Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Rode kaart voor pensioenplan Europese Commissie

De pensioenplannen van de Europese Commissie zijn zo inhoudsloos, dat ze beter in de prullenbak verdwijnen. Nederland heeft zijn zaken goed op orde als het om pensioenen gaat. Deze Europese bemoeienis is dus overbodig. Het is een papieren tijger. De Tweede Kamer heeft de plannen al een gele kaart gegeven. Wat mij betreft wordt dat een rode kaart. Nu de Europese Unie probeert te snoeien in overbodige regels, is het allesbehalve zinvol er nieuwe bij te maken. Lees verder op paultang.eu >

Europa niet als speelbal van multinationals

Europa niet als speelbal van multinationals

De Europese Unie moet in actie komen tegen de groeiende macht van multinationals. Dat gebeurt nu te weinig. Daarom wil ik dat de Nederlandse regering hier tijdens het EU-voorzitterschap in 2016 een speerpunt van maakt. Europa is misschien een paradijs voor de internationale bedrijven, maar de Europese burger is steeds vaker de dupe. De lidstaten staan in hun eentje machteloos tegen de macht van grote bedrijven, gezamenlijk kunnen we echt een vuist maken.

Dat zeg ik vandaag in het Tweede Damerdebat over de Staat van de Europese Unie.

lees verder »

Nederland, let op uw Saeck

Nederland, let op uw Saeck

In Nederland mopperen we veel en vaak op de Europese Unie. Vaak is dat ook terecht, want in Europa zijn nog voldoende uitdagingen en gaat lang niet alles van een leien dakje. Maar met kritiek komt ook de verantwoordelijkheid om aan te geven hoe het dan wel moet. De toekomst van Nederland ligt in Europa. In het voorjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dat betekent dat de vergaderingen van de Europese ministers, telkens door de Nederlandse minister worden voorgezeten. Een goed moment om het leven te beteren en te investeren in goede relaties met de Europese collega’s.

Tijdens het debat over de staat van de Unie ga ik dan ook pleiten voor standaard aanwezigheid van Nederlandse bewindspersonen bij de Europese Raad van ministers.

lees verder »

PvdA bepleit sterkere positie voor OVSE

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer wil een sterkere positie voor de OVSE, zodat de organisatie meer handvatten krijgt om vrede in Oekraïne dichterbij te brengen. Ook vroeg ik minister Koenders vast te houden aan de drieslag die de Verenigde Naties voorstaan: ‘Prevent, React, Rebuild’. De conflicten in bijvoorbeeld Oekraïne, maar ook Syrië, Israël en Palestina tonen hoe belangrijk het is dat we escalatie voorkomen, adequaat regeren, en bijdragen aan de wederopbouw van landen waar het wel misgaat.

Update: De PvdA-motie over OVSE als officiele internationale organisatie voor vrede en veiligheid is vrijwel Kamerbreed gesteund. Alleen de PVV stemde tegen.

lees verder »

Echte oplossingen voor de wereldwijde vluchtelingencrisis

Echte oplossingen voor de wereldwijde vluchtelingencrisis

Op dit moment teisteren conflicten de wereld. Op dit moment worden over de hele wereld mensen vervolgd vanwege hun geloof, geaardheid of politieke overtuiging. En op dit moment zijn miljoenen mensen, families en kinderen op de vlucht voor marteling, vervolging of moordzucht. Nederland moet voor deze slachtoffers van de vele conflicten in de wereld een veilige haven blijven.

lees verder »

Laaggeletterdheid in Europa aanpakken

Laaggeletterdheid in Europa aanpakken

Foto Flickr / Marco Derksen

Maar liefst een op de vijf volwassenen kan deze blog niet lezen. En nog erger: het feit dat een op de vijf volwassenen in de EU laaggeletterd is zorgt ervoor dat zij niet kunnen functioneren in een moderne maatschappij. Dat zij niet mee kunnen doen in onze Europese kennissamenleving. Laaggeletterdheid is een van de grootste problemen van deze tijd, omdat het mensen remt om mee te kunnen komen.

lees verder »

Bescherm de vrouwen van Europa

Nog dagelijks ondervinden te veel vrouwen in Europa wreed en vernederend gedrag, dat moeilijk juridisch erkend wordt of in de taboesfeer zit. Ondanks het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden vele vrouwen hier elk jaar slachtoffer van. In 2011 is er daarom een apart verdrag tot stand gekomen dat geweld tegen vrouwen en ander huiselijk geweld moet voorkomen en bestrijden: de Istanbul Conventie. Nu moet deze Conventie alleen ook worden geratificeerd en uitgevoerd in alle landen van de Raad van Europa.

lees verder »

Inzetten op democratie en rechtstaat in kandidaat-lidstaten

Inzetten op democratie en rechtstaat in kandidaat-lidstaten

 Foto Flickr / PvdA

De komende vijf jaar treden er geen nieuwe lidstaten tot de Europese Unie toe. Van alle kandidaat-lidstaten is er geen een die in de nabije toekomst aan alle vereisten voldoet. De focus van de EU ligt daarom de komende vijf jaar op groei en banen in de huidige lidstaten. Dat is goed, maar tegelijkertijd moeten we wel de democratie en de rechtstaat in de kandidaat-lidstaten blijven stimuleren.

lees verder »

Terugluisteren: Zendtijd voor Politieke Partijen op NPO Radio 5

Via onderstaande link luister je een interview met mij terug dat onlangs op NPO Radio 5 werd uitgezonden in de Zendtijd voor Politieke Partijen. Waarom de Europese Unie en samenwerking tussen Europese lidstaten volgens de Partij van de Arbeid belangrijk zijn. Over de goede aanpak van de EU tijdens Europese bankencrisis. Over de toelating van Turkije tot de EU. Over de voordelen van een groot en sterk Europa.