Politie

De politie moet op straat werken aan een veilige en leefbare buurt en moet minder achter het bureau zitten. De PvdA vindt het belangrijk dat de politie dichtbij burgers staat; zichtbaar, benaderbaar, met oog voor lokale belangen en luisterend naar de bewoners die zelf weten waar de problemen in hun wijk liggen. Het is van het grootste belang dat er politieagenten geselecteerd, opgeleid en ingezet worden op de plaatsen waar zij met hun achtergrond en expertise het beste tot hun recht komen.

woordvoerder

Ahmed Marcouch

Ahmed Marcouch

Tweede Kamerlid

Integratie en Inburgering,
Veiligheid en Politie

lees meer over Ahmed

recente berichten binnen dit standpunt

Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Bewoners moeten meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt. De Partij van de Arbeid wil dat zij zeggenschap krijgen over de prioriteiten van de wijkagent en meebepalen waaraan het buurtveiligheidsbudget wordt besteed. In steden moet er tenminste één wijkagent per 5000 inwoners zijn, die de buurt en de bewoners kent en de cultuur begrijpt.

Met steun van ruim honderd lokale PvdA-lijsttrekkers lanceer ik vandaag een plan (pdf) dat onze wijken veiliger moet maken.

lees verder »

Werkbezoek vrijwillige politie en volontairs

Werkbezoek vrijwillige politie en volontairs

Flickr foto / Zoetnet

Ik wist wel dat er vrijwillige politie is, maar wist niet wat ze precies doen. Een werkbezoek bij de vrijwillige politie Haaglanden heeft mij een stuk wijzer gemaakt. Zogenoemde volontairs zijn vrijwilligers die een bepaalde deskundigheid hebben die ze ter beschikking stellen aan de politie. Zij hebben geen opsporingsbevoegdheid, maar gaan die op termijn wel krijgen.

lees verder »

Geweld tegen hulpverlener onacceptabel

Het aantal incidenten waarbij ambulancepersoneel het doelwit was van agressie is de afgelopen jaren verdubbeld. Ik vind dit een schrikbarende ontwikkeling. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit geweld te stoppen. De Partij van de Arbeid heeft hiervoor vorig jaar een actieplan ingediend.

In de afgelopen jaren zijn er al heel wat stappen gezet in het bestrijden van geweld tegen hulpverleners, zoals het fors verhogen van de strafmaat. Snel en streng straffen is ontzettend belangrijk, maar niet voldoende om het geweld tegen ambulancepersoneel, politie en brandweer een halt toe te roepen.

lees verder »

Minister maakt rommeltje van wetgevingsproces Nationale Politie

Minister maakt rommeltje van wetgevingsproces Nationale Politie

Foto Flickr / Bas Bogers

De Partij van de Arbeid vreest dat het voorstel voor een nationale politie van minister Opstelten ten koste zal gaan van de betrokkenheid en de bekendheid in de buurt en de doelmatigheid van de politie. Voor alle duidelijkheid: de PvdA is niet tegen een nationale politie. Maar die moet wel gebaseerd zijn op zorgvuldige wetgeving. De vraag is of dit wetsvoorstel een goed georganiseerde politie die stevig verankerd is in de democratische rechtsstaat dichterbij brengt.

lees verder »

Minister Opstelten moet achter zijn agenten gaan staan

Minister Opstelten moet achter zijn agenten gaan staan
Foto Flickr / nico1959

Agenten krijgen steeds meer taken en er wordt structureel overgewerkt. Voor al dat werk worden echter geen extra agenten aangetrokken. Ik vind het schandelijk dat minister Opstelten dreigt dat agenten hun baan gaan verliezen. Hij moet er juist voor zorgen dat het aantrekkelijk blijft om bij de politie te werken. De bonden hebben zich altijd zeer verantwoordelijk getoond en ze vragen geen gouden bergen, maar een eerlijke beloning. De PvdA heeft dan ook alle begrip voor het feit dat de politie tot acties is overgegaan. In plaats van te investeren legt dit kabinet de rekening van veiligheid bij de agenten zelf neer.

lees verder »

Agent verdient extra loon

Agent verdient extra loon
Foto Flickr / nico1959

De politie doet zwaar en belangrijk werk, werk dat goed moet worden beloond. Het is dan ook onacceptabel dat agenten op de nullijn worden gezet. In plaats van te investeren legt dit kabinet de rekening van veiligheid bij de agenten zelf neer. De Partij van de Arbeid heeft alle begrip voor het feit dat de politie tot acties over gaan. Minister Opstelten laat politieagenten in de kou staan.

lees verder »

Politiesystemen pakken criminelen niet op, dat doen agenten

Politiesystemen pakken criminelen niet op, dat doen agenten

Foto Flickr / banspy

De reactie van minister Opstelten op een bijzonder kritische rapport van de Algemene Rekenkamer over de strijd van politie en justitie tegen de criminaliteit, bevalt me allerminst. De minister stelt onder meer dat de situatie kan worden verbeterd door het invoeren van een nieuw systeem. Ik beschouw dat als een afleidingsmanoeuvre, want systemen pakken criminelen niet op, dat doen agenten.

lees verder »

Opleiding agent moet beter

Het valt niet uit te leggen dat een kwart van de politieagenten niet ingrijpt bij risicovolle situaties. Het tv-programma Nieuwsuur meldt op basis van onderzoek van de Nederlandse Politieacademie dat ze te slecht getraind zijn, of bang voor grof geweld. Ik herken deze signalen van mijn vele werkbezoeken en ga ervan uit dat de minister nu ook inziet dat het trainen en opleiden van agenten beter moet. In Nieuwsuur ging ik ook in op ons initiatiefwetsvoorstel voor een goede zorgplicht voor de politie. De PvdA vindt dat de zorg van agenten net zo goed moet worden geregeld als de zorg voor militairen en veteranen.