Monarchie

De PvdA vindt dat de monarchie een belangrijke verbindende factor speelt in de Nederlandse samenleving. Het koningshuis leent zich niet voor politisering. Om het koningschap te waarborgen in de 21ste eeuw is het noodzakelijk de monarchie te moderniseren.

woordvoerder

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Tweede Kamerlid

Justitie en Koningshuis

lees meer over Jeroen

Onze oplossingen

  • De politieke macht hoort bij de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging te liggen. Daarom is het goed dat de rol van het staatshoofd bij de Kabinetsformatie is teruggedrongen. Mede dankzij de inzet van de PvdA wordt nu de Tweede Kamer na verkiezingen in vergadering betrokken bij het aanwijzen van de (in)formateurs.
  • De Koning moet geen rol meer spelen in de Raad van State. De Raad van State adviseert de regering en dus mede de Koning. Hoewel het voorzitterschap een symbolische functie is, wordt de Koning toch in een dubbele positie gebracht. Deze historische weeffout moet worden hersteld.
  • In onze visie blijft de Koning wèl lid van de regering, zodat de ministeriële verantwoordelijkheid blijft bestaan. De koning moet namelijk koning kunnen zijn voor alle Nederlanders. De ministeriële verantwoordelijkheid is hiervoor essentieel.
  • De PvdA vindt dat het aantal leden van het Koninklijk Huis beperkt moet zijn tot de Koning en zijn echtgenoot, zijn vermoedelijke opvolger en zijn echtgenoot en de afgetreden Koning(in) en zijn echtgenoot. Alleen zij vallen nog onder de ministeriële verantwoordelijkheid en krijgen een uitkering van het Rijk.

recente berichten binnen dit standpunt

Reactie op terugtreden koningin Beatrix

Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop koningin Beatrix gedurende 33 jaar invulling heeft gegeven aan haar zware taak van staatshoofd. Zij heeft zich laten kennen als een betrokken vorstin. Ook waarderen wij de bindende rol die zij in de samenleving heeft gespeeld. Naast haar grote professionaliteit wist en weet zij mensen te raken met haar medeleven in moeilijke tijden.

Er komt nu een einde aan het tijdperk van koningin Beatrix als staatshoofd. Wij wensen prins Willem-Alexander en zijn vrouw prinses Máxima veel succes en wijsheid toe om het koningschap op hun eigen wijze te gaan invullen.

Voorstellen voor een modern koningschap

Voorstellen voor een modern koningschap

Foto Flickr / Mr. Maas

Om het koningschap te waarborgen in de 21ste eeuw, zijn volgens de PvdA de volgende punten noodzakelijk:

1. De koning speelt geen rol in de formatie
2. Een kleiner Koninklijk Huis
3. De koning heeft geen rol meer in de Raad van State
4. Niet meer dan een eerlijke financiële vergoeding voor de koning.

Al deze punten zijn terug te lezen in het rapport 'Verbindend Koningschap in de Republiek' van de commissie-Van den Berg.

lees verder »