vrijheid en veiligheid

  • Een ongedeeld Nederland
  • Blauw in de buurt
  • Respect

recente berichten binnen Vrijheid en veiligheid

Veilig en betrouwbaar bankieren

Het betalingsverkeer behoort tot de essentiële infrastructuur, net als het electriciteitsnetwerk en de dijken, en ontwikkelt zich razendsnel. Niet altijd is de wetgeving daar al op aangepast. Terwijl iedereen, jong en oud, veilig en met vertrouwen moet kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer.

Daarom heb ik in de Tweede Kamer een initiatiefnota over modern betalingsverkeer (pdf) ingediend. Hierin pleit ik er onder meer voor dat banken bij fraude, phishing en malware verantwoordelijk blijven voor vergoeding van schade.

lees verder »

Alle zeilen bijzetten om geweld tegen vrouwen terug te dringen

Nog steeds ervaren 13 miljoen vrouwen fysiek geweld en nog 3,7 miljoen vrouwen jaarlijks seksueel geweld in de Europese Unie. Zo is één op de drie vrouwen sinds haar 15e jaar met geweld in aanraking gekomen, en is één op de 20 vrouwen ooit verkracht. Die cijfers zijn schokkend. En betekenen dat iedereen tenminste één slachtoffer persoonlijk moet kennen.

lees verder »

Snoeihard tegen jihadisten

Snoeihard tegen jihadisten

Foto Flickr / PvdA

Het fenomeen van terugkerende jihadstrijders is al twee jaar onderwerp van debat. Er zijn al veel vergaande maatregelen genomen, tot het preventief afpakken van paspoorten aan toe, maar het is niet genoeg. Het is zeker nog niet veiliger geworden. De PvdA wil dat het kabinet meer doet om de vrijheid en veiligheid te beschermen van Nederlanders die bedreigd worden. De PvdA wil een overheid die snoeihard is tegen de krachten die ons bedreigen. En de PvdA wil een overheid die bondgenoot is van gematigde krachten. Het is goed dat minister Plasterk 25 miljoen extra heeft uitgetrokken om de terrorismebestrijding nog intensiever te maken. Maar iedere cent moet goed en effectief worden besteed. Dat heb ik gisteren gezegd tijdens een debat over terugkerende jihadgangers.

lees verder »

Huis voor Klokkenluiders kan nog beter

De PvdA in de Eerste Kamer wil dat de indieners van het wetsvoorstel voor een ‘Huis voor Klokkenluiders’ hun plan aanscherpen. In de voorstellen regelen ze al meer bescherming en begeleiding voor klokkenluiders, maar we zien nog altijd ruimte voor verbetering. Met onze aanvullingen op het wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’ wordt het plan sterker: je verbetert de bescherming voor klokkenluiders, je verkleint het aantal organisaties dat zich ermee bezighoudt, én je geeft het een stevige juridische basis.

lees verder »

Mishandeling gaat over mensen, niet over cijfers

Eén op de tien Nederlanders kwam de laatste vijf jaar in aanraking met huiselijk geweld. Dat betekent in de praktijk dat iedereen wel een slachtoffer zou moeten kennen. Toch is dat niet het geval. Want vaak zijn het kinderen die geen gehoor vinden of ouderen die vanuit hun afhankelijkheid geen kant op kunnen. Kwetsbare mensen die mishandeling niet durven of kunnen melden. Er niet over praten vanwege angst of schaamte. Omdat de drempel om hulp te zoeken te hoog is. Het is daarom goed dat het kabinet meer gaat doen om huiselijk geweld aan te pakken.

lees verder »

Aanval op witteboordencriminaliteit

Aanval op witteboordencriminaliteit

Foto freeimages / lince86

De hoeveelheid zwart geld en bijbehorende witteboordencriminaliteit in ons land zijn schokkend. De Algemene Rekenkamer presenteerde onlangs een rapport waaruit blijkt dat in Nederland in 2010 16,2 miljard euro is witgewassen. Via gekunstelde maar legale financiële constructies blijft deze vorm van criminaliteit buitengewoon winstgevend. Dat moeten we een halt toeroepen. Omdat het slecht is voor de belastingmoraal en parasiteert op de staatskas. Maar de aanpak is niet eenvoudig. Resultaten worden nauwelijks geboekt, zo blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer. Witteboordencriminaliteit is een veelkoppig monster, waar we iedere keer als het de kop opsteekt met volle kracht de aanval op moeten inzetten. Daarom pleiten Jeroen Recourt en ik voor een aantal concrete maatregelen om deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken.

lees verder »

Racisme in Haagse wijk is schokkend

Racisme in Haagse wijk is schokkend

Foto Flickr / SCHOOTS

Het racistische geweld in de Haagse wijk Duindorp is zeer ernstig en mag nooit getolereerd worden. Bewoners van allochtone afkomst worden stelselmatig bedreigd. Ik ben gisteren, zodra ik dit hoorde, naar de wijk geweest. Ik ben daar in gesprek geraakt met oudere buurtbewoners en een groep jongeren. Ook in gesprek met mij waren deze groepjes bewoners openlijk racistisch, en ze vertelden mij dat 'allochtonen hier niet thuis horen' en 'als ze komen, dan vragen ze erom'. Ik hoop dat de minister van Veiligheid binnenkort persoonlijk poolshoogte komt nemen om de ernst van de situatie in te zien.

lees verder »

Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Bewoners moeten meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt. De Partij van de Arbeid wil dat zij zeggenschap krijgen over de prioriteiten van de wijkagent en meebepalen waaraan het buurtveiligheidsbudget wordt besteed. In steden moet er tenminste één wijkagent per 5000 inwoners zijn, die de buurt en de bewoners kent en de cultuur begrijpt.

Met steun van ruim honderd lokale PvdA-lijsttrekkers lanceer ik vandaag een plan (pdf) dat onze wijken veiliger moet maken.

lees verder »