Europa

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.

woordvoerder

Marit Maij

Marit Maij

Tweede Kamerlid

Europa

lees meer over Marit

recente berichten binnen dit standpunt

Laat de EU bemiddelen in Spanje

Laat de EU bemiddelen in Spanje

Foto Flickr / xenaia

De situatie in Spanje wordt uiterst zorgelijk. Na de regionale verkiezingen van vandaag zal de roep om onafhankelijkheid door een deel van de Catalaanse gemeenschap niet minder worden. De leider van de grootste regionale partij die onafhankelijkheid nastreeft, Artur Mas van CiU, heeft aangekondigd eenzijdig de onafhankelijkheid te willen uitroepen wanneer zijn coalitie samen met de ERC de verkiezingen wint. Maar de toekomst van Europa ligt juist in het gezamenlijk aanpakken van de problemen waar we voor staan, niet in verbrokkeling en iedere regio van Europa voor zichzelf.

lees verder »

Staat van Unie stap richting rechtvaardiger Europa

Staat van Unie stap richting rechtvaardiger Europa

 Foto Wikipedia/ Big_Crunch

De Staat van de Unie van Commissievoorzitter Juncker geeft de uitdagingen voor de landen van de Europese Unie voor het komende jaar goed weer: een gezamenlijk antwoord op de vluchtelingencrisis en investeren in meer banen om de nog steeds te hoge werkloosheid aan te pakken. Alleen samen kunnen de Europese landen deze sprong vooruit maken. Europa mag niet wegkijken of bang stil blijven staan. De PvdA is tevreden dat Juncker deze opdracht erkent, en sterkere economische samenwerking wil met meer aandacht voor een sociaal Europa.

Lees ook de reactie van de PvdA-fractie in het Europees Parlement >

lees verder »

Voor hen, en voor ons

Voor hen, en voor ons

 Foto Wikipedia / Liftarn

We hebben ze allemaal op het netvlies staan. De overvolle trein op een station in Macedonië, de vader die met een baby uit een zinkende boot wordt gered, de jongemannen die vruchteloos achter vrachtwagens aanrennen bij Calais. De situaties worden steeds schrijnender. Het is tijd voor een gezamenlijke aanpak waarbij Europese landen via een via een vaste verdeelsleutel ieder een deel van de toegelaten migranten moeten opnemen. Dat schrijven Attje Kuiken en ik in een opiniestuk in NRC Next van 27 augustus.

lees verder »

Meer bouwen om toename vluchtelingen op te vangen

Meer bouwen om toename vluchtelingen op te vangen

Foto: Flickr / Jeroen Mul

Het toekennen van sociale huurwoningen aan vluchtelingen mag niet leiden tot langere wachtlijsten. Er moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden. De wachtlijsten zijn al lang en duizenden mensen zitten in onzekerheid over het krijgen van een huurwoning. Dat kan en mag niet verder onder druk komen te staan. Daarom wil de PvdA dat minister Blok na de Europese top over de vluchtelingenproblematiek aan tafel gaat met gemeenten, woningcorporaties en bouwers om concrete plannen te maken om meer huurwoningen te bouwen.

lees verder »

Laat Europa het voetbal weer spannend maken

Laat Europa het voetbal weer spannend maken

Foto Wikipedia / Christopher Bruno

Als Europa op één vlak leeft, is het wel in het voetbal. We hebben de UEFA Champions League, de Europa League en - hopelijk met Nederland - de Europese kampioenschappen voetbal. De nationale competitie is spannend, maar succes op Europees gebied doet ons bloed sneller stromen.

Toch is dit tegelijkertijd de sector waar Europa, de Europese Unie, niets of nauwelijks iets te zeggen heeft. De EU staat hier letterlijk aan de zijlijn, terwijl het eigenlijk op z'n minst een plek als scheidsrechter verdient. Om ervoor te waken dat het grote geld Europa's favoriete volkssport niet degradeert tot een voorspelbaar en slaapverwekkend onderonsje tussen een handjevol superrijke clubs.

lees verder »

In memoriam Egon Bahr

In memoriam Egon Bahr

 Foto Wikipedia / Lesekreis

In Duitsland, en met name door de onze zusterpartij de SPD, is geschokt en met grote droefheid gereageerd op het overlijden van Egon Bahr. Tot op hoge leeftijd was deze sociaal democratische politicus actief op het terrein dat hem het meest na was: de Oost-West verhoudingen. Door Jan Marinus Wiersma, Internationaal Secretaris 1987-1999.

lees verder »

Uitweg Griekenland niet makkelijk, wel noodzakelijk

Na een lang proces van zeer spannende onderhandelingen en een emotioneel debat in het Griekse parlement woensdagavond, heeft het parlement daar in overgrote meerderheid voor het akkoord met de Eurogroep gestemd. De Partij van de Arbeid vond het vanaf dag één van groot belang dat we er samen uit zouden komen: Griekenland erbij houden, stabiliteit in de eurozone en solidariteit met de Griekse bevolking. Lees verder voor mijn integrale bijdrage aan het debat over Griekenland donderdag.

lees verder »

PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

PvdA strijdt door tegen arbeidsuitbuiting

Foto Shutterstock / SergeBertasiusPhotography

Gelijk loon voor gelijk werk, op dezelfde plaats. Dat is de inzet van de Partij van de Arbeid als het gaat om een eerlijke Europese arbeidsmarkt. Belangrijke stappen zijn nationaal gezet met de Wet Aanpak Schijnconstructies van Lodewijk Asscher die op 1 juli is ingegaan. Ook Europees moeten er nu verdere stappen worden gezet. De minister laat in antwoord op mijn Kamervragen (samen met collega John Kerstens) weten dat de bestrijding van arbeidsuitbuiting een prioriteit wordt van het Nederlands EU-voorzitterschap. Tevens werkt hij samen met andere landen aan de zo belangrijke herziening van de zogenoemde Detacheringsrichtlijn.

lees verder »