Diederik Samsom

Diederik Samsom

Politiek leider

Fractievoorzitter

Voor hen, en voor ons

Voor hen, en voor ons

 Foto Wikipedia / Liftarn

We hebben ze allemaal op het netvlies staan. De overvolle trein op een station in Macedonië, de vader die met een baby uit een zinkende boot wordt gered, de jongemannen die vruchteloos achter vrachtwagens aanrennen bij Calais. De situaties worden steeds schrijnender. Het is tijd voor een gezamenlijke aanpak waarbij Europese landen via een via een vaste verdeelsleutel ieder een deel van de toegelaten migranten moeten opnemen. Dat schrijven Attje Kuiken en ik in een opiniestuk in NRC Next

lees verder »

Reactie op akkoord Griekenland

Reactie op akkoord Griekenland

Foto Flickr / Lars Tinner

De PvdA is opgelucht dat er een deal is. Dat is goed nieuws voor de Griekse bevolking en voor de stabiliteit in Europa. Maar we realiseren ons hoeveel werk er nu verricht moet worden om weer een gezamenlijke koers voor Europa te vinden. De Eurogroep is onder leiding van Dijsselbloem tot het uiterste gegaan. Nieuwe steun aan Griekenland was begrijpelijkerwijs alleen mogelijk onder strenge voorwaarden. De PvdA vindt het goed dat die voorwaarden nu ook gericht zijn op rechtvaardiger belasting (de rederijen), beter bestuur en ruimte voor investeringen.

Je kunt hier mijn reactie op Radio 1 terugluisteren >

lees verder »

Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid

Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid

Foto / PvdA Facebook 

Meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid. Dat is de inzet van de PvdA bij deze belastingherziening. In het pakket dat het kabinet nu aan de Kamer voorlegt komen al deze elementen terug, in een omvang die tot voor kort door velen niet voor mogelijk werd gehouden. De grootste groei voor de laagste inkomens, meer banen en een rechtvaardiger vermogensbelasting, gericht op het werkelijke rendement. De PvdA is trots op dit pakket. Het is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om bij te dragen aan de doelstellingen van meer werk, meer koopkracht en meer rechtvaardigheid. Dat zei ik in mijn bijdrage (pdf) aan het debat over de belastingherziening.

lees verder »

Oproep Rutte tegen de ‘dikke ik’ is gratuit

Oproep Rutte tegen de ‘dikke ik’ is gratuit

Foto Flickr / PvdA

Prima dat Rutte de strijd aanbindt met de Dikke Ik, maar ook een tikje gratuit. Het is immers de VVD die individuen uitnodigt zich groot te maken en vooral zichzelf te redden. Die moet niet verbaasd staan als velen zich van de weeromstuit té groot maken, de Dikke Ik.

Lees hier mijn opiniestuk dat vandaag in NRC Handelsblad verscheen.

Strijd aanbinden met tweedeling

De sociaaldemocratie is opgericht om de volkswijsheid 'Wie voor een dubbeltje geboren is, kan nooit een kwartje worden' te logenstraffen. We mogen prat gaan op een succesvolle strijd. De afgelopen decennia zijn er door onze inspanningen spectaculaire resultaten geboekt. Wie kent niet de voorbeelden van de eerste zoon of dochter uit het gezin die ging studeren en een mooie baan kreeg. De kinderen die dankzij hun eigen inzet en door de kansen die ze kregen, het arme milieu van hun ouders ontvluchtten en hun dromen en ambities konden waarmaken. Het verhaal van verheffing en emancipatie, van kansen bieden, het is ons verhaal. Ons ideaal.

Maar dat ideaal van een samenleving, waarin mensen uit alle sociale milieus in staat zijn de grenzen te doorbreken en zich met elkaar verbonden voelen, staat onder druk. De verbondenheid lijkt te eroderen. Het is meetbaar: het Sociaal Cultureel Planbureau toonde aan dat er een hardnekkige scheiding dreigt te ontstaan tussen een kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden. Maar indringender: het is voelbaar. Steeds meer ouders verliezen de hoop dat hun kinderen het beter krijgen dan zij. Dat gevoel slaat het optimisme uit het leven, uit de samenleving. Als dat gevoel manifest wordt, verliezen we de strijd. Dan wordt de kloof onoverbrugbaar.

En dat mogen we nooit laten gebeuren, betoogde ik zondag tijdens onze Politieke Ledenraad die in het teken stond van integratie en binding.

lees verder »