Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

Minister

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doorbreek het stereotype

Doorbreek het stereotype

Vandaag, 8 maart, is internationale vrouwendag. We hebben in Nederland grote stappen gezet als het gaat om vrouwenemancipatie, maar we zijn er nog lang niet. Er zijn tal van initiatieven om het gesprek over en de emancipatie van vrouwen een steuntje in de rug te geven. Zo heb ik zelf samen met VNO-NCW het initiatief genomen om te ervoor te zorgen dat er meer vrouwen aan de top komen van het bedrijfsleven.

lees verder »

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Korting op kunst en cultuur nu ook voor MBO'ers

Het is belangrijk dat ook jongeren die op het MBO zitten hun culturele wereld kunnen verbreden. MBO'ers zijn echte vakmensen. Voor hen is verbeelding en creativiteit ontzettend belangrijk. Vakmanschap vraagt om het kunnen leggen van verbanden, om creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Die krijg je ook door te genieten van kunst en cultuur. Daarom heb ik vandaag in het Rijksmuseum bekendgemaakt dat MBO-studenten vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen als het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis of De Parade kunnen.korting nu ook voor MBO'ers.

lees verder »

Kleinschalig vakmanschap voorop

Kleinschalig vakmanschap voorop

Foto Wikipedia Commons / Barbara Mürdter

Specialistische vakmensen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. Zij hebben zeer specialistische, vaak unieke vaardigheden en kennis. Denk aan een orthopedisch technicus die aangepaste schoenen maakt voor mensen met een lichamelijke handicap. Of een pianotechnicus die de bijzondere kennis en handigheid heeft om een piano te kunnen stemmen. Jongeren die kiezen voor een specialistische beroepsopleiding hebben goud in handen.

lees verder »

Het ideaal is bijna bereikt

Het ideaal is bijna bereikt

Foto Flickr / Wout

In januari 1986 staat één van mijn voorgangers, de heer Deetman, in de Tweede Kamer met een wetsvoorstel dat beschimpt en bespot wordt. Studenten komen massaal in opstand. Studentenbonden vinden de plannen 'volstrekt onaanvaardbaar'. Volgens hen levert het nieuwe stelsel studenten met rijke ouders een flinke extra som geld op, terwijl het een gevaar is voor de toegankelijkheid van de armere studenten. 'Het is oorlog', roept Maarten van Poelgeest, de toenmalig voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), op het Malieveld.

lees verder »