Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Uitweg Griekenland niet makkelijk, wel noodzakelijk

Na een lang proces van zeer spannende onderhandelingen en een emotioneel debat in het Griekse parlement woensdagavond, heeft het parlement daar in overgrote meerderheid voor het akkoord met de Eurogroep gestemd. De Partij van de Arbeid vond het vanaf dag één van groot belang dat we er samen uit zouden komen: Griekenland erbij houden, stabiliteit in de eurozone en solidariteit met de Griekse bevolking. Lees verder voor mijn integrale bijdrage aan het debat over Griekenland donderdag.

lees verder »

PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

Foto Shutterstock / SergeBertasiusPhotography

Gelijk loon voor gelijk werk, op dezelfde plaats. Dat is de inzet van de Partij van de Arbeid als het gaat om een eerlijke Europese arbeidsmarkt. Belangrijke stappen zijn nationaal gezet met de Wet Aanpak Schijnconstructies van Lodewijk Asscher die op 1 juli is ingegaan. Ook Europees moeten er nu verdere stappen worden gezet. De minister laat in antwoord op mijn Kamervragen (samen met collega John Kerstens) weten dat de bestrijding van arbeidsuitbuiting een prioriteit wordt van het Nederlands EU-voorzitterschap. Tevens werkt hij samen met andere landen aan de zo belangrijke herziening van de zogenoemde Detacheringsrichtlijn.

lees verder »

Handvest voor de Grondrechten is geen keuzemenu

'Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.' Dat staat in het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, waar we deze week over spreken in de Tweede Kamer. Daarom was het zo bizar dat de Hongaarse premier Viktor Orban wilde praten over de herinvoering van de doodstraf. Dat zei hij in debat met het Europees Parlement. Inmiddels is hij daar gelukkig van teruggekomen. Het recht op leven is een centraal mensenrecht en een uiting van onze beschaving. Alle lidstaten van de EU hebben deze grondrechten, die ook staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onderschreven. Ook Hongarije.

lees verder »

Met lef uit de crisis

Het door de sociaaldemocraten in het Europees Parlement afgedwongen investeringsfonds van 315 miljard, krijgt navolging in Nederland. Er komt een ‘loket’ om investeringsprojecten bij het fonds in te dienen. Zo kan geld en kennis van overheden en private investeerders gebundeld worden. Dat is goed maar zeker niet voldoende, betogen Henk Nijboer en ik. Er moet Nederlands geld komen om samen met de Europese gelden te komen tot nieuwe investeringen. Lees verder op europa.pvda.nl >

Turkije: goede stembusgang, nog geen open democratie

Turkije: goede stembusgang, nog geen open democratie

Foto Flickr / babasteve

Een goed verlopen stembusgang maakt nog geen democratie. De dag van de verkiezingen op 7 juni in Turkije is vrij probleemloos verlopen. Als waarnemer van de Raad van Europa zag ik, dat het er soms wat chaotisch en rommelig aan toe ging, een keer een stembus niet verzegeld was, maar ook dat bij de telling vier waarnemers van verschillende partijen meekeken en meeturfden. Echte ongeregeldheden hebben wij niet geconstateerd. Betekent dat ook dat de verkiezingen probleemloos waren en Turkije een volgende stap in het proces naar democratie heeft gezet? Een eenvoudig antwoord daarop is nee.

lees verder »

Werk maken van investeringen

Werk maken van investeringen

Foto Flickr / fdcomite

Nederland moet werk maken van investeringen. Het mag dan economisch wat meer voor de wind gaan, als het gaat om investeren is het al veel te lang dood tij in ons land. Ik roep dan ook het kabinet op te investeren in innovatie, onderwijs en duurzame energie. Als overheid en bedrijfsleven hier samen optrekken kan zo de Nederlandse economie weer volop tot bloei komen.

lees verder »

Blij met nieuwe Europese vluchtelingenaanpak

Blij met nieuwe Europese vluchtelingenaanpak

Oorlog en armoede aan de grenzen van Europa zorgen voor een enorme vluchtelingenstroom en een menselijk drama op de Middellandse Zee. De Europese landen kunnen niet langer toekijken en niks doen terwijl deze ramp zich voltrekt. Europa heeft de humanitaire plicht vluchtelingen te beschermen. In hun eentje kunnen de lidstaten dit niet oplossen. Mijn collega uit het Europees parlement Kati Piri en ik zijn daarom blij dat de Europese Commissie vandaag een gezamenlijke aanpak heeft gepresenteerd.

lees verder »

Geef vluchtelingen veilige routes naar Europa

Natuurlijk kunnen we niet iedereen Europa binnen laten. En natuurlijk moeten we de vluchtelingen die binnenkomen eerlijk over de Europese Unie verdelen. Maar het is onze dure plicht om iedereen te redden die voor onze kusten dreigt te verdrinken. Daarom moeten vluchtelingen de kans krijgen om gebruik te maken van veilige, legale routes om Europa te bereiken. Anders blijven gewetenloze mensensmokkelaars wanhopige vluchtelingen tegen woekerprijzen op gammele bootjes de dood in jagen.

lees verder »