vrijheid en veiligheid

  • Een ongedeeld Nederland
  • Blauw in de buurt
  • Respect

recente berichten binnen Vrijheid en veiligheid

Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Bewoners moeten meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt. De Partij van de Arbeid wil dat zij zeggenschap krijgen over de prioriteiten van de wijkagent en meebepalen waaraan het buurtveiligheidsbudget wordt besteed. In steden moet er tenminste één wijkagent per 5000 inwoners zijn, die de buurt en de bewoners kent en de cultuur begrijpt.

Met steun van ruim honderd lokale PvdA-lijsttrekkers lanceer ik vandaag een plan (pdf) dat onze wijken veiliger moet maken.

lees verder »

Nieuw wapen tegen recidive: terbeschikkingstelling aan het onderwijs

Nieuw wapen tegen recidive: terbeschikkingstelling aan het onderwijs

Foto Flickr / bies

Recidive onder jonge criminelen moet hard en effectief worden bestreden. De Partij van de Arbeid is blij dat het kabinet werk maakt van ons voorstel om jongeren in detentie te onderwerpen aan het onderwijs. Hiermee dwingen we jonge delinquenten een vak te leren in plaats van te kiezen voor een loopbaan in de criminaliteit en het snelle geld. De PvdA vindt het voorstel van het kabinet echter niet ver genoeg gaan.

lees verder »

PvdA tevreden met grotere mogelijkheden confiscatie van criminele goederen

Het wordt voor nationale overheden makkelijker goederen uit criminele activiteiten te bevriezen en te confisqueren. Tegelijkertijd zijn er eisen gesteld aan de rechten op een eerlijke rechtsgang. De geconfisqueerde goederen moeten volgens het Europees Parlement worden ingezet in het voordeel van de gedupeerden. Dat heeft het Europees Parlement vandaag besloten.

Lees verder op socialistenendemocraten.nl >

Gebruik spijtoptant om topcriminelen te pakken

Gebruik spijtoptant om topcriminelen te pakken

Foto Flickr / banspy

Politie en justitie moeten alle mogelijke middelen tot hun beschikking hebben om zware, georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het is voor de PvdA niet te verkroppen dat de zwaarste jongens uit de onderwereld vrijuit gaan, terwijl de impact van hun daden op de samenleving enorm is. In uiterste gevallen is het noodzakelijk dat justitie een deal sluit met een kleinere crimineel om een grote vis te pakken te krijgen. Met een motie die ik samen met een aantal andere partijen heb ingediend, en die brede steun krijgt in de Tweede Kamer, wordt het beperkt inzetten van criminele burgerinfiltranten onder strikte voorwaarden weer mogelijk.

lees verder »

Steun voor PvdA-plan tegen witwaspraktijken

De PvdA in het Europees Parlement juicht de nieuwe Europese transparantieregels toe die het witwassen van geld moeten bestrijden. Ik ben rapporteur namens de Europese fractie van sociaaldemocraten in de commissie Justitie, die heeft meegeschreven aan de nieuwe regels die nu in twee commissies zijn aangenomen. Jaarlijks wordt er 600 miljard euro witgewassen in de EU. Deze regels zijn dus hard nodig.

Lees verder op socialistenendemocraten.nl >

Actieplan PvdA tegen witteboordencriminaliteit

Witteboordencriminaliteit wordt in Nederland onvoldoende aangepakt. De hoeveelheid zwart geld en bijbehorende criminaliteit in ons land zijn schokkend. Tienduizenden Nederlanders zijn jaarlijks het slachtoffer van fraude. Dat kost de samenleving vele miljarden per jaar. Jeroen Recourt en ik presenteren daarom een actieplan (pdf) met negen maatregelen.

lees verder »

Woonoverlast stevig aanpakken

Woonoverlast stevig aanpakken

Iedereen moet zich thuis veilig kunnen voelen. De Partij van de Arbeid wil woonoverlast dan ook harder aanpakken. Daarom kom ik met een initiatiefwetsvoorstel dat burgemeesters de mogelijkheid geeft een tijdelijk huisverbod op te leggen aan hardnekkige overlastgevers. Iemand die bij herhaling ernstige overlast voor zijn buren veroorzaakt en niet vatbaar is gebleken voor bemiddeling, waarschuwingen, maatregelen uit het Huurrecht of APV, krijgt bijvoorbeeld voor een periode van tien dagen een huisverbod, met een verlengingsmogelijkheid tot vier weken. Hiermee wil de PvdA burgemeesters meer slagkracht geven om sneller en doelmatiger in te grijpen tegen hardleerse overlastgevers.

lees verder »

Geweld tegen OV-personeel uitbannen

Geweld tegen OV-personeel uitbannen

Foto Flickr / ComBron

Geweld tegen treinpersoneel is schokkend en ontoelaatbaar. Daarom moeten we alles op alles zetten om deze geweldsincidenten, die nog steeds in aantal toenemen, uit te bannen. Mensen die elke dag klaar staan voor de reiziger verdienen een duim, geen vuist. De Partij van de Arbeid wil dat minister Opstelten zorgt dat er voldoende agenten beschikbaar zijn om op stations of op strategische plekken langs het spoor razendsnel te kunnen ingrijpen.

lees verder »

Respect voor hulpverleners

Medewerkers van brandweer, politie en ambulance en andere hulpverleners hebben een publieke taak; ze werken voor ons allemaal. Tijdens de jaarwisseling is hun werk nog zichtbaarder en belangrijker dan op gewone dagen. 

In bijna alle gevallen krijgen de hulpverleners medewerking. Maar soms worden ze gehinderd in hun werk, uitgedaagd, of zelfs bedreigd en belaagd, en dat is totaal onacceptabel.

Laten we die situaties de baas worden. Het begint ermee dat iedereen zijn verstand gebruikt: geef de professionals de ruimte, steun ze, volg hun aanwijzingen op, breng waar je dat kunt gemoederen tot rust en houd het gezellig.

lees verder »