Kinderopvang

De Partij van de Arbeid staat voor een goede en betaalbare kinderopvang. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is het belangrijk dat de opvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving, onder leiding van professionele en goed opgeleide medewerkers. Ook moet de kinderopvang naadloos aansluiten op het onderwijs, zodat kinderen goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen. Voor ouders is het van belang dat de kinderopvang betaalbaar blijft. Zo kunnen zij hun werk combineren met de zorg voor de kinderen.

woordvoerder

Keklik Yücel

Keklik Yücel

Tweede Kamerlid

Emancipatie, Arbeid en zorg
en Familierecht

lees meer over Keklik

recente berichten binnen dit standpunt

Geef kinderen kansen om zich te ontwikkelen

De Eerste Kamerfractie van de PvdA staat achter het terugbrengen van de vele kindregelingen en ziet dat de oorspronkelijke bezuiniging is verzacht. In de nieuwe situatie wordt werken aantrekkelijker omdat het loont en krijgen mensen meer duidelijkheid. Wel willen we dat het kabinet in de gaten houdt hoe de wet voor gezinnen met een lager inkomen uitpakt. Voor mij staat voorop dat juist deze kinderen genoeg kans krijgen om zich te ontwikkelen.

lees verder »

Ieder kind verdient een veilig thuis

Helaas zijn er kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. 32.000 van hen leven in sobere opvangcentra. Onderzoek laat zien dat deze kwetsbare groep kinderen veel schade oploopt in hun ontwikkeling. Daarom pleit ik voor het zogenaamde ‘inhuisplaatsen’, waarbij zoveel mogelijk kinderen niet in een opvanglocatie maar in een echte gezinssituatie worden geplaatst.

lees verder »

Blij met verbeteringen kinderopvang

De PvdA vindt het positief dat voor de kinderopvang en de peuterspeelzalen dezelfde kwaliteitseisen gaan gelden. Hiermee geeft het kabinet gehoor aan de oproep van Mariëtte Hamer en VVD-collega Cora van Nieuwenhuizen om tot een structurele oplossing voor de problemen in de kinderopvang te komen. Daarnaast is het goed dat er flink ingezet wordt op verbetering van de pedagogische kwaliteit, iets waar de PvdA al veel langer voor pleit. Zo komt het belang van het kind voorop te staan en is er straks meer duidelijkheid voor ouders.

lees verder »

Meer geld voor de kinderopvang

Vandaag heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot onze grote tevredenheid besloten om volgend jaar 100 miljoen euro extra te investeren in de kinderopvang. Samen met GroenLinks drong de Partij van de Arbeid hier vorige week al op aan bij de Algemene Politieke Beschouwingen met de motie Van Ojik/Samsom.

Deze week heb ik in debat met minister Asscher onze wens om te investeren in de kinderopvang nogmaals benadrukt. Dit is volgens de PvdA nodig vanwege de grote problemen waar de sector mee te kampen heeft als gevolg van bezuinigingen die in voorgaande jaren zijn doorgevoerd in combinatie met de hoge werkloosheid. Deze extra investering geeft de sector rust en de ouders duidelijkheid.

lees verder »

Naar een goede en toegankelijke kinderopvang

Naar een goede en toegankelijke kinderopvang

Foto Flickr / Inferis

De PvdA wil een kwalitatief goede kinderopvang die financieel toegankelijk is voor ouders van alle inkomensgroepen. Meer aandacht voor de kwaliteit van de kinderopvang is voor de PvdA daarom van essentieel belang. Kinderopvang is niet alleen een instrument voor arbeidsmarktparticipatie, maar heeft ook een ontwikkelfunctie voor kinderen. Dat was en blijft de inzet van de PvdA. 

lees verder »

Voor een goede en betaalbare kinderopvang

Kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is voor de Partij van de Arbeid altijd belangrijk geweest en dat zal ook zo blijven. Kinderopvang is zowel belangrijk voor ouders die werk en zorg voor de kinderen willen combineren als voor de ontwikkeling van kinderen. De kwaliteit en betaalbaarheid van deze voorziening mag niet onder druk komen te staan, ondanks de geplande bezuiniging voor 2013. Daarom hebben Mariëtte Hamer en ik de minister gevraagd om in gesprek te gaan met de sector om gezamenlijk tot een structurele oplossing te komen. De PvdA is daarbij uiteraard bereid te kijken naar een deugdelijke dekking. Zodat kinderopvang goed en betaalbaar blijft.

lees verder »

Meer vrouwen aan het werk

Meer vrouwen aan het werk

Foto stock.xchng / mmagallan

Nederland is de slome middenmoter in Europa als het gaat om de opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt. Zo bekleden steeds minder vrouwen topfuncties. Ook het salarisverschil tussen mannen en vrouwen voor het verrichten van gelijke arbeid is in Nederland structureel groter dan het Europees gemiddelde. Ik vind dit een Nederland-onwaardige wanprestatie.

De Partij van de Arbeid staat voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en dus ook op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de PvdA financiële onafhankelijkheid van vrouwen hoog in het vaandel staan. Wij vinden het cruciaal om het arbeidsaanbod van vrouwen te blijven stimuleren, zodat vrouwen aan het werk kunnen indien zij dit willen én zodat meer vrouwen zich met gelijke kansen kunnen vestigen aan de top.

lees verder »

Kunduz-coalitie snijdt verder in kinderopvang

Kunduz-coalitie snijdt verder in kinderopvang
Foto Flickr / Inferis

De Kunduz-coalitie heeft zich uitgesproken voor nog meer bezuinigingen op de kinderopvang. Ondanks dat de PvdA tot zeer recent GroenLinks en D66 aan haar zijde kon vinden in haar strijd tegen de forse bezuinigingen van het rechtse kabinet hebben deze partijen er samen met het CDA, de VVD en de ChristenUnie er helaas alsnog voor gezorgd dat er nog eens 250 miljoen extra wordt bezuinigd op de kinderopvang.  Wij pleiten voor een eerlijkere oplossing.

lees verder »