Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Zorgen om abortuswetgeving in Polen

Zorgen om abortuswetgeving in Polen

Foto Flickr / Piotr Drabik

In Polen ligt een voorstel voor om abortus onder alle omstandigheden uit te bannen. Onder alle omstandigheden. De fysieke integriteit van vrouwen en meisjes komt daarmee op het spel te staan. Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens geeft een ieder, mannen èn vrouwen, het recht op leven en verbiedt onmenselijke of vernederende behandelingen. Daarom heb ik deze week in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa een declaratie mede-opgesteld en ondertekend die oproept vrouwenrechten ook in Polen te waarborgen. Deze oproep deed ik samen met collega's uit verschillende landen en van diverse politieke kleuren.

lees verder »

Een gezamenlijk Europees asielbeleid dat werkt

Een gezamenlijk Europees asielbeleid dat werkt

De afgelopen tijd hebben we gezien dat een 'ieder voor zich'-aanpak van de Europese landen rondom vluchtelingen niet werkt. Wij pleiten daarom al langer voor een asielbeleid waarbij vluchtelingen verdeeld worden over de Europese landen en voor legale routes voor vluchtelingen, zodat er geen gevaarlijke boottochten meer nodig zijn. Attje Kuiken en ik zijn tevreden met de voorstellen die Eurocommissaris Timmermans woensdag presenteerde. Alleen gezamenlijk kunnen we vluchtelingen netjes blijven opvangen. Lees verder op katipiri.nl >

Europese vluchtelingenaanpak is een grote doorbraak

Europese vluchtelingenaanpak is een grote doorbraak

Foto PvdA

Vluchtelingen een legale, veilige route bieden via een luchtbrug en een einde maken aan de gevaarlijke overtocht in gammele bootjes. Dat is de gezamenlijke Europese oplossing voor de vluchtelingenproblematiek waar wij al langer voor hebben gepleit. Dat Europa en Turkije hier nu een afspraak over hebben gemaakt is een grote doorbraak. De juridische waarborgen in het akkoord moeten nauwgezet worden uitgevoerd en het is goed dat er extra geld voor de opvang van vluchtelingen in Turkije komt.

lees verder »

Calais-route is verbeterd maar nog niet veilig

Een aantal vrachtwagenchauffeurs wil niet meer naar Engeland rijden, omdat vluchtelingen aan boord proberen te klimmen, wat zorgt voor onveilige situaties. Maatregelen hebben de situatie misschien verbeterd, maar het is nog steeds onveilig. Het advies luidt om na Gent niet meer te stoppen met rijden. Er blijven zich incidenten voordoen in Calais, Duinkerken en België. Ik heb een avond meegereden om te kijken wat de chauffeurs dagelijks meemaken.

Humane, houdbare en legale asielroute bieden

Humane, houdbare en legale asielroute bieden

Foto Facebook / Diederik Samsom

Een einde maken aan de verdrinkingen, aan de mensensmokkel, aan de menselijke drama’s zoals die zich nu bijvoorbeeld aan de Grieks-Macedonische grens voltrekken. Een humane, houdbare en legale asielroute bieden voor hen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Laten zien dat de Europese waarden van rechtvaardigheid, solidariteit en samenwerking geen loze kreten zijn, maar ook, of juist, nu hun kracht bewijzen.

Daarover gaat de Europese top donderdag. Lees verder voor mijn integrale bijdrage (pdf) aan het debat in de Tweede Kamer van vandaag.

lees verder »

Europese vluchtelingenaanpak kan begin van een doorbraak zijn

Europese vluchtelingenaanpak kan begin van een doorbraak zijn

Foto PvdA

De overtocht in gevaarlijke bootjes stoppen en een luchtbrug waarmee erkende vluchtelingen veilig naar Europa kunnen komen. Dat is wat Diederik Samsom enige tijd geleden voorstelde. Na een dag en een nacht onderhandelen sloten de Europese landen gisteren een akkoord met Turkije waarin ze echt samen gaan werken aan deze oplossing. Als het akkoord slaagt, kan dit het begin van een doorbraak zijn.

lees verder »