Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa
Asiel en Migratie

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Handelsakkoord? Niet tegen elke prijs

De Verenigde Staten is onze grootste bondgenoot. Zowel de VS als wij hebben belang bij goede en stabiele handelsbanden tussen onze landen. Een handelsverdrag biedt over en weer dan ook veel voordelen: het kan iedere Europeaan op jaarbasis 545 euro opleveren. Ik sta in beginsel dan ook positief tegenover dit handelsakkoord. Maar niet tegen elke prijs.

lees verder »

PvdA Europees Parlement neemt plaats in gewenste commissies

PvdA Europees Parlement neemt plaats in gewenste commissies

Deze week is het Europees Parlement in zijn nieuwe samenstelling officieel van start gegaan in Straatsburg. Ik heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk een verschil kunnen maken voor een socialer Europa én een eerlijke wereld. De eerste stap hiervoor is gezet, door samen met Agnes Jongerius en Kati Piri plaats te nemen in belangrijke parlementaire commissies: economische zaken, budget, werkgelegenheid en buitenlandse zaken.

Lees verder >

Prioriteiten voor nieuwe Europese Commissie

Prioriteiten voor nieuwe Europese Commissie

Kritiek hebben is makkelijk; iets bereiken veel moeilijker. Een waarheid als een koe van Winston Churchill. We stonden en staan voor enorme uitdagingen in Nederland, in Europa, en als Europa in de wereld. Dan kan je twee kanten op. Gemakkelijke kritiek leveren, je verliezen in vergezichten en je blindstaren op doemscenario’s. Of je kan aan de slag gaan en er voor zorgen dat we als Nederland, gezamenlijk in Europa, iets bereiken voor de mensen die wij vertegenwoordigen. De PvdA kiest voor dat laatste.

lees verder »

Democratische legitimiteit in Europa: van verdrag naar gedrag

Democratische legitimiteit in Europa: van verdrag naar gedrag

 Foto Flickr / PvdA

Mensen krijgen weer vertrouwen in de Europese Unie, wanneer de Unie ook levert. Wanneer de Unie ook oog heeft voor de problemen waar zij iedere dag mee te maken hebben. Wanneer de Unie een focus heeft, en doet wat goed is voor de samenleving in Europa. Europa moet zich weer focussen op de inhoud. Weg van alleen maar markt, munt en multinationals maar naar meer, eerlijk en beter werk. Weg van een vrijere interne markt ten koste van alles, maar naar een sociale bodem in Europa en het aanpakken van schijnconstructies en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

lees verder »