Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

Minister

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leidende rol Europa in bescherming homorechten

Vandaag ben ik bij IDAHO, de homo-emancipatietop op Malta. Hier maak ik afspraken met mijn Europese collega-ministers over de rechten van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Wij ondertekenen een verklaring waarin wij ons committeren aan internationale verplichtingen en aanbevelingen ter bescherming van rechten van LHBT'ers. Zeker nu is het belangrijk dat Europese landen gezamenlijk optreden tegen landen en organisaties die LHBT-rechten schenden.

lees verder »

Meer medezeggenschap als wapen tegen slecht toezicht

Verreweg de meeste onderwijsinstellingen worden goed bestuurd, door mensen met verstand van zaken en een goed werkend moreel kompas. Maar er gaat ook wel eens wat mis. Na Inholland en Amarantis kunnen we daar niet omheen. In die gevallen waar het mis gaat is het van het grootste belang dat het toezicht op het bestuur tijdig ingrijpt. Daar valt nog best wat aan te verbeteren, en iedereen mag daarover meepraten. Lees verder op rijksoverheid.nl >

Excellent werk

Excellent werk

Foto Flickt / PvdA

Goede vakmensen zijn de kracht van Nederland. Overal om je heen zijn voorbeelden van vakmanschap, van de monteur van je auto tot de banketbakker op de hoek. Wij hebben in Nederland een tekort aan goede vakmensen. Bepaalde ambachten dreigen zelfs uit te sterven door een gebrek aan instroom van jonge vakstudenten. Dat is zorgwekkend, want vakmanschap speelt een grote rol in de Nederlandse economie en samenleving. Daarom pleit ik voor een brede invoering van de meester- en gezelformule, en heb ik 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een excellentieprogramma voor talentvolle MBO-studenten.

lees verder »

Betere start voor beginnende leraar

Betere start voor beginnende leraar

Foto Shutterstock

Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs omdat zij onvoldoende begeleid worden. Zij hebben het gevoel dat ze in het diepe worden gegooid. Mede hierdoor verlaat een kwart van de beginnende leraren het onderwijs binnen de eerste vijf jaar. Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas.

Staatssecretaris Sander Dekker en ik trekken ruim 80 miljoen euro uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo's en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo. Lees verder op rijksoverheid.nl >