Diederik Samsom

Diederik Samsom

Politiek leider

Fractievoorzitter

Niet afwachten, maar optreden

Het gaat langzaam weer wat beter met Nederland, maar thuis merkt men er nog te weinig van. De PvdA wil dat iedereen het gaat merken. Werk voor wie geen baan heeft, wat meer te besteden voor de meeste Nederlanders en de beste zorg voor wie zorg nodig heeft. De PvdA is ervan overtuigd dat Nederland met de ingezette verbeteringen uit deze moeilijke periode kan komen met een sterkere en zorgzamere samenleving. Het is onze plicht daarbij iedereen mee te nemen, niemand tussen wal en schip te laten vallen. Niet afwachten, maar optreden. Dat is de houding die de PvdA wil zien van dit kabinet. Dat zei ik bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

lees verder »

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Het gaat weer beter met Nederland. De economie groeit weer voorzichtig, de werkloosheid daalt gestaag en de huizenmarkt trekt aan. Ons land heeft in een moeilijke tijd veerkracht getoond. Belangrijke veranderingen - op de arbeidsmarkt, in de zorg, op de huizenmarkt en ten aanzien van duurzame energie - zijn in de steigers gezet en van politiek draagvlak voorzien.

Het wordt nu tijd dat iedereen in ons land dat gaat merken. Voor heel veel mensen is de crisis namelijk nog lang niet voorbij. De abstracte economische cijfers in de krant of op tv betekenen helaas nog te weinig aan de keukentafel.

lees verder »

Tijd voor meer zekerheid en perspectief

Na een moeilijke periode kiest Nederland langzaam de weg omhoog. Maar geen enkele reden om tevreden achterover te leunen. Voor heel veel mensen is de crisis nog lang niet voorbij. Als je nog altijd geen baan hebt, als je moeite hebt rond te komen of als je je afvraagt hoe je voor je moeder of broer kunt zorgen, dan heb je niks aan een overheid die afwacht hoe de hervormingen in de praktijk uitpakken.

Wat je dan wil is een overheid die niet wegkijkt, maar actief ingrijpt om de gewenste idealen te verwezenlijken. Tot nu toe is het kabinet daar nog te weinig aan toe gekomen. De komende jaren moet het verschil gemaakt worden, betoog ik vandaag in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

lees verder »

Timmermans gaat het verschil maken

Timmermans gaat het verschil maken

Foto Flickr / PvdA

De PvdA is trots dat Nederland met Frans Timmermans de plaatsvervanger en rechterhand van Juncker levert. Daarmee kan hij een leidende rol nemen bij de prioriteiten van Europa: meer banen, economische groei, verdedigen van onze vrijheden en grondrechten. Timmermans zal met zijn persoonlijkheid, kennis, zijn netwerk en zijn passie voor Europa het verschil maken. Met Dijsselbloem als Europgroep-voorzitter en Timmermans na Juncker de hoogste post, heeft Nederland twee topposities in Europa.