Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa
Asiel en Migratie

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Alle zeilen bijzetten om geweld tegen vrouwen terug te dringen

Nog steeds ervaren 13 miljoen vrouwen fysiek geweld en nog 3,7 miljoen vrouwen jaarlijks seksueel geweld in de Europese Unie. Zo is één op de drie vrouwen sinds haar 15e jaar met geweld in aanraking gekomen, en is één op de 20 vrouwen ooit verkracht. Die cijfers zijn schokkend. En betekenen dat iedereen tenminste één slachtoffer persoonlijk moet kennen.

lees verder »

Handelsakkoord? Niet tegen elke prijs

De Verenigde Staten is onze grootste bondgenoot. Zowel de VS als wij hebben belang bij goede en stabiele handelsbanden tussen onze landen. Een handelsverdrag biedt over en weer dan ook veel voordelen: het kan iedere Europeaan op jaarbasis 545 euro opleveren. Ik sta in beginsel dan ook positief tegenover dit handelsakkoord. Maar niet tegen elke prijs.

lees verder »

PvdA Europees Parlement neemt plaats in gewenste commissies

PvdA Europees Parlement neemt plaats in gewenste commissies

Deze week is het Europees Parlement in zijn nieuwe samenstelling officieel van start gegaan in Straatsburg. Ik heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk een verschil kunnen maken voor een socialer Europa én een eerlijke wereld. De eerste stap hiervoor is gezet, door samen met Agnes Jongerius en Kati Piri plaats te nemen in belangrijke parlementaire commissies: economische zaken, budget, werkgelegenheid en buitenlandse zaken.

Lees verder >