Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

Minister

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Opening Woonzorgcentrum

Opening Woonzorgcentrum

Deze week heb ik het Osira Woonzorgcentrum De Rietvinck geopend. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het gewone leven de zorg in moet komen en niet andersom. Als staatssecretaris was dit voor mij een belangrijk motto bij het tot stand brengen van zorgvernieuwingen.

lees verder »

Weblog Jet Bussemaker: evaluatie WMO

Als staatssecretaris van VWS heb ik mij drie jaar ingezet om iedereen in de samenleving mee te laten doen. Participatie van alle burgers: jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen heeft. Uit de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die maandag 1 maart door het Sociaal Cultureel Planbureau(SCP) wordt gepubliceerd, blijkt dat we op de goede weg zijn. En daar ben ik blij om.

lees verder »

AWBZ kan nog wel een tijdje mee

In tegenstelling tot wat Arie Nieuwenhuijzen Kruseman en Michiel Wesseling (respectievelijk voorzitter en beleidsadviseur artsenfederatie KNMG) in de Volkskrant van 8 februari beweren, is de AWBZ absoluut geen ‘anachronisme in de veranderde verzorgingsstaat’. In tegendeel: de AWBZ kan nog wel een tijdje mee, zo schrijf ik in de Volkskrant van dinsdag 16 februari. Hieronder volgen enkele punten die ik in het artikel behandel.

lees verder »