vrijheid en veiligheid

  • Een ongedeeld Nederland
  • Blauw in de buurt
  • Respect

recente berichten binnen Vrijheid en veiligheid

Reactie op executie Ang Kiem Soei

Met afschuw heb ik kennis genomen van de executie van de Nederlander Ang Kiem Soei. Het is bijzonder teleurstellend dat ook de uiterste inspanningen van het kabinet Indonesië niet op andere gedachten hebben weten te brengen. De PvdA is principieel tegen de doodstraf. Een overheid mag nooit iemand, wat hij of zij ook gedaan mag hebben, als straf van het leven beroven. Wij verwelkomen het kabinetsbesluit om een krachtig signaal aan Indonesië af te geven.

Houd de rechtsstaat hoog en het hoofd koel

De PvdA in de Eerste Kamer gaf minister Opstelten vandaag twee adviezen mee: houd de rechtsstaat hoog en het hoofd koel. De recente gebeurtenissen in Parijs tonen aan dat de ook voor ons zo belangrijke idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap niet vanzelfsprekend zijn. Daarom sprak ik vandaag bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over drie op het oog heel verschillende, maar voor de rechtstaat zeer belangrijke onderwerpen: een adequate aanpak van jihadgangers, voortdurende bijscholing van rechters, en eenduidig beleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Lees verder voor mijn bijdrage aan het debat.

lees verder »

Kom met ‘discriminatie-vinkje’ bij aangifte

Kom met ‘discriminatie-vinkje’ bij aangifte

Foto Flickr / PvdA

De mogelijkheid om aangifte te doen tegen discriminatie moet sterk verbeteren. Daarvoor heb ik vaker gepleit, en ik doe het opnieuw nu uit onderzoek blijkt dat geweld tegen moskeeën onverminderd groot is. Discriminatie jegens moslims moet niet langer als ‘agressie’, maar gewoon als discriminatie aangevinkt kunnen worden op het aangifteformulier. Net zoals dat ook bij homodiscriminatie en antisemitisme moet gebeuren. Agenten moeten aangiftes professioneel opnemen. Al te vaak moest ik zelf afreizen richting een lokaal politiebureau, om ter plaatse in het land moslims te helpen afhoudende agenten zover te krijgen dat de aangever aangifte 'mag' doen.

lees verder »

Geweld tegen kinderen blijft zorgelijk

Geweld tegen kinderen blijft zorgelijk

Foto Shutterstock / Suzanne Tucker

Kinderen en jongeren moeten veilig zijn, thuis, op school, op straat, online. Zij mogen niet te maken krijgen met geweld. Helaas werden in 2013 wederom 62.000 kinderen het slachtoffer van seksueel geweld en waren er meer meldingen van kinderporno. Zorgelijke cijfers waar de Kinderombudsman vandaag aandacht voor vroeg. Het rapport van de Kinderombudsman toont wederom aan dat we niet kunnen verslappen. Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau. De PvdA moet de positie van kinderen en hun rechten nauwlettender in de gaten houden.

lees verder »

Herstelbemiddeling standaard aanbieden binnen het strafrecht

Herstelbemiddeling standaard aanbieden binnen het strafrecht

Foto Flickr / ssalonso

Bij een burenruzie wil je dat het probleem echt opgelost wordt. Je wilt niet bang blijven voor je buurman. Je wilt niet jaar in jaar uit met je hart in je keel doorlopen als je de man ziet die je mishandeld heeft. Bij dit soort delicten is alleen straffen vaak niet een echte oplossing. Mediation in het strafrecht is dat wel. De Partij van de Arbeid wil dat mediation in het strafrecht standaard en in het hele land wordt aangeboden. Ik heb een initiatiefnota (pdf) ingediend om dit voor elkaar te krijgen.

lees verder »

Eenduidig wapenexportbeleid Europa

Eenduidig wapenexportbeleid Europa

Foto Wikipedia / GregorDS

Vandaag presenteren PvdA en D66 de initiatiefnota ‘Wapens en Principes: ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa”. Geconfronteerd met onrust en instabiliteit aan onze buitengrenzen moeten we nog zorgvuldiger zijn bij besluiten om militair materieel te leveren aan andere landen. Ik vind dat de EU niet alleen met één mond moet spreken over waarden als vrede, veiligheid en respect voor mensenrechten, maar daar ook naar dient te handelen. Dat betekent dat lidstaten de controle van hun wapenexport op dezelfde, strikte wijze moeten toepassen. Om de ambitie voor een eenduidig wapenexportbeleid te realiseren dien ik vandaag, samen met mijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma, een nota in met vijf concrete voorstellen.

lees verder »

Ga confrontatie aan tegen racisme en discriminatie

De aanpak van racisme en discriminatie moet veel doeltreffender worden. We mogen niet langer tolereren hoe mensen op straat of via de social media worden beschimpt om hun huidskleur, hun geloof of hun seksuele geaardheid. De PvdA wil dat het kabinet racisme en discriminatie gaat behandelen als high impact crimes. Dat betekent een hogere prioriteit, meer veroordelingen en een doeltreffendere aanpak door politie en justitie. Daar zal ik voor pleiten tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

lees verder »

Samen tegen kindermishandeling

Samen tegen kindermishandeling

Foto Shutterstock / Suzanne Tucker

Hoe gaan we kindermishandeling tegen? Dat was een van de vragen die vandaag centraal stonden op de Kinderrechtentop in Leiden. Op deze top werd gevierd dat het Verdrag van de Rechten van het Kind precies 25 jaar bestaat. Dit verdrag heeft er voor gezorgd dat miljoenen kinderen over de hele wereld een beter leven hebben. Een feestelijke dag maar er werd vandaag ook nagedacht over wat er nog moet gebeuren om te zorgen dat alle kinderen en jongeren een beter leven krijgen. Ook ik heb me daaraan gecommitteerd.

lees verder »