Diederik Samsom

Diederik Samsom

Politiek leider

Fractievoorzitter

Handen ineenslaan voor duurzame energie

Handen ineenslaan voor duurzame energie

Foto PvdA

Over enkele maanden wordt het Europese investeringsfonds operationeel. En sinds enkele maanden hebben we hier in Nederland dankzij de Partij van de Arbeid een Nederlandse investeringsinstelling. Ook in veel provincies liggen investeringsfondsen klaar. En dan is er nog de Nederlandse Waterschapsbank. Het wordt tijd om de handen in een te slaan.

Ik roep het kabinet op om al die investeringskracht zo snel mogelijk te bundelen tot een investeringsconsortium, een Nederlandse investeringsbank, die - gebruik makend van de garanties en deelname van het Europese fonds - gaat investeren in duurzame energie. Zo ontstaat investeringskracht van ettelijke miljarden en trek je de grote bedrijven en private investeerders over de streep. En dat is nodig.

lees verder »

Veiligheid: geef kabinet alle ruimte te doen wat nodig is

Veiligheid: geef kabinet alle ruimte te doen wat nodig is

 Foto Flickr / PvdA

En hoe zit het dan met de veiligheidsdiensten, de politie, de marechaussee en justitie? Die zijn cruciaal. Want hoe goed ons onderwijs ook is, hoe weerbaar de ouders ook zijn, er zullen altijd bedreigingen blijven, gestoorde jihadisten, andere gekken. En die moeten in handen van ons veiligheidsapparaat vallen. Voordat het misgaat. Daarom heeft de PvdA in de eerdere debatten al aangegeven dat ze het kabinet alle ruimte geeft om te doen wat nodig is. Om prioriteiten te verschuiven. Om eventuele tekorten aan te vullen.

Bovenstaande tekst sprak ik zojuist uit tijdens het debat over inzet en capaciteit in de veiligheidsketen. Hieronder mijn volledige bijdrage aan het debat:

lees verder »

Nieuwe inspanning nodig voor verheffing en verbinding

Onze droom van een samenleving waarin mensen uit alle sociale milieus in staat zijn de grenzen te doorbreken en zich met elkaar verbonden voelen, staat onder druk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau toonde aan dat er een hardnekkige scheiding dreigt tussen een kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden. En die kloof gaat over meer dan inkomen en vermogen. Ook bij andere vormen van menselijk kapitaal, zoals arbeidsmarktpositie, gezondheid, partnerkeuze en maatschappelijke status, neemt de kloof toe.

lees verder »

Congrestoespraak Diederik Samsom

'We zien dat onze koers resultaten oplevert. Mensen vinden weer werk, er worden meer huizen verkocht en verbouwd en voor het eerst in jaren houden mensen meer over in hun portemonnee. Het is nog broos, maar het werkt. En dit is het moment om vastberaden te zijn en vertrouwen te hebben dat de veranderingen die we doorvoeren goed uitpakken voor ons land en voor de mensen. Ons land verdient meer zekerheid. Ons land verdient meer vooruitgang. Ons land verdient meer verdraagzaamheid. De PvdA heeft Nederland nog zo veel te bieden.' Dat zei ik in mijn toespraak op het Congres (pdf) >

lees verder »

Bijdrage Diederik Samsom aan debat aanslagen Parijs

Bijdrage Diederik Samsom aan debat aanslagen Parijs

Foto Flick / PvdA

De overheid moet een antwoord geven op de angst, door veiligheid te bieden. Daarbij geldt voor mijn fractie dat we ons niet willen storten in een politieke wapenwedloop van flinke voorstellen, maar dat we het kabinet de opdracht en de ruimte willen geven om te zorgen dat onze politie,marechaussee en veiligheidsdiensten kunnen doen wat nodig is. Dat zei ik vandaag in het debat over de aanslagen in Parijs.

lees verder »