Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

Minister

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kracht van cultuur versterken

Kracht van cultuur versterken

Foto Flickr / PvdA

Vandaag heb ik mijn plannen voor de culturele sector voor de komende jaren gepresenteerd. Mijn inzet is om de kracht van cultuur te versterken. Creativiteit is onmisbaar voor iedereen om je weg te vinden, juist in een dynamisch, snel veranderende samenleving. 

Ik voel me er dan ook verantwoordelijk voor dat kunst niet het slachtoffer wordt van wat wel het rendementsdenken of de economisering van het leven wordt genoemd. Maar wat klip en klaar is, is dat kunst en cultuur een intrinsieke waarde heeft die het waard is om te verdedigen.

lees verder »

Ondersteuning voor scholen bij radicaliserende leerling

De afgelopen tijd heb ik met veel leraren en leerlingen het gesprek over radicalisering gevoerd. Een moeilijk onderwerp; het vraagt veel van leraren om op een goede manier het gesprek aan te gaan.

Ik heb deze week daarom maatregelen aangekondigd om leraren te ondersteunen, zoals een speciale training om radicaliserende leerlingen in de klas te herkennen, het intensiveren van burgerschapsonderwijs in het MBO en een speciale ‘hotline’ waar leraren terecht kunnen met vragen.

lees verder »

Doorbreek het stereotype

Doorbreek het stereotype

Vandaag, 8 maart, is internationale vrouwendag. We hebben in Nederland grote stappen gezet als het gaat om vrouwenemancipatie, maar we zijn er nog lang niet. Er zijn tal van initiatieven om het gesprek over en de emancipatie van vrouwen een steuntje in de rug te geven. Zo heb ik zelf samen met VNO-NCW het initiatief genomen om te ervoor te zorgen dat er meer vrouwen aan de top komen van het bedrijfsleven.

lees verder »

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Het is belangrijk dat ook jongeren die op het MBO zitten hun culturele wereld kunnen verbreden. MBO'ers zijn echte vakmensen. Voor hen is verbeelding en creativiteit ontzettend belangrijk. Vakmanschap vraagt om het kunnen leggen van verbanden, om creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Die krijg je ook door te genieten van kunst en cultuur. Daarom heb ik vandaag in het Rijksmuseum bekendgemaakt dat MBO-studenten vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen als het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis of De Parade kunnen.korting nu ook voor MBO'ers.

lees verder »

Kleinschalig vakmanschap voorop

Kleinschalig vakmanschap voorop

Foto Wikipedia Commons / Barbara M├╝rdter

Specialistische vakmensen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. Zij hebben zeer specialistische, vaak unieke vaardigheden en kennis. Denk aan een orthopedisch technicus die aangepaste schoenen maakt voor mensen met een lichamelijke handicap. Of een pianotechnicus die de bijzondere kennis en handigheid heeft om een piano te kunnen stemmen. Jongeren die kiezen voor een specialistische beroepsopleiding hebben goud in handen.

lees verder »