Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Blij met nieuwe Europese vluchtelingenaanpak

Blij met nieuwe Europese vluchtelingenaanpak

Oorlog en armoede aan de grenzen van Europa zorgen voor een enorme vluchtelingenstroom en een menselijk drama op de Middellandse Zee. De Europese landen kunnen niet langer toekijken en niks doen terwijl deze ramp zich voltrekt. Europa heeft de humanitaire plicht vluchtelingen te beschermen. In hun eentje kunnen de lidstaten dit niet oplossen. Mijn collega uit het Europees parlement Kati Piri en ik zijn daarom blij dat de Europese Commissie vandaag een gezamenlijke aanpak heeft gepresenteerd.

lees verder »

Geef vluchtelingen veilige routes naar Europa

Natuurlijk kunnen we niet iedereen Europa binnen laten. En natuurlijk moeten we de vluchtelingen die binnenkomen eerlijk over de Europese Unie verdelen. Maar het is onze dure plicht om iedereen te redden die voor onze kusten dreigt te verdrinken. Daarom moeten vluchtelingen de kans krijgen om gebruik te maken van veilige, legale routes om Europa te bereiken. Anders blijven gewetenloze mensensmokkelaars wanhopige vluchtelingen tegen woekerprijzen op gammele bootjes de dood in jagen.

lees verder »

Gezamenlijk werken aan de toekomst van Europa

Gezamenlijk werken aan de toekomst van Europa

Foto Flickr / Friedemann W.-W.

In de Europese Unie moeten we de handen ineen slaan, ook als het schuurt of moeilijk is. Gezamenlijk moeten we de uitdagingen waar Europa voor staat aanpakken. Het Europese continent mag niet weer vervallen in een continent van invloedssferen van grootmachten en onveiligheid. Die verworvenheden van de Europese samenwerking zijn wij in West-Europa gewend, maar in de lidstaten aan de oostgrens van de EU is die gewenning er nog lang niet. Onze gewenning mag niet omslaan in onverschilligheid.

lees verder »

Eurotop: Laat vluchtelingen niet stikken

Willen we het drama op de Middellandse Zee keren, dan moeten de Europese regeringsleiders morgen beslissen tot een echt doortastende aanpak. Het tien-puntenplan dat voorligt is slechts een deel van het antwoord.

De conflicten in landen als Syrië en Irak, de grove schendingen van mensenrechten door brute dictators en schrijnende armoede in grote delen van Afrika zorgen ervoor, dat mensen hun thuis verlaten op zoek naar bescherming en een toekomst. Lees verder op europa.pvda.nl >

Alles doen om ramp Middellandse Zee te stoppen

Op de Middellandse Zee speelt zich een tragedie af, waar wij in Europa ons voor kapot moeten schamen. Radeloze vluchtelingen laten zich door mensensmokkelaars voor woekerbedragen overhalen om op hoop van zegen de oversteek naar ons continent te maken. Alleen in de eerste vier maanden van dit jaar hebben al meer dan 2000 mensen die wanhoopstocht met de dood moeten bekopen.

Alles, maar dan ook alles moet gedaan worden om deze acute ramp te stoppen. Het rijke Europa moet de middelen en het materiaal beschikbaar stellen om het tij te keren. We kunnen en mogen deze noodsituatie niet overlaten aan Italië en de andere EU-Middellandse Zeelanden alleen. Lees verder op europa.pvda.nl >

Rode kaart voor pensioenplan Europese Commissie

De pensioenplannen van de Europese Commissie zijn zo inhoudsloos, dat ze beter in de prullenbak verdwijnen. Nederland heeft zijn zaken goed op orde als het om pensioenen gaat. Deze Europese bemoeienis is dus overbodig. Het is een papieren tijger. De Tweede Kamer heeft de plannen al een gele kaart gegeven. Wat mij betreft wordt dat een rode kaart. Nu de Europese Unie probeert te snoeien in overbodige regels, is het allesbehalve zinvol er nieuwe bij te maken. Lees verder op paultang.eu >

Europa niet als speelbal van multinationals

Europa niet als speelbal van multinationals

De Europese Unie moet in actie komen tegen de groeiende macht van multinationals. Dat gebeurt nu te weinig. Daarom wil ik dat de Nederlandse regering hier tijdens het EU-voorzitterschap in 2016 een speerpunt van maakt. Europa is misschien een paradijs voor de internationale bedrijven, maar de Europese burger is steeds vaker de dupe. De lidstaten staan in hun eentje machteloos tegen de macht van grote bedrijven, gezamenlijk kunnen we echt een vuist maken.

Dat zeg ik vandaag in het Tweede Damerdebat over de Staat van de Europese Unie.

lees verder »

Nederland, let op uw Saeck

Nederland, let op uw Saeck

In Nederland mopperen we veel en vaak op de Europese Unie. Vaak is dat ook terecht, want in Europa zijn nog voldoende uitdagingen en gaat lang niet alles van een leien dakje. Maar met kritiek komt ook de verantwoordelijkheid om aan te geven hoe het dan wel moet. De toekomst van Nederland ligt in Europa. In het voorjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dat betekent dat de vergaderingen van de Europese ministers, telkens door de Nederlandse minister worden voorgezeten. Een goed moment om het leven te beteren en te investeren in goede relaties met de Europese collega’s.

Tijdens het debat over de staat van de Unie ga ik dan ook pleiten voor standaard aanwezigheid van Nederlandse bewindspersonen bij de Europese Raad van ministers.

lees verder »