Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa
Asiel en Migratie

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Kati Piri rapporteur Turkije

Kati Piri rapporteur Turkije

 Foto Flickr/PvdA

Vanavond is Kati Piri door de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement benoemd als Turkije-rapporteur namens het Europees Parlement. Zij is de komende vijf jaar verantwoordelijk voor de jaarlijkse rapporten over de voortgang van de onderhandelingen met Turkije.

Kati Piri: 'Ik kijk er naar uit om als rapporteur de ontwikkelingen in Turkije nauwlettend te volgen en het Europees Parlement te adviseren over de voortgang van de onderhandelingen. Daarbij zal ik vooral letten op de staat van de democratie en de rechtsstaat.'

lees verder »

Timmermans gaat het verschil maken

Timmermans gaat het verschil maken

Foto Flickr / PvdA

De PvdA is trots dat Nederland met Frans Timmermans de plaatsvervanger en rechterhand van Juncker levert. Daarmee kan hij een leidende rol nemen bij de prioriteiten van Europa: meer banen, economische groei, verdedigen van onze vrijheden en grondrechten. Timmermans zal met zijn persoonlijkheid, kennis, zijn netwerk en zijn passie voor Europa het verschil maken. Met Dijsselbloem als Europgroep-voorzitter en Timmermans na Juncker de hoogste post, heeft Nederland twee topposities in Europa.

Europese waarden noodzakelijk in onoverzichtelijke wereld

Solidariteit, vrijheid en democratie. Kernwaarden van de Nederlandse rechtstaat, en tevens de kernwaarden van de Europese Unie. Kernwaarden die we overeind kunnen houden doordat we daar samen in Europa voor staan, tegen de barbarij van IS of de machtspolitiek van Rusland. Zeker in een wereld die steeds minder overzichtelijk wordt, hebben we Europa, en de waarden waar Europa voor staat, harder nodig dan ooit.

lees verder »

Alle zeilen bijzetten om geweld tegen vrouwen terug te dringen

Nog steeds ervaren 13 miljoen vrouwen fysiek geweld en nog 3,7 miljoen vrouwen jaarlijks seksueel geweld in de Europese Unie. Zo is één op de drie vrouwen sinds haar 15e jaar met geweld in aanraking gekomen, en is één op de 20 vrouwen ooit verkracht. Die cijfers zijn schokkend. En betekenen dat iedereen tenminste één slachtoffer persoonlijk moet kennen.

lees verder »

Handelsakkoord? Niet tegen elke prijs

De Verenigde Staten is onze grootste bondgenoot. Zowel de VS als wij hebben belang bij goede en stabiele handelsbanden tussen onze landen. Een handelsverdrag biedt over en weer dan ook veel voordelen: het kan iedere Europeaan op jaarbasis 545 euro opleveren. Ik sta in beginsel dan ook positief tegenover dit handelsakkoord. Maar niet tegen elke prijs.

lees verder »