Kunst en cultuur

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken, daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. Het zorgt voor ontspanning, ondersteunt leren en creativiteit en levert een bijdrage aan de economie. Met gerichte steun van de overheid stimuleren we een breed en voor iedereen toegankelijk aanbod aan musea, theater- en muziekvoorstellingen en films. Ook buiten onze grenzen is er veel belangstelling voor het Nederlands product in bijvoorbeeld dansmuziek en design. Na jaren waarin de sector veel onzekerheid gekend heeft is het nu tijd om het elan te hervinden, dat ondersteunen wij.

woordvoerder

Jacques Monasch

Jacques Monasch

Tweede Kamerlid

Luchtvaart
Kunst & Cultuur

lees meer over Jacques

recente berichten binnen dit standpunt

Bescherm de vrijheid van meningsuiting van cultuurinstellingen

Bescherm de vrijheid van meningsuiting van cultuurinstellingen

Foto Wikipedia /  Rob 't Hart

Er moet een fonds komen om tentoonstellingen en debatten die tot maatschappelijke beroering en bedreigingen aan het adres van de organisatoren kunnen leiden, te ondersteunen. Anders gaan culturele instellingen afzien van dergelijke bijeenkomsten vanwege de hoge kosten voor beveiliging en de angst onder medewerkers. Door de extra kosten te vergoeden moeten de organisatoren zich vrij blijven voelen in hun keuzes. Dat ga ik vandaag voorstellen samen met VVD-Kamerlid Michiel van Veen.

lees verder »

Blij dat unieke Rembrandts weer toegankelijk worden

Blij dat unieke Rembrandts weer toegankelijk worden

De Partij van de Arbeid is blij dat twee unieke schilderijen van Rembrandt voor alle Nederlanders toegankelijk worden en niet weer voor decennia verdwijnen naar een privécollectie. De schilderijen worden om beurten tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam en in het Louvre in Parijs. Met deze aankoop komen de schilderijen weer terug in de stad waar ze geschilderd zijn en tussen de schilderijen waar ze bij horen. Generaties Nederlanders kunnen er weer van genieten.

lees verder »

Kracht van cultuur versterken

Kracht van cultuur versterken

Foto Flickr / PvdA

Vandaag heb ik mijn plannen voor de culturele sector voor de komende jaren gepresenteerd. Mijn inzet is om de kracht van cultuur te versterken. Creativiteit is onmisbaar voor iedereen om je weg te vinden, juist in een dynamisch, snel veranderende samenleving. 

Ik voel me er dan ook verantwoordelijk voor dat kunst niet het slachtoffer wordt van wat wel het rendementsdenken of de economisering van het leven wordt genoemd. Maar wat klip en klaar is, is dat kunst en cultuur een intrinsieke waarde heeft die het waard is om te verdedigen.

lees verder »

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Het is belangrijk dat ook jongeren die op het MBO zitten hun culturele wereld kunnen verbreden. MBO'ers zijn echte vakmensen. Voor hen is verbeelding en creativiteit ontzettend belangrijk. Vakmanschap vraagt om het kunnen leggen van verbanden, om creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Die krijg je ook door te genieten van kunst en cultuur. Daarom heb ik vandaag in het Rijksmuseum bekendgemaakt dat MBO-studenten vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen als het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis of De Parade kunnen.korting nu ook voor MBO'ers.

lees verder »

Zendtijd voor kunstenaars

De Partij van de Arbeid draagt de kunstsector een warm hart toe. Met veel plezier stelt de PvdA daarom haar zendtijd ter beschikking aan verschillende kunstenaars. Op zondag 12 oktober (17.55 uur, NPO1) wordt de nieuwe spot voor de Zendtijd voor Politieke Partijen uitgezonden. In deze eerste uitzending: het stadsproject OOG Den Bosch.

Ook e-books gratis voor jongeren

Ook e-books gratis voor jongeren

Foto Flickr / robby_van_moor

Jongeren onder de 18 jaar moeten ook e-books gratis kunnen lenen. Net als bij fysieke bibliotheken moet er geen drempel zijn voor jongeren om toegang te krijgen tot belangrijke (studie)boeken op internet. Daarnaast moeten we voldoende openbare bibliotheken in stand houden zodat iedereen in zijn eigen gemeente een bibliotheek dichtbij heeft. De regering moet jaarlijks monitoren of de bereikbaarheid van onze bibliotheken nog voldoet aan de wensen van bezoekers. De nieuwe Bibliotheekwet moet een goede balans vinden tussen fysieke en digitale bibliotheken. Dat heb ik aan de orde gesteld tijdens het debat over de Bibliotheekwet met minister Jet Bussemaker.

lees verder »

Blij met investering cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom is het goed nieuws dat minister Bussemaker geld vrijmaakt zodat scholen dit type onderwijs, zoals het vak CKV, kunnen blijven geven. Scholen krijgen daarnaast langdurige zekerheid over de financiering van de cultuurkaart, waarmee ze culturele activiteiten als museumbezoek kunnen betalen. Zo komen leerlingen ook in de toekomst in aanraking met kunst en cultuur. Dat is ontzettend waardevol.