiënt geen extra kosten aan verbonden. De Eerste Hulp daarentegen is hoog gespecialiseerd en brengt daardoor hoge kosten met zich mee. En voor zorg in het ziekenhuis geldt het eigen risico. Veel mensen weten dat niet. Hierdoor worden patiënten onnodig en onaangenaam verrast door een rekening achteraf. Dat willen we voorkomen, door mensen op de juiste plek te behandelen.

lees verder »

Meer mogelijkheden voor huishoudelijke hulp met thuishulptoelage

Er komen meer mogelijkheden voor huishoudelijke hulp. Het kabinet trekt hier 75 miljoen voor uit. Door deze maatregel krijgen mensen meer mogelijkheden om huishoudelijke hulp te ontvangen en kunnen veel huishoudelijke hulpen hun baan behouden. Dit hebben minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn bekend gemaakt.

Dat is bijzonder goed nieuws. Op deze manier laten we de zorg aansluiten op de wensen van deze tijd, vernieuwen we de zorg en doen we er tegelijkertijd alles aan om mensen aan het werk te houden en onnodige ontslagen te voorkomen.

lees verder »

Signaal huisarts serieus nemen

Signaal huisarts serieus nemen

Ik ben trots op de eerstelijnszorg in Nederland. Mede hierdoor behoort de Nederlandse zorg tot de beste van Europa. Ik wil daarom dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleegkundigen in wijken en buurten goed geregeld blijft. Daarmee kunnen we voorkomen dat mensen ziek worden en patiënten dichtbij huis behandelen, of doorverwijzen naar een specialist als dat nodig is.

lees verder »

Geef kinderen kansen om zich te ontwikkelen

De Eerste Kamerfractie van de PvdA staat achter het terugbrengen van de vele kindregelingen en ziet dat de oorspronkelijke bezuiniging is verzacht. In de nieuwe situatie wordt werken aantrekkelijker omdat het loont en krijgen mensen meer duidelijkheid. Wel willen we dat het kabinet in de gaten houdt hoe de wet voor gezinnen met een lager inkomen uitpakt. Voor mij staat voorop dat juist deze kinderen genoeg kans krijgen om zich te ontwikkelen.

lees verder »

Ieder kind verdient een veilig thuis

Helaas zijn er kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. 32.000 van hen leven in sobere opvangcentra. Onderzoek laat zien dat deze kwetsbare groep kinderen veel schade oploopt in hun ontwikkeling. Daarom pleit ik voor het zogenaamde ‘inhuisplaatsen’, waarbij zoveel mogelijk kinderen niet in een opvanglocatie maar in een echte gezinssituatie worden geplaatst.

lees verder »

Wereld Niet Roken Dag

Wereld Niet Roken Dag

Foto Flickr / mag3737

Het is vandaag Wereld Niet Roken Dag. Deze dag werd in 1987 in het leven geroepen door de World Health Organization (WHO) om meer aandacht te vragen voor de gevaren van roken. Ieder jaar sterven wereldwijd ongeveer zes miljoen mensen aan de gevolgen van (mee)roken. In Nederland komt dat aantal op ongeveer 19.000 mensen en enkele duizenden door meeroken. Daar moeten we iets aan doen.

lees verder »

Lange wachtlijsten in de GGZ tegengaan

Patiënten met psychiatrische problematiek zijn kwetsbaar en moeten kunnen rekenen op goede en tijdige zorg, die gericht is op behandelen. In de aflevering van het consumentenprogramma Kassa van afgelopen zaterdag zagen we patiënten die maanden moeten wachten voordat ze terecht kunnen bij een gespecialiseerde instelling voor een behandeling. Een slechte zaak. Daarom heb ik, samen met mijn collega Lea Bouwmeester, aan de minister van Volksgezondheid gevraagd of zij deze signalen herkent en wat zij er aan gaat doen.

lees verder »

Naar een goed mantelzorgplan

De PvdA is blij dat staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd dat de kostendelersnorm voor AOW-ers voorlopig niet wordt ingevoerd. Invoering daarvan stuitte op veel onbegrip in de samenleving. Uit de vele reacties die ik kreeg blijkt dat mensen het gevoel krijgen gestraft te worden voor het zorgen voor elkaar.

Bij de wetsbehandeling heb ik staatssecretaris Klijnsma om een plan over mantelzorg gevraagd, om te voorkomen dat we mantelzorg aan de ene kant stimuleren en aan de andere kant frustreren. Nu de kostendelersnorm voor AOW-ers met een jaar wordt uitgesteld, biedt dit het kabinet de mogelijkheid om met een goed mantelzorgplan te komen. Een plan waarin die belangrijke vorm van voor elkaar zorgen wordt gewaardeerd.