zorg

  • Minder managers
  • Meer handen
  • Menselijke zorg

recente berichten binnen Zorg

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat hun arts zijn vak verstaat en goede zorg levert. De kwaliteit van de zorg is voor de patiënt echter nog lastig te achterhalen. Kwaliteitsinformatie over artsen en zorginstellingen is wel openbaar, maar versnipperd en daardoor niet vindbaar. Ik pleit ervoor dat deze informatie veel toegankelijker wordt, want de patiënt heeft het recht om te weten of zijn dokter of de zorginstelling die hij bezoekt, goede zorg leveren.

lees verder »

Drugsdumping aanpakken

Drugsdumping aanpakken

Foto Flickr / Jeremy Brooks

Het moet afgelopen zijn met het dumpen van drugsafval. Drugsproducenten laten dit afval vaak achter in de natuur, omdat ze op die manier hopen niet gepakt te worden. Het afval vergiftigt vervolgens planten en dieren, en beschadigt de natuur langdurig. Samen met mijn collega-Kamerlid Marith Rebel-Volp dien ik daarom vandaag een voorstel in om de komende twee jaar extra geld uit te trekken voor een intensievere aanpak.

Update: Marith Rebel-Volp reageert bij NPO Radio1 over de noodzaak van het aanpakken van drugsafval.

lees verder »

Ogen niet sluiten voor realiteit drugsgebruik

Ogen niet sluiten voor realiteit drugsgebruik

Afgelopen weekend overleden drie mensen tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Vermoedelijk door drugsgebruik. Een afschuwelijke situatie. Het laat ons wederom zien dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de realiteit: er worden al meer en sterkere harddrugs gebruikt. Daarom ben ik voor het testen van drugs op festivals en feesten. Er gaat een duidelijk signaal vanuit: weet waar je aan begint. Tegelijkertijd moeten we niet zo naïef zijn te denken dat alleen testen het gevaar wegneemt. Harddrugs zijn nooit zonder risico. Daarom moeten we het drugsgebruik in kaart brengen, zodat voorlichting en preventie voor een afname in het gebruik gaan zorgen. En we moeten vol inzetten op de opsporing en aanpak van XTC-handelaren en producenten.

lees verder »

Alcohol maakt nog te vaak meer stuk dan je lief is: tijd voor actie

Alcohol maakt nog te vaak meer stuk dan je lief is: tijd voor actie

 Foto Wikipedia

Onlangs werd het drankgebruik van James Bond onderzocht. Geturfd werd hoeveel hij dronk. Wat bleek? In de boeken dronk hij zoveel alcohol dat het niet anders kon dan dat hij hiervan klachten had, zoals trillende handen. Shaken, not stirred. Maar niet alleen James Bond, ook veel volwassenen en jongeren drinken meer dan goed voor ze is. Alcoholgebruik is zo normaal in onze samenleving, maar juist voor jongeren is het extra schadelijk als zij hun brein op sterk water zetten. Daarmee verdrinken zij hun kansen op een goed leven in latere jaren.

lees verder »

14.000 banen extra behouden voor huishoudelijk hulp

14.000 banen extra behouden voor huishoudelijk hulp

De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet er alles aan doet om zo veel mogelijk banen voor de zorg te behouden. Daarom heeft de PvdA gepleit voor een huishoudelijkehulptoelage . De overheid betaalt met de toelage een flink deel van het uurtarief van een huishoudelijke hulp mee. Met deze toelage behouden 14.000 huishoudelijke hulpen hun baan en houden mensen de mogelijkheid om betaalbare en goede huishoudelijke hulp te krijgen.

lees verder »

Winst zorgverzekeraar terug naar premiebetaler en patiënt

Winst zorgverzekeraar terug naar premiebetaler en patiënt

 Foto stock.xchng / forwardcom

Iedereen heeft recht op goede zorg. Daar betalen we met z'n allen premie voor. Veel zorgverzekeraars hebben, doordat zij winst maken, echter meer geld in kas dan wettelijk nodig is. Deze onnodig hoge reserves moeten terug naar de portemonnee van de premiebetaler en de patiënt. Ook moet een deel van deze reserves wat de PvdA betreft worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en worden geïnvesteerd in preventie en innovatie. De verzekeraars zijn nu aan zet. Zij moeten laten zien dat de winst ten gunste komt aan de patiënt en premiebetaler. Doen ze dit niet, dan wil de PvdA hen er wettelijk toe verplichten.

lees verder »

Veel of weinig zout? Een belangrijke vraag

Veel of weinig zout? Een belangrijke vraag

Foto Flickr / dana marostega

Elke dag krijgen we meer zout binnen dan goed voor ons is. Niet alleen via de producten die we kopen in de supermarkt, maar ook via maaltijden in een restaurant. Te veel zout leidt tot hart- en vaatziekten. Onnodig, want scherpere zoutnormen kunnen een hoop gezondheidsschade voorkomen. Daarom werk ik aan een initiatiefwet om producenten ertoe te dwingen minder zout in hun producten te verwerken.

lees verder »

Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg

Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg

Foto stock.xchng / jvangalen

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). De wet waarmee kwetsbare mensen verzekerd zijn van goede zorg. Mensen die intensieve zorg nodig hebben, moeten daar altijd op kunnen rekenen. 

De PvdA vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk grip houden op hun eigen leven. Ook als je kwetsbaar bent. 

lees verder »