Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

Minister

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kloof arm en rijk bestrijden

Kloof arm en rijk bestrijden

Foto Shutterstock / wavebreakmedia

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. En ieder kind moet gelijke kansen hebben om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. De groeiende markt van huiswerkinstituten, priv├ęscholen en particulier onderwijs dreigt hier een belemmering voor te vormen en de verschillen tussen kinderen van hoog- en laagopgeleiden te vergroten. Daarom stel ik een onderzoek in, te beginnen in het hoger onderwijs, naar het effect dat ‘schaduwonderwijs’ heeft op kinderen en studenten uit sterkere en zwakkere milieus. Dat kondigde ik vandaag aan in een interview in Trouw.

lees verder »

Bereid toekomstige vakmensen beter voor

Bereid toekomstige vakmensen beter voor

Foto Shutterstock / SergeBertasiusPhotography

Het middelbaar beroepsonderwijs moet sneller kunnen inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarkt. De wereld om ons heen verandert snel. Nieuwe beroepen ontstaan en oude verdwijnen. We moeten juist het beroepsonderwijs in staat stellen zich aan te passen aan de eisen van de toekomstige arbeidsmarkt. Daarom heb ik maatregen genomen om het mbo onderwijs flexibeler te maken, zodat scholen beter kunnen inspelen op wensen van het bedrijfsleven of op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de gezondheidszorg om zo de vakmensen voor de toekomst af te leveren.

lees verder »

Durf te dromen: vorming en verbeeldingskracht in het hoger onderwijs

Durf te dromen: vorming en verbeeldingskracht in het hoger onderwijs

Foto: Flickr / ivt-ntnu

Het jaar is weer begonnen! Overal in het land zijn scholieren en studenten weer aan de slag gegaan op hun MBO-instelling, hogeschool of universiteit. Dat betekent ook dat ik deze dagen veel in het land ben voor de diverse openingen van het academische jaar. Zo ook afgelopen maandag bij de Universiteit van Utrecht waar ik onder andere terugblikte op het afgelopen jaar. Een bewogen jaar voor het hoger onderwijs. Het studievoorschot is ingevoerd en op veel plekken zijn discussies gevoerd over wat van waarde is voor academisch onderwijs. Over eigenaarschap, je betrokken voelen en weten dat je gezien wordt.

lees verder »

Kracht van cultuur versterken

Kracht van cultuur versterken

Foto Flickr / PvdA

Vandaag heb ik mijn plannen voor de culturele sector voor de komende jaren gepresenteerd. Mijn inzet is om de kracht van cultuur te versterken. Creativiteit is onmisbaar voor iedereen om je weg te vinden, juist in een dynamisch, snel veranderende samenleving. 

Ik voel me er dan ook verantwoordelijk voor dat kunst niet het slachtoffer wordt van wat wel het rendementsdenken of de economisering van het leven wordt genoemd. Maar wat klip en klaar is, is dat kunst en cultuur een intrinsieke waarde heeft die het waard is om te verdedigen.

lees verder »

Ondersteuning voor scholen bij radicaliserende leerling

De afgelopen tijd heb ik met veel leraren en leerlingen het gesprek over radicalisering gevoerd. Een moeilijk onderwerp; het vraagt veel van leraren om op een goede manier het gesprek aan te gaan.

Ik heb deze week daarom maatregelen aangekondigd om leraren te ondersteunen, zoals een speciale training om radicaliserende leerlingen in de klas te herkennen, het intensiveren van burgerschapsonderwijs in het MBO en een speciale ‘hotline’ waar leraren terecht kunnen met vragen.

lees verder »