Kunst en cultuur

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken, daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. Het zorgt voor ontspanning, ondersteunt leren en creativiteit en levert een bijdrage aan de economie. Met gerichte steun van de overheid stimuleren we een breed en voor iedereen toegankelijk aanbod aan musea, theater- en muziekvoorstellingen en films. Ook buiten onze grenzen is er veel belangstelling voor het Nederlands product in bijvoorbeeld dansmuziek en design. Na jaren waarin de sector veel onzekerheid gekend heeft is het nu tijd om het elan te hervinden, dat ondersteunen wij.

woordvoerder

Jacques Monasch

Jacques Monasch

Tweede Kamerlid

Wonen, Kunst en Cultuur

lees meer over Jacques

recente berichten binnen dit standpunt

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Het is belangrijk dat ook jongeren die op het MBO zitten hun culturele wereld kunnen verbreden. MBO'ers zijn echte vakmensen. Voor hen is verbeelding en creativiteit ontzettend belangrijk. Vakmanschap vraagt om het kunnen leggen van verbanden, om creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Die krijg je ook door te genieten van kunst en cultuur. Daarom heb ik vandaag in het Rijksmuseum bekendgemaakt dat MBO-studenten vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen als het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis of De Parade kunnen.korting nu ook voor MBO'ers.

lees verder »

Zendtijd voor kunstenaars

De Partij van de Arbeid draagt de kunstsector een warm hart toe. Met veel plezier stelt de PvdA daarom haar zendtijd ter beschikking aan verschillende kunstenaars. Op zondag 12 oktober (17.55 uur, NPO1) wordt de nieuwe spot voor de Zendtijd voor Politieke Partijen uitgezonden. In deze eerste uitzending: het stadsproject OOG Den Bosch.

Ook e-books gratis voor jongeren

Ook e-books gratis voor jongeren

Foto Flickr / robby_van_moor

Jongeren onder de 18 jaar moeten ook e-books gratis kunnen lenen. Net als bij fysieke bibliotheken moet er geen drempel zijn voor jongeren om toegang te krijgen tot belangrijke (studie)boeken op internet. Daarnaast moeten we voldoende openbare bibliotheken in stand houden zodat iedereen in zijn eigen gemeente een bibliotheek dichtbij heeft. De regering moet jaarlijks monitoren of de bereikbaarheid van onze bibliotheken nog voldoet aan de wensen van bezoekers. De nieuwe Bibliotheekwet moet een goede balans vinden tussen fysieke en digitale bibliotheken. Dat heb ik aan de orde gesteld tijdens het debat over de Bibliotheekwet met minister Jet Bussemaker.

lees verder »

Blij met investering cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom is het goed nieuws dat minister Bussemaker geld vrijmaakt zodat scholen dit type onderwijs, zoals het vak CKV, kunnen blijven geven. Scholen krijgen daarnaast langdurige zekerheid over de financiering van de cultuurkaart, waarmee ze culturele activiteiten als museumbezoek kunnen betalen. Zo komen leerlingen ook in de toekomst in aanraking met kunst en cultuur. Dat is ontzettend waardevol.

Bibliotheken keren tij met digibieb

Bibliotheken keren tij met digibieb

Foto Flickr / Anne Helmond

Elk jaar weer verliezen de bibliotheken leden. Het aantal uitleningen gaat omlaag en de omvang van de collecties krimpt mee. De bibliotheken hebben, net als de boekhandels, last van de digitalisering. Bol.com maakt het wel heel makkelijk om niet meer de deur uit te hoeven voor een nieuw boek en dankzij de e-reader kun je met heel wat minder bagage toe als je op reis gaat.

Digitalisering is geen trend die wel weer overwaait. De bibliotheken moeten dus iets doen om het tij te keren. En dat doen ze ook, met de digitale bibliotheek die ik vandaag heb geopend. Lees verder op rijksoverheid.nl >

Goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben goed cultuuronderwijs te krijgen. Om dat mogelijk te maken tekenden staatssecretaris Dekker, voorzitter van de PO-raad Rinda den Besten en ik met een groot aantal wethouders en gedeputeerden cultuur en onderwijs van gemeenten en provincies een gezamenlijke intentieverklaring voor cultuuronderwijs: het ‘bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’. Lees verder op rijksoverheid.nl >

Cultuur van grote maatschappelijke waarde

Cultuur van grote maatschappelijke waarde

Foto Flickr / missmass

De toon en behandeling van de Nederlandse cultuursector wordt beter. Het kabinet is serieus en met respect in gesprek met de cultuursector. Maar dat is nog maar het begin. Er is een lange weg te gaan in het verbeteren en versterken van onze cultuurbeleving. We moeten weer een land zijn dat zich laat inspireren door en trots is op een bloeiende cultuursector en tegelijkertijd de verdediging van de sector op zich neemt. Het is voor de PvdA van belang dat er weer gekeken gaat worden naar de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur. We zijn blij dat minister Jet Bussemaker zich deze doelstelling ook heeft aangemeten.

lees verder »

Nieuwe kansen voor Nederlandse film

Nieuwe kansen voor Nederlandse film

Foto Flickr / farasddl

Ik ben verheugd dat minister Bussemaker gehoor geeft aan een motie van D66 en de PvdA om geld vrij te maken voor de Nederlandse filmindustrie. Hiermee hoeven onze filmmakers niet langer hun toevlucht te zoeken in het buitenland en krijgen onze films weer het predicaat ‘made in Holland’. Dit is goed voor de Nederlandse film, goed voor onze filmliefhebbers en, het allerbelangrijkst, goed voor de werkgelegenheid in de filmsector.

lees verder »

Hou cultuur overeind

De Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid vindt het noodzakelijk dat cultuur ondanks de bezuinigingen stevig overeind blijft in Nederland. Cultuur heeft een essentiƫle functie in onze samenleving en heeft de toekomst. Het helpt mensen in hun ontwikkeling en zegt iets over wie we zijn. Bij het debat aanstaande dinsdag stel ik de minister een aantal vragen over haar ambities voor en plannen met de cultuur.

lees verder »