Diederik Samsom

Diederik Samsom

Politiek leider

Fractievoorzitter

PvdA steunt militaire bijdrage aan strijd tegen ISIS

De Partij van de Arbeid steunt het besluit van het kabinet om deel te nemen aan de brede internationale missie ter bestrijding van ISIS in Irak. Deze missie is bedoeld om de opmars van ISIS te breken en de Iraakse burgerbevolking te beschermen. De Iraakse autoriteiten hebben verzocht om militaire steun en daarmee is er een heldere rechtsgrond voor de militaire inzet.

lees verder »

Niet afwachten, maar optreden

Het gaat langzaam weer wat beter met Nederland, maar thuis merkt men er nog te weinig van. De PvdA wil dat iedereen het gaat merken. Werk voor wie geen baan heeft, wat meer te besteden voor de meeste Nederlanders en de beste zorg voor wie zorg nodig heeft. De PvdA is ervan overtuigd dat Nederland met de ingezette verbeteringen uit deze moeilijke periode kan komen met een sterkere en zorgzamere samenleving. Het is onze plicht daarbij iedereen mee te nemen, niemand tussen wal en schip te laten vallen. Niet afwachten, maar optreden. Dat is de houding die de PvdA wil zien van dit kabinet. Dat zei ik bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

lees verder »

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Laat iedereen merken dat het beter gaat

Het gaat weer beter met Nederland. De economie groeit weer voorzichtig, de werkloosheid daalt gestaag en de huizenmarkt trekt aan. Ons land heeft in een moeilijke tijd veerkracht getoond. Belangrijke veranderingen - op de arbeidsmarkt, in de zorg, op de huizenmarkt en ten aanzien van duurzame energie - zijn in de steigers gezet en van politiek draagvlak voorzien.

Het wordt nu tijd dat iedereen in ons land dat gaat merken. Voor heel veel mensen is de crisis namelijk nog lang niet voorbij. De abstracte economische cijfers in de krant of op tv betekenen helaas nog te weinig aan de keukentafel.

lees verder »