Job Cohen

Oud-politiek leider

Gelijke rechten, ook in Rusland

Gelijke rechten, ook in Rusland

Foto PvdA

Bij het bezoek van de Russiche president Poetin aan Nederland hang ik de regenboogvlag halfstok, uit protest tegen de anti-homowetgeving in Rusland. Dat deed ik zondagmiddag bij café 't Mandje aan de Zeedijk in Amsterdam.

Als staatssecretaris van Justitie was ik rond de eeuwwisseling verantwoordelijk voor het wetsontwerp dat het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht mogelijk heeft gemaakt.

lees verder »

Toelichting Job Cohen op vertrek

Ik ben twee jaar geleden opnieuw de landelijke politiek ingegaan omdat ik meende een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving, waarin lasten en lusten eerlijker worden verdeeld en waarin mensen, ook als zij zeer verschillende zijn, toch gelijkwaardig worden behandeld. Terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat ik er in de politieke- en mediawerkelijkheid van 'Den Haag' onvoldoende in ben geslaagd om de weg naar zo'n ander beleid geloofwaardig over het voetlicht te brengen.

De sociaaldemocratie kan en wil richting geven aan een noodzakelijke hervorming van de samenleving. Een hervorming die ons in staat stelt perspectief te bieden voor de toekomst. Mensen perspectief bieden, zeker in deze crisistijd, dat is de taak van de Partij van de Arbeid. En wanneer je als politiek leider daaraan onvoldoende effectief kunt bijdragen, behoor je terug te treden. Want wij staan in dienst van iets wat groter is dan wijzelf. Daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en verlaat ik ook de Kamer.

Klik op 'lees verder' onder de video voor de integrale verklaring (pdf).

lees verder »

Stop uitmergelen onderwijs

Stop uitmergelen onderwijs
Foto Flickr/ atelier PRO

De PvdA roept het kabinet op het uitmergelen van het onderwijs te stoppen. De klassen worden groter. Meer dan 30 kinderen in een klas is in het basisonderwijs geen uitzondering meer. De uitspraak van minister Van Bijsterveldt dat er teveel docenten zijn, is dan ook onbegrijpelijk. Daaroverheen komen de bezuinigingen op het 'passend onderwijs', nog eens 300 miljoen, waardoor de klassen nog voller worden.

lees verder »

Werk, werk, werk

Werk, werk, werk
Foto Flickr PvdA

De nieuwe wet Werken naar Vermogen ademt het ‘ieder voor zich’ adagium van het kabinet. Maar samen zoeken naar werk voor mensen met een arbeidshandicap werkt echt beter. Als Rutte vandaag met open vizier het werkbezoek aan een sociale werkplaats aflegt, zal hij dat ook zien.

De PvdA blijft niet langs de kant staan. Samen met de werkgevers gaan wij de boer op om 10.000 banen te zoeken. Dat schrijven Jan Hamming, Mariëtte Hamer en ik.

lees verder »