Kunst en cultuur

Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn, we draaien de verhoging van de BTW daarom volledig terug. Onze musea, monumenten, landschap en molens trekken grote aantallen toeristen naar ons land. Beeldende kunst, dans, DJ’s en orkesten behoren tot de absolute wereldtop. Dat biedt geweldige mogelijkheden tot leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien. We blijven in ons cultuurbeleid kiezen voor internationale excellentie en brede toegankelijkheid.

woordvoerder

Jacques Monasch

Jacques Monasch

Tweede Kamerlid

Wonen, Kunst en Cultuur

lees meer over Jacques

Nederland is als klein land groot in kunst en cultuur. Dutch Design, mode en moderne architectuur veroveren de wereld. De bezuinigingen hebben echter veel mooie initiatieven onder grote druk gezet. Het is nu van groot belang dat de cultuursector nog harder gaat werken aan haar eigen aantrekkingskracht en relevantie. De PvdA zal de waarde van een gezonde cultuur(-sector) stevig blijven verdedigen.

Onze oplossingen

  • Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. Wie een meer ondernemende cultuursector wil, moet niet de belasting op kaartjes verhogen; we draaien de verhoging van de BTW dus volledig terug.
  • Cultuur moet niet alleen om geld gaan, ondernemerschap is belangrijk maar daartoe moet de discussie niet versmald worden. De PvdA blijft ook aandacht vragen voor de waarde van kunst en cultuur voor iedereen, voor de maatschappij als geheel.
  • Culturele instellingen, kunstenaars en scholen kunnen door nieuwe vormen van samenwerking de kwaliteit van muziek- en cultuuronderwijs een nieuwe impuls geven. De cultuurkaart blijft behouden, om leerlingen te stimuleren actief cultuur te beleven.
  • Er is behoefte aan actieve stimulering van projecten op het terrein van nieuwe media en e-cultuur. Digitalisering draagt bij aan cultuureducatie en -participatie en moet daarom gestimuleerd worden, voornamelijk in de bibliotheeksector.

recente berichten binnen dit standpunt

Ook e-books gratis voor jongeren

Ook e-books gratis voor jongeren

Foto Flickr / robby_van_moor

Jongeren onder de 18 jaar moeten ook e-books gratis kunnen lenen. Net als bij fysieke bibliotheken moet er geen drempel zijn voor jongeren om toegang te krijgen tot belangrijke (studie)boeken op internet. Daarnaast moeten we voldoende openbare bibliotheken in stand houden zodat iedereen in zijn eigen gemeente een bibliotheek dichtbij heeft. De regering moet jaarlijks monitoren of de bereikbaarheid van onze bibliotheken nog voldoet aan de wensen van bezoekers. De nieuwe Bibliotheekwet moet een goede balans vinden tussen fysieke en digitale bibliotheken. Dat heb ik aan de orde gesteld tijdens het debat over de Bibliotheekwet met minister Jet Bussemaker.

lees verder »

Blij met investering cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom is het goed nieuws dat minister Bussemaker geld vrijmaakt zodat scholen dit type onderwijs, zoals het vak CKV, kunnen blijven geven. Scholen krijgen daarnaast langdurige zekerheid over de financiering van de cultuurkaart, waarmee ze culturele activiteiten als museumbezoek kunnen betalen. Zo komen leerlingen ook in de toekomst in aanraking met kunst en cultuur. Dat is ontzettend waardevol.

Bibliotheken keren tij met digibieb

Bibliotheken keren tij met digibieb

Foto Flickr / Anne Helmond

Elk jaar weer verliezen de bibliotheken leden. Het aantal uitleningen gaat omlaag en de omvang van de collecties krimpt mee. De bibliotheken hebben, net als de boekhandels, last van de digitalisering. Bol.com maakt het wel heel makkelijk om niet meer de deur uit te hoeven voor een nieuw boek en dankzij de e-reader kun je met heel wat minder bagage toe als je op reis gaat.

Digitalisering is geen trend die wel weer overwaait. De bibliotheken moeten dus iets doen om het tij te keren. En dat doen ze ook, met de digitale bibliotheek die ik vandaag heb geopend. Lees verder op rijksoverheid.nl >

Goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben goed cultuuronderwijs te krijgen. Om dat mogelijk te maken tekenden staatssecretaris Dekker, voorzitter van de PO-raad Rinda den Besten en ik met een groot aantal wethouders en gedeputeerden cultuur en onderwijs van gemeenten en provincies een gezamenlijke intentieverklaring voor cultuuronderwijs: het ‘bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’. Lees verder op rijksoverheid.nl >

Cultuur van grote maatschappelijke waarde

Cultuur van grote maatschappelijke waarde

Foto Flickr / missmass

De toon en behandeling van de Nederlandse cultuursector wordt beter. Het kabinet is serieus en met respect in gesprek met de cultuursector. Maar dat is nog maar het begin. Er is een lange weg te gaan in het verbeteren en versterken van onze cultuurbeleving. We moeten weer een land zijn dat zich laat inspireren door en trots is op een bloeiende cultuursector en tegelijkertijd de verdediging van de sector op zich neemt. Het is voor de PvdA van belang dat er weer gekeken gaat worden naar de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur. We zijn blij dat minister Jet Bussemaker zich deze doelstelling ook heeft aangemeten.

lees verder »

Nieuwe kansen voor Nederlandse film

Nieuwe kansen voor Nederlandse film

Foto Flickr / farasddl

Ik ben verheugd dat minister Bussemaker gehoor geeft aan een motie van D66 en de PvdA om geld vrij te maken voor de Nederlandse filmindustrie. Hiermee hoeven onze filmmakers niet langer hun toevlucht te zoeken in het buitenland en krijgen onze films weer het predicaat ‘made in Holland’. Dit is goed voor de Nederlandse film, goed voor onze filmliefhebbers en, het allerbelangrijkst, goed voor de werkgelegenheid in de filmsector.

lees verder »

Hou cultuur overeind

De Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid vindt het noodzakelijk dat cultuur ondanks de bezuinigingen stevig overeind blijft in Nederland. Cultuur heeft een essentiƫle functie in onze samenleving en heeft de toekomst. Het helpt mensen in hun ontwikkeling en zegt iets over wie we zijn. Bij het debat aanstaande dinsdag stel ik de minister een aantal vragen over haar ambities voor en plannen met de cultuur.

lees verder »

Blij met reddingsplan voor Tropenmuseum

Blij met reddingsplan voor Tropenmuseum

Foto Flickr / Dutch Simba

Ik ben zeer zeer blij met de aankondiging van minister Bussemaker dat het Tropenmuseum kan voortbestaan. De PvdA heeft zich de afgelopen tijd sterk gemaakt voor een fusie van het Tropenmuseum, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden om een doorstart mogelijk te maken. Dat lijkt te zijn gelukt. Ook krijgen de drie musea de benodigde subsidie van de betrokken ministeries. Dit is een mooi voorbeeld van hoe creativiteit en samenwerking bijdragen aan het behoud en de verbetering van onze rijke cultuur.

Mijn visie op cultuur

Mijn visie op cultuur

 Foto Flickr / PvdA

Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving. Dat schrijf ik een brief aan de Tweede Kamer waarin ik mijn visie op cultuur uiteenzet.

lees verder »