Partij van de Arbeid

  • Willem Witteveen

    Willem Witteveen

    Met het overlijden van Willem Witteveen verliest de PvdA een gewaardeerde partijgenoot die op allerlei manieren bijdroeg aan de sociaaldemocratie.

    In memoriam >

Wim Bakker ook aan boord van het verongelukte toestel

Enkele uren geleden bereikte ons het afgrijselijke nieuws dat ook Wim Bakker en zijn echtgenote aan boord waren van het toestel dat verongelukte in Oekraïne. Wim is al jaren actief voor de partij. Eerst in verschillende functies in Zoetermeer en sinds 2012 als lid van het bestuur van het gewest Zuid Holland.

Jan Marinus Wiersma (voorzitter bestuur gewest Zuid Holland):

'Woorden schieten tekort. Wim heeft, steeds als vrijwilliger, diverse functies binnen de partij vervuld. Hij was van grote betekenis in Zuid Holland. Zowel binnen de afdeling Zoetermeer als in het gewestelijk bestuur. Mijn gedachten gaan uit naar zijn kinderen en andere nabestaanden.'

Hans Spekman (voorzitter PvdA):

'Met Wim verliezen we een betrokken en enthousiaste vrijwilliger. Zo verzette hij vorig jaar met de open voorverkiezing van de lijsttrekker voor Zoetermeer nog bergen werk. Met deze ramp verliezen echter ook kinderen hun ouders, Ik ben sprakeloos.'

Willem Witteveen overleden

Willem Witteveen overleden

Foto Flickr / PvdA

Met grote verslagenheid hebben wij gisteren gekeken naar de beelden van de vliegramp in Oekraïne. Vandaag bereikte ons daarnaast nog het onthutsende nieuws dat bij de vliegramp van gistermiddag ook een zeer betrokken partijgenoot is omgekomen. Willem Witteveen, lid van de PvdA-fractie van de Eerste Kamer, was met zijn vrouw en dochter aan boord van het toestel.

Lees het in memoriam >

Reactie Marleen Barth (voorzitter fractie Eerste Kamer):

'Wij zijn diep geschokt en ongelooflijk verdrietig. Dit is niet te bevatten. Wij leven intens mee met Willems familie en nabestaanden.'

Reactie Diederik Samsom (voorzitter fractie Tweede Kamer):

'Willem heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de inhoudelijke en politieke koers van de partij. We verliezen met hem een bijzonder gedreven en deskundig politicus en bovenal een van onze vriendelijkste collega's. Mijn gedachten zijn bij zijn naasten en familie.'

Reactie Hans Spekman (partijvoorzitter):

'Willem is van grote waarde voor onze partij geweest, stond nog zo vol in het leven. Dit verlies is immens. Ik ben in gedachten bij iedereen die Willem dierbaar was. Willem zat nog zo vol ambitie. Dit najaar een debat over cybercrime, waar hij in voorop liep.'

Reactie op ramp MH17

De PvdA is diep geschokt door de berichten over het lot van de Boeing MH17. We leven mee met familie en vrienden van de inzittenden en met al degenen die nu in vreselijke onzekerheid zitten.

Aanpak jeugdwerkloosheid moet topprioriteit worden

Het is geen geheim dat de jeugdwerkloosheid in Europa drastisch is toegenomen en in sommige Zuid-Europese lidstaten zelfs duizelingwekkende proporties heeft aangenomen. Om het ontstaan van een verloren generatie en bijbehorende negatieve gevolgen voor de economie en samenleving af te wenden, moeten wij jongeren in Europa dringend een perspectief op een betere toekomst bieden.

Daarom hebben wij vandaag in het Europees Parlement in Straatsburg een door mij ondersteunde resolutie aangenomen over jeugd en werkgelegenheid, waarin wij de lidstaten en de Europese Commissie oproepen om van de aanpak van jeugdwerkloosheid een topprioriteit te maken en zo snel mogelijk meer geld beschikbaar te stellen om leer-werktrajecten, stages en startersbanen voor jongeren op te zetten.

lees verder »

Excessief beloningsbeleid financiële instellingen aanpakken

Excessief beloningsbeleid financiële instellingen aanpakken

Foto stock.xchng / StarLight

Vandaag levert de Tweede Kamer de schriftelijke inbreng bij de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het excessieve beloningsbeleid in de financiële sector is volgens de PvdA niet alleen een symptoom van de perverse cultuur in deze sector, maar ook één van de oorzaken van de huidige financiële crisis. Het is daarom rechtvaardig en noodzakelijk de sector te verplichten het belang van klanten weer centraal te zetten, in plaats van de eigen beloning.

Het is dan ook onverteerbaar dat er nog altijd torenhoge bonussen en salarissen worden uitgekeerd in de financiële sector, terwijl de belastingbetaler deze sector heeft moeten redden.

lees verder »

Werkende kinderen

Werkende kinderen

Foto Roelof van Laar

Met een Rwandese vakbond bezocht ik een school waar jongeren een vakopleiding volgen. Ze leren daar om bijvoorbeeld elektricien, lasser of sieradenmaker te worden. Bijzonder is dat de leerlingen voordat ze naar deze school kwamen al werk hadden. Vanaf hun twaalfde sjouwden ze zware zakken grond en mineralen van de top van een heuvel naar de rivier of juist water de berg op, afhankelijk van het seizoen. Handelaren kopen de kostbare mineralen die de jongeren vinden en wassen die wit bij een van de nabijgelegen mijnen. Want kinderarbeid mag natuurlijk eigenlijk niet. Verslag van mijn reis door Rwanda en Burundi.

lees verder »