Jet Bussemaker

Jet Bussemaker

Minister

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ideaal is bijna bereikt

Het ideaal is bijna bereikt

Foto Flickr / Wout

In januari 1986 staat één van mijn voorgangers, de heer Deetman, in de Tweede Kamer met een wetsvoorstel dat beschimpt en bespot wordt. Studenten komen massaal in opstand. Studentenbonden vinden de plannen 'volstrekt onaanvaardbaar'. Volgens hen levert het nieuwe stelsel studenten met rijke ouders een flinke extra som geld op, terwijl het een gevaar is voor de toegankelijkheid van de armere studenten. 'Het is oorlog', roept Maarten van Poelgeest, de toenmalig voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), op het Malieveld.

lees verder »

Student toerusten op toekomst

We moeten de grenzen tussen disciplines, opleidingen en sectoren verkennen en verleggen, om nieuwe combinaties te maken van kennis, ideeën en talent, en om op te leiden voor banen die nu nog niet bestaan. Dat heb ik maandag gezegd bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Twente. Lees verder voor een verkorte versie van de toespraak (pdf).

lees verder »