Diederik Samsom

Diederik Samsom

Politiek leider

Fractievoorzitter

Reactie op benoeming Koenders

Reactie op benoeming Koenders

 Foto Flickr / FMS

Ik ben trots dat we met Bert Koenders de ideale man hebben om met zijn ervaring en passie voor buitenlandpolitiek het werk van Frans Timmermans voort te zetten. Nederland heeft in dit kabinet gelukkig weer de blik naar buiten gericht. Actieve buitenlandpolitiek is belangrijk voor Nederland. Bert heeft nu de belangrijke taak om dat de komende jaren verder invulling te geven. In het belang van Nederland en de wereld.

PvdA steunt militaire bijdrage aan strijd tegen ISIS

De Partij van de Arbeid steunt het besluit van het kabinet om deel te nemen aan de brede internationale missie ter bestrijding van ISIS in Irak. Deze missie is bedoeld om de opmars van ISIS te breken en de Iraakse burgerbevolking te beschermen. De Iraakse autoriteiten hebben verzocht om militaire steun en daarmee is er een heldere rechtsgrond voor de militaire inzet.

lees verder »