Hypotheekrenteaftrek

Op de woningmarkt realiseren we een langgekoesterde wens van de Partij van de Arbeid: de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Niet langer een subsidie op rijkdom, maar een eerlijke stimulans voor huizenbezit. Niet langer zoveel mogelijk schulden, maar zoveel mogelijk aflossen. Zo voorkomen we torenhoge (rest)schulden en geven we starters een kans. Dat is goed voor onze woningmarkt, en goed voor onze economie.

woordvoerder

Jacques Monasch

Jacques Monasch

Tweede Kamerlid

Wonen, Kunst en Cultuur

lees meer over Jacques

recente berichten binnen dit standpunt

Inbreng aan debat over wetsvoorstellen huurverhoging

Het is zonder meer positief dat de regering uit is op een fundamentele hervorming van de woningmarkt. Te lang zijn de ogen gesloten voor de enorme financiële gevolgen die bijvoorbeeld de uitwassen van de hypotheekrenteaftrek zouden krijgen voor de Rijksbegroting. Het is moedig dat het kabinet dit taboe heeft doorbroken, en dat we begonnen zijn met een nieuw stelsel voor de hypotheekrente. Positief is ook dat er een koppeling komt tussen de reële huurwaarde en het inkomen van de huurder.

lees verder »

Pijn restschuld verzachten

Pijn restschuld verzachten

Foto Flickr / aloxe

Veel mensen die hun huis verkopen, blijven met een restschuld van duizenden euro’s zitten. Om deze pijn te verzachten wordt de periode waarin je de rente op deze schuld mag aftrekken van de belasting verhoogd van vijf naar tien jaar. Dit stellen Helma Neppérus (VVD) en ik voor, zodat huizenbezitters enigszins gecompenseerd worden voor het verlies dat zij lijden.

lees verder »

Eerlijke hervorming hypotheekrenteaftrek

Eerlijke hervorming hypotheekrenteaftrek

Foto Flickr / aloxe

Uit de plannen van staatssecretaris Weekers blijkt dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek verder gaat dan in het Kunduz-akkoord is afgesproken. Alleen huiseigenaren die daadwerkelijk aflossen kunnen in de toekomst aanspraak maken op renteaftrek. Hierdoor stijgen voor velen de maandlasten met honderden euro’s per maand en zullen mensen worden afgeschrikt om een huis te kopen.

De Partij van de Arbeid wil de hypotheekrenteaftrek eveneens hervormen, maar doet dit op een verantwoorde manier. Zo breken we de huizenmarkt open en bieden we mensen perspectief op een woning.

lees verder »

Zorgen om betaalbaarheid woningen

Zorgen om betaalbaarheid woningen

De PvdA pleit al jaren voor een Nationaal Woonakkoord. Rutte heeft dit stelselmatig afgehouden met een vastgelopen woningmarkt tot gevolg. Daarom prijzen wij het dat de Vereniging Eigen Huis, NVM, Woonbond, en Aedes de handen ineen hebben geslagen en tot een akkoord zijn gekomen. Het is een goede bijdrage aan de discussie over de woningmarkt. Een groot winstpunt is dat deze partijen zowel koop- als huurmarkt integraal hervormen. Daar pleiten wij al jaren voor. Wel maken wij ons naar aanleiding van dit plan grote zorgen over de betaalbaarheid voor huizenbezitters en huurders en de gevolgen voor de schatkist. Mijn volledige reactie op de plannen lees je op mijn website >

Taboes coalitie zitten oplossing recessie in de weg

De Nederlandse economie krimpt voor het tweede kwartaal op een rij. We zitten in een recessie die duizenden banen kost, pensioenen onder druk zet en studenten met diploma op de bank laat verdwijnen. Het ergste is dat die recessie geen noodzaak is maar een resultante van politiek falen. Het kabinet neemt maatregelen die de economische motor van Nederland afremmen, in plaats van te versnellen. De regering weigert te investeren in banen en rommelt besluiteloos voort in Europa. Rutte sprak mooie woorden over Nederland sterker maken.

Vandaag zien we wat die belofte waard is gebleken. Geen groei maar recessie. En deze coalitie, met al haar taboes, zit de oplossingen in de weg. Juist nu moeten we de economie versterken, werkgelegenheid voorop stellen, innovatie en onderwijs stimuleren. Dat trekt Rutte in deze coalitie niet.

Ingrijpen in woningmarkt noodzakelijk

Ingrijpen in woningmarkt noodzakelijk

Foto Flickr / FaceMePLS

De woningmarkt zit vast en functioneert slecht. Voor betaalbare huurwoningen bestaan lange wachtlijsten. Voor starters is een koophuis zo goed als onbereikbaar. Voor lage en middeninkomens zijn nagenoeg geen betaalbare woningen beschikbaar. Ook studenten zitten klem.  En wat doet het kabinet? Maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken blijven uit.

De PvdA vindt dat het tijd is om in te grijpen en trekt een week lang het land in om aandacht te vragen voor de vastzittende woningmarkt. De verkregen informatie zal gebruikt worden voor ons eigen woonplan, het Nationaal Woonakkoord, dat later dit jaar volgt.  

lees verder »

Schaf overdrachtsbelasting voor starters tijdelijk af

Schaf overdrachtsbelasting voor starters tijdelijk af

Foto Flickr/FaceMePLS

De PvdA wil dat iedereen een passende woning kan vinden en wil met slimme investeringen en belastingverlagingen de woningmarkt weer op gang brengen. Zo moet de overdrachtsbelasting voor starters tijdelijk worden afgeschaft. Dat staat in een plan voor de woningmarkt (pdf) dat ik vandaag presenteer. In dit plan staan starters en woningzoekers centraal.

lees verder »

Eerlijke maatregelen die Nederland werkelijk vooruit helpen

De begroting voor 2012 maakt voor het eerst helder hoe onrechtvaardig en onverstandig de gevolgen zijn van het kabinetsbeleid. Dit is de eerste VVD-premier, en we zullen het weten. De vlag kan uit in Wassenaar en Aerdenhout, want de villabelasting wordt teruggedraaid, de hoge inkomens ontzien, en er worden cadeautjes gegeven aan het meest winstgevende deel van het bedrijfsleven. De rekening wordt gelegd bij de gewone burger, en als je huurt, oud of chronisch ziek bent, kinderen op de kinderopvang hebt dan stapelen de effecten zich op. Dit zijn geen technische maar politieke keuzes. Zo ziet rechts beleid eruit.

Ik heb het kabinet woensdag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen een tienpuntenplan (pdf) voorgelegd hoe het anders kan. Nederland verdient beter dan dit. Met onze maatregelen kunnen de overheidsfinanciën op orde worden gebracht, en kan Nederland voldoen aan de Europese begrotingsafspraken op een manier die eerlijk is en die ons land werkelijk vooruit helpt.

lees verder »