Diederik Samsom

Diederik Samsom

Politiek leider

Fractievoorzitter

Toespraak Diederik Samsom bij het grote Midden-Oosten debat

Toespraak Diederik Samsom bij het grote Midden-Oosten debat

Foto Flickr / PvdA

Natuurlijk zijn we soms genoodzaakt de krachten te bundelen met landen die we niet direct als gelijkgezinden beschouwen. Dat is vaker zo geweest. Maar nooit mag de strijd tegen onderdrukking en mensenrechtenschendingen daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Onze waarden even terzijde schuiven zal ons op de lange termijn alleen maar verder van huis brengen.

Dat zei ik zaterdag in mijn toespraak op het grote PvdA Midden-Oosten debat in de Nieuwe Buitensociƫteit in Zwolle.

Hieronder de volledige toespraak:

lees verder »

Geen nieuwe onzekerheid

Geen nieuwe onzekerheid

Deze verkiezingen gaan over een Nederland waarin de economie aan iedereen een plek biedt. Waarin werk eerlijk betaald wordt en zekerheid biedt. Waarin de zorg in de wijk niet gedomineerd wordt door bureaucratie en ook niet door de verzekeraar. Maar door de huisarts en de wijkverpleegkundige. Een Nederland dat een voorloper is in een Europa dat zichzelf weer heeft herpakt. Een Nederland dat zijn optimisme en onderlinge verbondenheid weer terugvindt. Daar werken onze mensen Lodewijk, Jetta, Martin, Jeroen en al die anderen aan. En op 18 maart bepaalt u hoe dat verder gaat. 

Dat zei ik in mijn toespraak op de laatste campagnezaterdag in Amsterdam (pdf) >

Handen ineenslaan voor duurzame energie

Handen ineenslaan voor duurzame energie

Foto PvdA

Over enkele maanden wordt het Europese investeringsfonds operationeel. En sinds enkele maanden hebben we hier in Nederland dankzij de Partij van de Arbeid een Nederlandse investeringsinstelling. Ook in veel provincies liggen investeringsfondsen klaar. En dan is er nog de Nederlandse Waterschapsbank. Het wordt tijd om de handen in een te slaan.

Ik roep het kabinet op om al die investeringskracht zo snel mogelijk te bundelen tot een investeringsconsortium, een Nederlandse investeringsbank, die - gebruik makend van de garanties en deelname van het Europese fonds - gaat investeren in duurzame energie. Zo ontstaat investeringskracht van ettelijke miljarden en trek je de grote bedrijven en private investeerders over de streep. En dat is nodig.

lees verder »

Veiligheid: geef kabinet alle ruimte te doen wat nodig is

Veiligheid: geef kabinet alle ruimte te doen wat nodig is

 Foto Flickr / PvdA

En hoe zit het dan met de veiligheidsdiensten, de politie, de marechaussee en justitie? Die zijn cruciaal. Want hoe goed ons onderwijs ook is, hoe weerbaar de ouders ook zijn, er zullen altijd bedreigingen blijven, gestoorde jihadisten, andere gekken. En die moeten in handen van ons veiligheidsapparaat vallen. Voordat het misgaat. Daarom heeft de PvdA in de eerdere debatten al aangegeven dat ze het kabinet alle ruimte geeft om te doen wat nodig is. Om prioriteiten te verschuiven. Om eventuele tekorten aan te vullen.

Bovenstaande tekst sprak ik zojuist uit tijdens het debat over inzet en capaciteit in de veiligheidsketen. Hieronder mijn volledige bijdrage aan het debat:

lees verder »

Nieuwe inspanning nodig voor verheffing en verbinding

Onze droom van een samenleving waarin mensen uit alle sociale milieus in staat zijn de grenzen te doorbreken en zich met elkaar verbonden voelen, staat onder druk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau toonde aan dat er een hardnekkige scheiding dreigt tussen een kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden. En die kloof gaat over meer dan inkomen en vermogen. Ook bij andere vormen van menselijk kapitaal, zoals arbeidsmarktpositie, gezondheid, partnerkeuze en maatschappelijke status, neemt de kloof toe.

lees verder »