vrijheid en veiligheid

  • Een ongedeeld Nederland
  • Blauw in de buurt
  • Respect

recente berichten binnen Vrijheid en veiligheid

40 jaar Blijf van mijn Lijf

Dinsdag was ik aanwezig op de viering van 40 jaar Blijf van mijn Lijf. Veertig jaar geleden werd in Amsterdam op een geheime locatie een eerste opvanglocatie ingericht waar vrouwen naar toe konden vluchten als er sprake was van huiselijk geweld. Veertig jaar later zijn er meerder locaties en doet de Blijfgroep veel meer dan opvang. Begeleiding in crisis, maar ook weerbaarheidstraining en advies via Steunpunten Huiselijk Geweld.

lees verder »

Veilig en betrouwbaar bankieren

Het betalingsverkeer behoort tot de essentiële infrastructuur, net als het electriciteitsnetwerk en de dijken, en ontwikkelt zich razendsnel. Niet altijd is de wetgeving daar al op aangepast. Terwijl iedereen, jong en oud, veilig en met vertrouwen moet kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer.

Daarom heb ik in de Tweede Kamer een initiatiefnota over modern betalingsverkeer (pdf) ingediend. Hierin pleit ik er onder meer voor dat banken bij fraude, phishing en malware verantwoordelijk blijven voor vergoeding van schade.

lees verder »

Alle zeilen bijzetten om geweld tegen vrouwen terug te dringen

Nog steeds ervaren 13 miljoen vrouwen fysiek geweld en nog 3,7 miljoen vrouwen jaarlijks seksueel geweld in de Europese Unie. Zo is één op de drie vrouwen sinds haar 15e jaar met geweld in aanraking gekomen, en is één op de 20 vrouwen ooit verkracht. Die cijfers zijn schokkend. En betekenen dat iedereen tenminste één slachtoffer persoonlijk moet kennen.

lees verder »

Snoeihard tegen jihadisten

Snoeihard tegen jihadisten

Foto Flickr / PvdA

Het fenomeen van terugkerende jihadstrijders is al twee jaar onderwerp van debat. Er zijn al veel vergaande maatregelen genomen, tot het preventief afpakken van paspoorten aan toe, maar het is niet genoeg. Het is zeker nog niet veiliger geworden. De PvdA wil dat het kabinet meer doet om de vrijheid en veiligheid te beschermen van Nederlanders die bedreigd worden. De PvdA wil een overheid die snoeihard is tegen de krachten die ons bedreigen. En de PvdA wil een overheid die bondgenoot is van gematigde krachten. Het is goed dat minister Plasterk 25 miljoen extra heeft uitgetrokken om de terrorismebestrijding nog intensiever te maken. Maar iedere cent moet goed en effectief worden besteed. Dat heb ik gisteren gezegd tijdens een debat over terugkerende jihadgangers.

lees verder »

Huis voor Klokkenluiders kan nog beter

De PvdA in de Eerste Kamer wil dat de indieners van het wetsvoorstel voor een ‘Huis voor Klokkenluiders’ hun plan aanscherpen. In de voorstellen regelen ze al meer bescherming en begeleiding voor klokkenluiders, maar we zien nog altijd ruimte voor verbetering. Met onze aanvullingen op het wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’ wordt het plan sterker: je verbetert de bescherming voor klokkenluiders, je verkleint het aantal organisaties dat zich ermee bezighoudt, én je geeft het een stevige juridische basis.

lees verder »

Mishandeling gaat over mensen, niet over cijfers

Eén op de tien Nederlanders kwam de laatste vijf jaar in aanraking met huiselijk geweld. Dat betekent in de praktijk dat iedereen wel een slachtoffer zou moeten kennen. Toch is dat niet het geval. Want vaak zijn het kinderen die geen gehoor vinden of ouderen die vanuit hun afhankelijkheid geen kant op kunnen. Kwetsbare mensen die mishandeling niet durven of kunnen melden. Er niet over praten vanwege angst of schaamte. Omdat de drempel om hulp te zoeken te hoog is. Het is daarom goed dat het kabinet meer gaat doen om huiselijk geweld aan te pakken.

lees verder »