Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Handvest voor de Grondrechten is geen keuzemenu

'Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.' Dat staat in het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, waar we deze week over spreken in de Tweede Kamer. Daarom was het zo bizar dat de Hongaarse premier Viktor Orban wilde praten over de herinvoering van de doodstraf. Dat zei hij in debat met het Europees Parlement. Inmiddels is hij daar gelukkig van teruggekomen. Het recht op leven is een centraal mensenrecht en een uiting van onze beschaving. Alle lidstaten van de EU hebben deze grondrechten, die ook staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onderschreven. Ook Hongarije.

lees verder »

Met lef uit de crisis

Het door de sociaaldemocraten in het Europees Parlement afgedwongen investeringsfonds van 315 miljard, krijgt navolging in Nederland. Er komt een ‘loket’ om investeringsprojecten bij het fonds in te dienen. Zo kan geld en kennis van overheden en private investeerders gebundeld worden. Dat is goed maar zeker niet voldoende, betogen Henk Nijboer en ik. Er moet Nederlands geld komen om samen met de Europese gelden te komen tot nieuwe investeringen. Lees verder op europa.pvda.nl >

Turkije: goede stembusgang, nog geen open democratie

Turkije: goede stembusgang, nog geen open democratie

Foto Flickr / babasteve

Een goed verlopen stembusgang maakt nog geen democratie. De dag van de verkiezingen op 7 juni in Turkije is vrij probleemloos verlopen. Als waarnemer van de Raad van Europa zag ik, dat het er soms wat chaotisch en rommelig aan toe ging, een keer een stembus niet verzegeld was, maar ook dat bij de telling vier waarnemers van verschillende partijen meekeken en meeturfden. Echte ongeregeldheden hebben wij niet geconstateerd. Betekent dat ook dat de verkiezingen probleemloos waren en Turkije een volgende stap in het proces naar democratie heeft gezet? Een eenvoudig antwoord daarop is nee.

lees verder »

Werk maken van investeringen

Werk maken van investeringen

Foto Flickr / fdcomite

Nederland moet werk maken van investeringen. Het mag dan economisch wat meer voor de wind gaan, als het gaat om investeren is het al veel te lang dood tij in ons land. Ik roep dan ook het kabinet op te investeren in innovatie, onderwijs en duurzame energie. Als overheid en bedrijfsleven hier samen optrekken kan zo de Nederlandse economie weer volop tot bloei komen.

lees verder »

Blij met nieuwe Europese vluchtelingenaanpak

Blij met nieuwe Europese vluchtelingenaanpak

Oorlog en armoede aan de grenzen van Europa zorgen voor een enorme vluchtelingenstroom en een menselijk drama op de Middellandse Zee. De Europese landen kunnen niet langer toekijken en niks doen terwijl deze ramp zich voltrekt. Europa heeft de humanitaire plicht vluchtelingen te beschermen. In hun eentje kunnen de lidstaten dit niet oplossen. Mijn collega uit het Europees parlement Kati Piri en ik zijn daarom blij dat de Europese Commissie vandaag een gezamenlijke aanpak heeft gepresenteerd.

lees verder »

Geef vluchtelingen veilige routes naar Europa

Natuurlijk kunnen we niet iedereen Europa binnen laten. En natuurlijk moeten we de vluchtelingen die binnenkomen eerlijk over de Europese Unie verdelen. Maar het is onze dure plicht om iedereen te redden die voor onze kusten dreigt te verdrinken. Daarom moeten vluchtelingen de kans krijgen om gebruik te maken van veilige, legale routes om Europa te bereiken. Anders blijven gewetenloze mensensmokkelaars wanhopige vluchtelingen tegen woekerprijzen op gammele bootjes de dood in jagen.

lees verder »

Gezamenlijk werken aan de toekomst van Europa

Gezamenlijk werken aan de toekomst van Europa

Foto Flickr / Friedemann W.-W.

In de Europese Unie moeten we de handen ineen slaan, ook als het schuurt of moeilijk is. Gezamenlijk moeten we de uitdagingen waar Europa voor staat aanpakken. Het Europese continent mag niet weer vervallen in een continent van invloedssferen van grootmachten en onveiligheid. Die verworvenheden van de Europese samenwerking zijn wij in West-Europa gewend, maar in de lidstaten aan de oostgrens van de EU is die gewenning er nog lang niet. Onze gewenning mag niet omslaan in onverschilligheid.

lees verder »

Eurotop: Laat vluchtelingen niet stikken

Willen we het drama op de Middellandse Zee keren, dan moeten de Europese regeringsleiders morgen beslissen tot een echt doortastende aanpak. Het tien-puntenplan dat voorligt is slechts een deel van het antwoord.

De conflicten in landen als Syrië en Irak, de grove schendingen van mensenrechten door brute dictators en schrijnende armoede in grote delen van Afrika zorgen ervoor, dat mensen hun thuis verlaten op zoek naar bescherming en een toekomst. Lees verder op europa.pvda.nl >