Diederik Samsom

Diederik Samsom

Politiek leider

Fractievoorzitter

Meer zekerheid in een veranderende wereld

De zomer van 2014 heeft laten zien dat onze dromen over vrede, stabiliteit en welvaart lang niet door iedereen worden gedeeld en te vaak wreed worden verstoord. Ondanks de nieuwe realiteit is er geen reden tot somberen, betoog ik zaterdag in een opiniestuk in de Volkskrant. We zijn een prachtig, sterk land met een groot gevoel van saamhorigheid.

De manier waarop Nederland met de vliegramp is omgegaan toonde dat andermaal aan. Het wordt niet allemaal minder. We zijn juist op zoek naar méér. Meer stabiliteit, meer duurzaamheid, meer welzijn. Meer optimisme, meer visie, meer samenwerking. Daar ligt het Nederland van de toekomst. De toekomst van onze kinderen.

De Partij van de Arbeid wil samen met anderen werken aan dat land van rechtvaardigheid en vooruitgang. Ook nu het moeilijk is, juist nu het moeilijk is. Op volkskrant.nl lees je het hele stuk >

Reactie op ramp MH17

De PvdA is diep geschokt door de berichten over het lot van de Boeing MH17. We leven mee met familie en vrienden van de inzittenden en met al degenen die nu in vreselijke onzekerheid zitten.

Het sociaal akkoord staat als een huis

Zaterdag gaf Hans de Boer, de opvolger van Bernard Wientjes als voorman van werkgeversorganiatie VNO, in een reeks kranteninterviews z'n visitekaartje af. Wat mij betreft maakte hij daarbij een valse start. Het had er namelijk alle schijn van dat-ie zich onder het sociaal akkoord wilde uitwurmen. Uiteindelijk bleek dat toch niet de bedoeling: 'Het sociaal akkoord staat als een huis', aldus De Boer later op de dag. En zo is het.

lees verder »

Europese sociaaldemocraten: meer ruimte voor groei en banen

Europese sociaaldemocraten: meer ruimte voor groei en banen

 Logo Socialists & Democrats

Europa heeft dringend behoefte aan meer ruimte voor groei en banen. De nieuwe Europese Commissie moet daarom het Stabiliteits- en Groeipact anders toepassen dan tot nu toe is gebeurd. Tot die conclusie kwamen de leiders van sociaaldemocratische partijen die vandaag op uitnodiging van de Franse president Hollande bijeen waren in Parijs. 

lees verder »