Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Voor hen, en voor ons

Voor hen, en voor ons

 Foto Wikipedia / Liftarn

We hebben ze allemaal op het netvlies staan. De overvolle trein op een station in Macedonië, de vader die met een baby uit een zinkende boot wordt gered, de jongemannen die vruchteloos achter vrachtwagens aanrennen bij Calais. De situaties worden steeds schrijnender. Het is tijd voor een gezamenlijke aanpak waarbij Europese landen via een via een vaste verdeelsleutel ieder een deel van de toegelaten migranten moeten opnemen. Dat schrijven Attje Kuiken en ik in een opiniestuk in NRC Next

lees verder »

In memoriam Egon Bahr

In memoriam Egon Bahr

 Foto Wikipedia / Lesekreis

In Duitsland, en met name door de onze zusterpartij de SPD, is geschokt en met grote droefheid gereageerd op het overlijden van Egon Bahr. Tot op hoge leeftijd was deze sociaal democratische politicus actief op het terrein dat hem het meest na was: de Oost-West verhoudingen. Door Jan Marinus Wiersma, Internationaal Secretaris 1987-1999.

lees verder »

Uitweg Griekenland niet makkelijk, wel noodzakelijk

Na een lang proces van zeer spannende onderhandelingen en een emotioneel debat in het Griekse parlement woensdagavond, heeft het parlement daar in overgrote meerderheid voor het akkoord met de Eurogroep gestemd. De Partij van de Arbeid vond het vanaf dag één van groot belang dat we er samen uit zouden komen: Griekenland erbij houden, stabiliteit in de eurozone en solidariteit met de Griekse bevolking. Lees verder voor mijn integrale bijdrage aan het debat over Griekenland donderdag.

lees verder »

PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

Foto Shutterstock / SergeBertasiusPhotography

Gelijk loon voor gelijk werk, op dezelfde plaats. Dat is de inzet van de Partij van de Arbeid als het gaat om een eerlijke Europese arbeidsmarkt. Belangrijke stappen zijn nationaal gezet met de Wet Aanpak Schijnconstructies van Lodewijk Asscher die op 1 juli is ingegaan. Ook Europees moeten er nu verdere stappen worden gezet. De minister laat in antwoord op mijn Kamervragen (samen met collega John Kerstens) weten dat de bestrijding van arbeidsuitbuiting een prioriteit wordt van het Nederlands EU-voorzitterschap. Tevens werkt hij samen met andere landen aan de zo belangrijke herziening van de zogenoemde Detacheringsrichtlijn.

lees verder »

Handvest voor de Grondrechten is geen keuzemenu

'Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.' Dat staat in het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, waar we deze week over spreken in de Tweede Kamer. Daarom was het zo bizar dat de Hongaarse premier Viktor Orban wilde praten over de herinvoering van de doodstraf. Dat zei hij in debat met het Europees Parlement. Inmiddels is hij daar gelukkig van teruggekomen. Het recht op leven is een centraal mensenrecht en een uiting van onze beschaving. Alle lidstaten van de EU hebben deze grondrechten, die ook staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onderschreven. Ook Hongarije.

lees verder »

Met lef uit de crisis

Het door de sociaaldemocraten in het Europees Parlement afgedwongen investeringsfonds van 315 miljard, krijgt navolging in Nederland. Er komt een ‘loket’ om investeringsprojecten bij het fonds in te dienen. Zo kan geld en kennis van overheden en private investeerders gebundeld worden. Dat is goed maar zeker niet voldoende, betogen Henk Nijboer en ik. Er moet Nederlands geld komen om samen met de Europese gelden te komen tot nieuwe investeringen. Lees verder op europa.pvda.nl >

Turkije: goede stembusgang, nog geen open democratie

Turkije: goede stembusgang, nog geen open democratie

Foto Flickr / babasteve

Een goed verlopen stembusgang maakt nog geen democratie. De dag van de verkiezingen op 7 juni in Turkije is vrij probleemloos verlopen. Als waarnemer van de Raad van Europa zag ik, dat het er soms wat chaotisch en rommelig aan toe ging, een keer een stembus niet verzegeld was, maar ook dat bij de telling vier waarnemers van verschillende partijen meekeken en meeturfden. Echte ongeregeldheden hebben wij niet geconstateerd. Betekent dat ook dat de verkiezingen probleemloos waren en Turkije een volgende stap in het proces naar democratie heeft gezet? Een eenvoudig antwoord daarop is nee.

lees verder »

Werk maken van investeringen

Werk maken van investeringen

Foto Flickr / fdcomite

Nederland moet werk maken van investeringen. Het mag dan economisch wat meer voor de wind gaan, als het gaat om investeren is het al veel te lang dood tij in ons land. Ik roep dan ook het kabinet op te investeren in innovatie, onderwijs en duurzame energie. Als overheid en bedrijfsleven hier samen optrekken kan zo de Nederlandse economie weer volop tot bloei komen.

lees verder »