Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Bescherm de vrouwen van Europa

Nog dagelijks ondervinden te veel vrouwen in Europa wreed en vernederend gedrag, dat moeilijk juridisch erkend wordt of in de taboesfeer zit. Ondanks het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden vele vrouwen hier elk jaar slachtoffer van. In 2011 is er daarom een apart verdrag tot stand gekomen dat geweld tegen vrouwen en ander huiselijk geweld moet voorkomen en bestrijden: de Istanbul Conventie. Nu moet deze Conventie alleen ook worden geratificeerd en uitgevoerd in alle landen van de Raad van Europa.

lees verder »

Inzetten op democratie en rechtstaat in kandidaat-lidstaten

Inzetten op democratie en rechtstaat in kandidaat-lidstaten

 Foto Flickr / PvdA

De komende vijf jaar treden er geen nieuwe lidstaten tot de Europese Unie toe. Van alle kandidaat-lidstaten is er geen een die in de nabije toekomst aan alle vereisten voldoet. De focus van de EU ligt daarom de komende vijf jaar op groei en banen in de huidige lidstaten. Dat is goed, maar tegelijkertijd moeten we wel de democratie en de rechtstaat in de kandidaat-lidstaten blijven stimuleren.

lees verder »

Terugluisteren: Zendtijd voor Politieke Partijen op NPO Radio 5

Via onderstaande link luister je een interview met mij terug dat onlangs op NPO Radio 5 werd uitgezonden in de Zendtijd voor Politieke Partijen. Waarom de Europese Unie en samenwerking tussen Europese lidstaten volgens de Partij van de Arbeid belangrijk zijn. Over de goede aanpak van de EU tijdens Europese bankencrisis. Over de toelating van Turkije tot de EU. Over de voordelen van een groot en sterk Europa.

Investeren in de toekomst van 500 miljoen mensen

Investeren in de toekomst van 500 miljoen mensen

 Foto Flickr / European Parliament

Vandaag presenteerde Commissievoorzitter Juncker zijn plannen voor zijn investeringsfonds. Daarmee wil hij investeren in de toekomst van Europa, investeren in de toekomst van de Europese Unie, maar vooral investeren in de toekomst van vrouwen, mannen en jongeren in Europa, de 500 miljoen inwoners van de EU. De plannen van Juncker zijn een goede eerste stap op weg naar een economisch sterkere Europese Unie. Het geld moet vooral gebruikt worden voor innovatie en beter onderwijs.

lees verder »

Lidstaten storten de Europese Unie in een betalingscrisis

Lidstaten storten de Europese Unie in een betalingscrisis

Foto Flickr / Emilio Robert Vicol

De lidstaten en het Europees Parlement zijn het vanmiddag en vanavond niet eens geworden over de Europese begroting voor 2015. Voor de derde keer in vijf jaar wordt ligt er één maand voor de start van het komende begrotingsjaar nog geen akkoord over de uitgaven. Het belangrijkste struikelblok is de steeds grotere stapel van onbetaalde rekeningen. De landen storten de Europese Unie in een betalingscrisis. Hiervan wordt niemand wijzer of beter. Lees verder op europa.pvda.nl >