Kinderopvang

De Partij van de Arbeid staat voor een goede en betaalbare kinderopvang. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is het belangrijk dat de opvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving, onder leiding van professionele en goed opgeleide medewerkers. Ook moet de kinderopvang naadloos aansluiten op het onderwijs, zodat kinderen goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen. Voor ouders is het van belang dat de kinderopvang betaalbaar blijft. Zo kunnen zij hun werk combineren met de zorg voor de kinderen.

woordvoerder

Keklik Yücel

Keklik Yücel

Tweede Kamerlid

Emancipatie, Arbeid en zorg
en Familierecht

lees meer over Keklik

recente berichten binnen dit standpunt

Opvang en school onder één dak

Opvang en school onder één dak

Foto Shutterstock / MNStudio

Veel jonge ouders moeten zich vaak in allerlei bochten wringen om, voor en na hun werk, de kinderen op tijd op de opvang, school, sport of de muziekles te brengen. En daarnaast ook nog voldoende tijd voor elkaar vrij te maken. Juist omdat kinderen vaak van de ene naar de andere plek moeten worden gebracht, is het aanbieden van opvang, school, sport en spel onder één dak een goede oplossing. Voor ouders en kinderen. Bovendien krijgen alle kinderen hierdoor een eerlijke kans om al hun talenten te ontwikkelen. Zonder drempels. Daarom moet er meer ruimte komen voor dit soort initiatieven en mogen zij niet, zoals nu helaas nog vaak het geval, vastlopen in bureaucratische rompslomp.

lees verder »

Laat basisschool en buitenschoolse opvang samengaan

Laat basisschool en buitenschoolse opvang samengaan

Om het ouders makkelijker te maken en kinderen al die dingen bij te brengen waar ze later voordeel van hebben, zouden onderwijs en opvang samen moeten gaan. De afgelopen weken deed de PvdA al voorstellen om kinderopvang fors goedkoper te maken, om een dag minder werken voor iedereen mogelijk te maken en om moeder en vader een half jaar babyverlof te geven.

Er is nog meer nodig. In de basisschoolleeftijd kan het voor ouders een stuk makkelijker en voor kinderen een stuk beter. Daarom willen mijn collega Keklik Yücel en ik dat basisscholen en buitenschoolse opvang (BSO) samengaan.

lees verder »

Laat basisschool en buitenschoolse opvang samengaan

Om het ouders makkelijker te maken en kinderen al die dingen bij te brengen waar ze later voordeel van hebben, zouden onderwijs en opvang samen moeten gaan. De afgelopen weken deed de PvdA al voorstellen om kinderopvang fors goedkoper te maken, om een dag minder werken voor iedereen mogelijk te maken en om moeder en vader een half jaar babyverlof te geven.

Er is nog meer nodig. In de basisschoolleeftijd kan het voor ouders een stuk makkelijker en voor kinderen een stuk beter. Daarom willen mijn collega Loes Ypma en ik dat basisscholen en buitenschoolse opvang (BSO) samengaan.

lees verder »

Investeren in jonge kinderen is investeren in de toekomst

Investeren in jonge kinderen is investeren in de toekomst

Foto Shutterstock / MNStudio

Kinderen verdienen de beste start in het onderwijs, ongeacht hun afkomst of de buurt waar ze opgroeien. Kinderopvang geeft kinderen de basis voor die goede start, moderne kinderopvang kan het kind enorme kansen bieden. De basis voor sociale vaardigheden, die in de 21e eeuw alleen maar belangrijker zijn geworden, wordt bij kinderen gelegd in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.

Het stelt ouders daarnaast in staat om hun werk te combineren met de zorg voor hun gezin en heeft op die manier veel betekend voor de emancipatie van de vrouw. Wij zijn dan ook erg blij dat het kabinet niet alleen heeft bekendgemaakt dat de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd, maar dat zij ook nog eens extra gaat investeren in de opvang van peuters.

lees verder »

Blij met extra geld kinderopvang

Alle kinderen verdienen de best mogelijke start op school, ongeacht hun afkomst of de buurt waar ze in opgroeien. Kinderopvang biedt daarvoor een goede basis; het geeft onze jongste kinderen de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen. En geeft ouders de kans werk en de zorg voor hun kinderen te combineren. Daarom hebben wij ook gepleit voor extra investeringen in de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang.

Wij zijn daarom erg blij dat minister Asscher bekend heeft gemaakt dat vanaf 1 januari 2016 de kinderopvangtoeslag omhoog gaat. Hierdoor wordt de kinderopvang een stuk goedkoper. Dat gaat flink schelen in de portemonnee en geeft veel ouders wat extra lucht. Investeren in jonge kinderen betekent investeren in hun en onze toekomst.

Geef kinderen kansen om zich te ontwikkelen

De Eerste Kamerfractie van de PvdA staat achter het terugbrengen van de vele kindregelingen en ziet dat de oorspronkelijke bezuiniging is verzacht. In de nieuwe situatie wordt werken aantrekkelijker omdat het loont en krijgen mensen meer duidelijkheid. Wel willen we dat het kabinet in de gaten houdt hoe de wet voor gezinnen met een lager inkomen uitpakt. Voor mij staat voorop dat juist deze kinderen genoeg kans krijgen om zich te ontwikkelen.

lees verder »