Bijstand

Iedereen in Nederland heeft recht om volwaardig mee te doen in de samenleving. Als mensen even niet zelfstandig voor een eigen inkomen kunnen zorgen, dan moeten zij kunnen vertrouwen op een goed sociaal vangnet. De bijstand biedt iedereen een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Hier staan wel verplichtingen tegenover. Gemeenten houden rekening met ieders persoonlijke situatie. Wie wel kan werken, moet aan de slag. Tijdelijk werk, via een uitzendbureau, of parttime werk kan een opstap zijn naar een vaste baan. Wie fraudeert, wordt stevig aangepakt.

woordvoerder

John Kerstens

John Kerstens

Tweede Kamerlid

Onderkant arbeidsmarkt, Handhaving SZW
Internationale arbeid

lees meer over John

recente berichten binnen dit standpunt

Voor een bijstandswet met perspectief

De nieuwe bijstandswet beoogt aan de ene kant heldere, eenduidige regels te stellen en aan de andere kant de bijstandsgerechtigde te stimuleren (weer) mee te doen op de arbeidsmarkt. Zoals ik al eerder heb gezegd, vindt de PvdA dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarvoor moet je uiteraard zelf wat doen, maar mag je ook hulp verwachten van de overheid. Hulp die perspectief biedt. Op een baan uiteindelijk, of het zinvol deelnemen aan onze maatschappij. Omdat iedereen daar profijt van heeft: de samenleving en de betrokkene zelf.

lees verder »

Nieuwe bijstandswet noodzakelijk onderhoud aan verzorgingsstaat

Deze week heeft het kabinet zijn voorstel voor de nieuwe Wet Werk en Bijstand naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet - die op 1 juli 2014 moet ingaan - biedt mensen die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, een uitkering op bestaansniveau en vormt zo het vangnet van onze verzorgingsstaat.

Om het draagvlak onder de verzorgingsstaat in stand te houden, en de wet toekomstbestendig, is regelmatig onderhoud nodig.

lees verder »

Onderzoek en heldere spelregels 'Bijstandswet'

Vandaag debatteerde de Kamer over de Wet Werk en Bijstand. In dat debat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een aantal belangrijke toezeggingen gedaan waar ik haar om had gevraagd. Zo komt er een onderzoek naar hoe gemeentes nu omgaan met 'de Bijstandswet': wat gaat er goed en wat moet beter, bijvoorbeeld bij de tegenprestatie die van mensen mag worden gevraagd en het helpen van bijstandsgerechtigden richting arbeidsmarkt.

De staatssecretaris zegde ook toe dat dat onderzoek (en overleg met bijvoorbeeld Kamer, sociale partners en gemeentes) moet leiden tot een aantal heldere spelregels. Op die manier weten zowel gemeentes als mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering wat ze van elkaar mogen verwachten.

Daarnaast reageerde de staatssecretaris positief op mijn pleidooi om bureaucratische hobbels bijvoorbeeld rondom uitzendwerk weg te nemen, zodat mensen meer kansen krijgen.

Hieronder lees je mijn bijdrage aan het debat.

lees verder »

Werk en bijstand

Hét vangnet van onze verzorgingsstaat is de bijstand. Een door de overheid verstrekte uitkering op minimumniveau: absoluut geen 'vetpot', maar wel voldoende. Bestemd voor mensen die niet op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoewel we het vaak over de 'Bijstandswet' hebben, heet-ie voluit de Wet Werk en Bijstand. En dat is niet zomaar. De PvdA wil dat niemand aan de kant staat. Dat iedereen (die dat kan) meedoet. Natuurlijk: 'je leeft niet om te werken', maar werk is wel vaak dé manier om mee te doen. Op de arbeidsmarkt, en zo in onze samenleving. Omdat je er sociale contacten mee opdoet. Er zelf mee in je levensonderhoud kunt voorzien.

lees verder »

Kabinet schuift verantwoordelijkheid bijstand af naar gemeente

Kabinet schuift verantwoordelijkheid bijstand af naar gemeente

Foto Flickr / Images_of_Money

De PvdA vindt het onverantwoord dat gemeentes vanaf 1 januari 2012 de gewijzigde bijstandswet moeten uitvoeren, zonder dat de verantwoordelijke wethouders er voldoende budget voor krijgen. Het gevolg is dat gemeentes die hun begroting niet rond krijgen moeten bezuinigen, enkel en alleen omdat het kabinet haar verantwoordelijkheid niet neemt. Ik verwacht en hoop op veel opstandige wethouders en gemeenteraadsleden.

lees verder »

Kabinet slaat bodem onder bijstand weg

Een botte, botte bezuiniging. Zo zie ik het bijstandsplan van het kabinet. De Partij van de Arbeid gelooft niets van de bewering van de staatssecretaris, dat dit wetsvoorstel mensen zal activeren en uit de bijstand aan het werk helpt. Het splijt gezinnen, remt de ontwikkeling van kinderen van bijstandsouders, pest ouderen met een onvolledige AOW en ondermijnt het wettelijk minimumloon. Daar komt nog eens bij dat de wet rammelt aan alle kanten en dat gemeenten en sociale diensten lang niet klaar zijn voor invoering met ingang van het nieuwe jaar. Deze waardeloze plannen werpen ons terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw.