Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

Minister

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Goed cultuuronderwijs voor ieder kind

Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben goed cultuuronderwijs te krijgen. Om dat mogelijk te maken tekenden staatssecretaris Dekker, voorzitter van de PO-raad Rinda den Besten en ik met een groot aantal wethouders en gedeputeerden cultuur en onderwijs van gemeenten en provincies een gezamenlijke intentieverklaring voor cultuuronderwijs: het ‘bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’. Lees verder op rijksoverheid.nl >

Einde aan gesjoemel met naam universiteit

Einde aan gesjoemel met naam universiteit

Foto Flickr / Waag Society

Als je je bij een universiteit inschrijft en ettelijke duizenden euro’s betaalt om een bachelor- of masterdiploma te halen, moet je er vanuit kunnen gaan dat het een echte universiteit is, die echte diploma’s afgeeft. Dat klinkt als een open deur. De werkelijkheid is echter weerbarstiger, heeft de Al Huraa-universiteit ons de afgelopen weken laten zien. Deze ‘universiteit’ – ik zet de aanhalingstekens er met opzet bij – heeft jarenlang diploma’s afgegeven, die niet waren wat ze leken te zijn.

lees verder »

Een belangrijk signaal

Een belangrijk signaal

Foto Flickr / SLU Madrid Campus

Een groep vooraanstaande wetenschappers heeft het debat geopend over de wetenschappelijke praktijk vandaag de dag. Onder de noemer Science in Transition richt hun kritiek zich vooral op de ‘stortvloed’ aan publicaties. Er wordt te veel gepubliceerd, te vaak van onvoldoende niveau, en de publicaties zijn, vriendelijk gezegd, niet altijd even relevant. Een belangrijk signaal.

lees verder »

Mijn visie op cultuur

Mijn visie op cultuur

 Foto Flickr / PvdA

Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving. Dat schrijf ik een brief aan de Tweede Kamer waarin ik mijn visie op cultuur uiteenzet.

lees verder »

Eerder ingrijpen bij falend onderwijsbestuur

Eerder ingrijpen bij falend onderwijsbestuur

Foto Flickr / bies

Bestuurders en toezichthouders van onderwijsinstellingen kunnen straks niet alleen bij financieel wanbeleid maar ook bij onderwijskundig falen worden aangepakt. Ook wordt het mogelijk om bestuurders of toezichthouders te schorsen of te ontslaan om daarmee de continu├»teit van het onderwijs aan leerlingen en studenten te kunnen garanderen. Bestuurders en toezichthouders die op onbehoorlijke wijze hun taak vervullen kunnen daarnaast hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. 

lees verder »