Diederik Samsom

Diederik Samsom

Politiek leider

Fractievoorzitter

Meer zekerheid bieden over zorg

Meer zekerheid bieden voor mensen bij de grote veranderingen in de zorg. Dat is de kern van mijn pleidooi in een interview met dagblad Trouw zaterdag.

Er staat veel te veranderen in de zorg. Die veranderingen brengen onzekerheid met zich mee. Voor mensen die nu of in de nabije toekomst zorg nodig hebben, maar ook voor mensen die in de zorg werken. De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid roept het kabinet op om die onzekerheden zo veel als mogelijk weg te nemen.

lees verder »

Strafbaarstellen illegaliteit van tafel

De strafbaarstelling van illegaliteit is van tafel. Een pijnlijke maatregel, die als een steen op onze maag bleef liggen en ons bleef achtervolgen. Daarom wilden we ervan af. We zijn met de VVD overeengekomen om de strafbaarstelling te schrappen en een impuls uit te delen aan werkgelegenheid en koopkracht. Door een verhoging van de arbeidskorting, ter waarde van 500 miljoen. Nu kunnen we verder met het werk dat nodig is.

De keuze is aan u

Beste lezer,

De afgelopen maanden heb ik velen van u mogen ontmoeten. We spraken over uw zorgen. Over wat Nederland nodig heeft. Die gesprekken waren voor mij een bevestiging dat de afgelopen periode voor veel mensen niet gemakkelijk is geweest. Er is veel van mensen gevraagd. Nederland snakt naar economisch herstel, naar een periode van zekerheid van betaald werk, goede zorg en een prettige woning in een veilige buurt.

Daar wil de Partij van de Arbeid aan bijdragen. Werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. De politiek is er voor u en moet daarom resultaten boeken om die betere toekomst dichterbij te brengen.

lees verder »