zorg

  • Minder managers
  • Meer handen
  • Menselijke zorg

recente berichten binnen Zorg

Veel of weinig zout? Een belangrijke vraag

Veel of weinig zout? Een belangrijke vraag

Foto Flickr / dana marostega

Elke dag krijgen we meer zout binnen dan goed voor ons is. Niet alleen via de producten die we kopen in de supermarkt, maar ook via maaltijden in een restaurant. Te veel zout leidt tot hart- en vaatziekten. Onnodig, want scherpere zoutnormen kunnen een hoop gezondheidsschade voorkomen. Daarom werk ik aan een initiatiefwet om producenten ertoe te dwingen minder zout in hun producten te verwerken.

lees verder »

Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg

Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg

Foto stock.xchng / jvangalen

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). De wet waarmee kwetsbare mensen verzekerd zijn van goede zorg. Mensen die intensieve zorg nodig hebben, moeten daar altijd op kunnen rekenen. 

De PvdA vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk grip houden op hun eigen leven. Ook als je kwetsbaar bent. 

lees verder »

Cultuuromslag drankgebruik jongeren: door op ingeslagen weg

Cultuuromslag drankgebruik jongeren: door op ingeslagen weg

Foto Flickr / HeadCRasher

Vanochtend werd goed nieuws gepresenteerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Minder jongeren roken en drinken, zo blijkt uit hun onderzoek. Een mooie ontwikkeling. Het is een teken dat we beseffen dat jongeren en alcohol geen normale combinatie is. Want alcohol is zeer schadelijk voor een brein in ontwikkeling. We moeten daarom door op de ingeslagen weg. Maatschappelijke bewustwording is de sleutel tot succes.

lees verder »

Voorkom een onnodige zorgrekening

Voorkom een onnodige zorgrekening

Gezondheid is ons kostbaarste bezit. Daarom gaan mensen die hulp nodig hebben naar de eerste arts aan wie ze denken. Vaak is dat de huisarts, maar als deze niet aanwezig is, belanden veel mensen op de Eerste Hulp van een ziekenhuis. Dat mensen daarheen gaan is logisch, zeker als je je zorgen maakt om je gezondheid. In sommige gevallen is de huisartsenpost echter een prima alternatief. Lichtere zorgvragen kunnen goed door de huisartsenpost worden behandeld. En er zijn voor de patiënt geen extra kosten aan verbonden. De Eerste Hulp daarentegen is hoog gespecialiseerd en brengt daardoor hoge kosten met zich mee. En voor zorg in het ziekenhuis geldt het eigen risico. Veel mensen weten dat niet. Hierdoor worden patiënten onnodig en onaangenaam verrast door een rekening achteraf. Dat willen we voorkomen, door mensen op de juiste plek te behandelen.

lees verder »

Meer mogelijkheden voor huishoudelijke hulp met thuishulptoelage

Er komen meer mogelijkheden voor huishoudelijke hulp. Het kabinet trekt hier 75 miljoen voor uit. Door deze maatregel krijgen mensen meer mogelijkheden om huishoudelijke hulp te ontvangen en kunnen veel huishoudelijke hulpen hun baan behouden. Dit hebben minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn bekend gemaakt.

Dat is bijzonder goed nieuws. Op deze manier laten we de zorg aansluiten op de wensen van deze tijd, vernieuwen we de zorg en doen we er tegelijkertijd alles aan om mensen aan het werk te houden en onnodige ontslagen te voorkomen.

lees verder »

Signaal huisarts serieus nemen

Signaal huisarts serieus nemen

Ik ben trots op de eerstelijnszorg in Nederland. Mede hierdoor behoort de Nederlandse zorg tot de beste van Europa. Ik wil daarom dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleegkundigen in wijken en buurten goed geregeld blijft. Daarmee kunnen we voorkomen dat mensen ziek worden en patiënten dichtbij huis behandelen, of doorverwijzen naar een specialist als dat nodig is.

lees verder »

Geef kinderen kansen om zich te ontwikkelen

De Eerste Kamerfractie van de PvdA staat achter het terugbrengen van de vele kindregelingen en ziet dat de oorspronkelijke bezuiniging is verzacht. In de nieuwe situatie wordt werken aantrekkelijker omdat het loont en krijgen mensen meer duidelijkheid. Wel willen we dat het kabinet in de gaten houdt hoe de wet voor gezinnen met een lager inkomen uitpakt. Voor mij staat voorop dat juist deze kinderen genoeg kans krijgen om zich te ontwikkelen.

lees verder »

Ieder kind verdient een veilig thuis

Helaas zijn er kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. 32.000 van hen leven in sobere opvangcentra. Onderzoek laat zien dat deze kwetsbare groep kinderen veel schade oploopt in hun ontwikkeling. Daarom pleit ik voor het zogenaamde ‘inhuisplaatsen’, waarbij zoveel mogelijk kinderen niet in een opvanglocatie maar in een echte gezinssituatie worden geplaatst.

lees verder »