Partij van de Arbeid

  • Goed en eerlijk werk

    Goed en eerlijk werk

    Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! Wij strijden internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers. Benieuwd hoe de PvdA goed en eerlijk werk steeds een stapje dichterbij brengt?

    Kijk hier >

Eerlijk werk wereldwijd

Eerlijk werk wereldwijd

Vandaag, 7 oktober, is het 'Decent Work Day'. De dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij het belang van goed werk. Fatsoenlijk werk. Werk waarmee je de kost kunt verdienen en werk dat je niet je leven kost. Er wordt vandaag stilgestaan bij het gegeven dat goed werk niet vanzelfsprekend is. Niet in 2015. Niet aan de andere kant van de wereld, niet hier. De Partij van de Arbeid maakt zich daarom elke dag sterk voor gewoon goed werk.

lees verder »

Wij trekken het ons aan!

Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! Wij strijden internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers. Die strijd is nog niet klaar, daarom voeren we ook dit jaar op 7 oktober actie voor eerlijk werk wereldwijd, op Decent Work Day. Benieuwd hoe de PvdA goed en eerlijk werk steeds een stapje dichterbij brengt? Kijk hier >

100.000 huizen voor woningzoekenden

100.000 huizen voor woningzoekenden

 Foto Shutterstock / Rido

Betaalbaar wonen moet voor iedereen mogelijk zijn, nu en in de toekomst. Het lukt de markt en corporaties maar niet om voldoende betaalbare woningen te bouwen voor duizenden woningzoekenden. Studenten, starters en  al die andere mensen die snel een huis nodig hebben.  

Dat kan niet langer. Daarom presenteert de PvdA vandaag een plan om zo snel mogelijk honderdduizend woningen te bouwen om de ergste woningnood op te lossen en te zorgen dat iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft.

lees verder »

Bescherm onze privacy, opslag reisgegevens gaat veel te ver

Bescherm onze privacy, opslag reisgegevens gaat veel te ver

Foto Flickr / rfranklinaz

De PvdA vindt dat minister van der Steur in Brussel een vuist moet maken tegen het plan om Europese passagiersgegevens verplicht op te slaan. Wie niet verdacht is, moet je ook niet als verdachte behandelen. Met het plan dat nu op tafel ligt belanden de gegevens van alle mensen die een vliegreis maken in een database. Daarmee schiet het zijn doel voorbij. We moeten niet vergeten dat het hier gaat om mensen, mensen met recht op privacy.

lees verder »

Laat rekentoets niet meetellen voor diploma MBO, VMBO en Havo

Laat rekentoets niet meetellen voor diploma MBO, VMBO en Havo

Foto Flickr / hans-westbeek

Goed onderwijs voor ieder kind. Dat is scholen beter maken als het gaat om rekenonderwijs. Dat is niet kinderen straffen voor onderwijs dat onder de maat is.  De rekentoets mag geen veel te hoge drempel vormen om een diploma te halen. Uit de cijfers die vandaag bekend zijn geworden, blijkt dat wel zo te zijn op het MBO, het VMBO en de Havo. Daarom willen wij niet dat de rekentoets daar gaat meetellen voor het diploma.

lees verder »

Goede basis voor economisch herstel

Goede basis voor economisch herstel

Deze week vonden in de Tweede Kamer weer de jaarlijkse Algemene Financiële Beschouwingen plaats, het debat met de minister van Financiën over de begroting van volgend jaar. Na jaren van zware, moeilijke en soms pijnlijke maatregelen is een goede basis gelegd voor economisch herstel. Nederland staat er na drie jaar kabinet-Rutte/Asscher een stuk beter voor. De economie groeit, steeds meer mensen vinden een baan en volgend jaar houden we meer geld over in de portemonnee. De begroting staat, naar wens van de PvdA-fractie, volledig in het teken van werkgelegenheid.

lees verder »