Partij van de Arbeid

  • Kijktip

    Kijktip

    Kunst inspireert. Kunst verheft, kunst analyseert, verbindt, zet aan het denken. Met veel plezier stelt de PvdA daarom haar zendtijd ter beschikking aan verschillende kunstenaars.

    Bekijk de uitzendingen >

Kom in actie tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd

Kom in actie tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd

Vandaag is de Internationale Dag ter Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Gisteren werd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op initiatief van Nederland en Frankrijk, een resolutie aangenomen om het geweld tegen vrouwen wereldwijd uit te bannen. Maar er is meer nodig, véél meer om geweld tegen vrouwen wereldwijd tegen te gaan. Vandaag vraag ik jullie om in actie te komen.

lees verder »

Ga confrontatie aan tegen racisme en discriminatie

De aanpak van racisme en discriminatie moet veel doeltreffender worden. We mogen niet langer tolereren hoe mensen op straat of via de social media worden beschimpt om hun huidskleur, hun geloof of hun seksuele geaardheid. De PvdA wil dat het kabinet racisme en discriminatie gaat behandelen als high impact crimes. Dat betekent een hogere prioriteit, meer veroordelingen en een doeltreffendere aanpak door politie en justitie. Daar zal ik voor pleiten tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

lees verder »

Werken en toch arm: “Amerikaanse toestanden” in Europa

Werken en toch arm: “Amerikaanse toestanden” in Europa

Foto Flickr / Daniel Antal

Na je werktijd naar een tweede of zelfs derde baan om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het klinkt als 'Amerikaanse toestanden', als iets dat wij hier niet kennen. Toch is het ook in Europa geen uitzondering: veel Europeanen komen ondanks een volledige baan niet rond en leven in armoede. Ik vind dat ontoelaatbaar. Lees verder op europa.pvda.nl >

Datawet voor veiligheid, privacy en werk

Datawet voor veiligheid, privacy en werk

Foto Flickr / iwinatcookie

De PvdA wil dat het kabinet aan de slag gaat met een alomvattende wet op het dataverkeer. Deze Datawet moet regelen hoe we de privacy van onze burgers op internet beschermen, helder afbakenen wat de overheid wel en niet mag om cybercrime te bestrijden, en duidelijke regels maken voor bedrijven in de digitale economie. Mijn collega Astrid Oosenbrug en ik dienen hiertoe vandaag
een uitgewerkt voorstel in.

lees verder »

Werk maken van verbeteren kwaliteit langdurige zorg

Werk maken van verbeteren kwaliteit langdurige zorg

Foto stock.xchng / jvangalen

Vandaag heeft de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid het kabinet opgeroepen een agenda op te stellen om tot zichtbare verbetering van de kwaliteit van de langdurige zorg te komen. We zien als fractie dat de Wet Langdurige Zorg een goede basis biedt voor zorg die beter aansluit bij de wensen en behoeftes van mensen die de zorg zo hard nodig hebben. Nu is het zaak dat de staatssecretaris met organisaties om de tafel gaat om niet alleen de wet uit te voeren, maar ook tot verbetering te komen van de kwaliteit van de zorg.

lees verder »

Geen uitbuiting bij wegwerkzaamheden

Geen uitbuiting bij wegwerkzaamheden

 Foto Flickr / Webted

Er moet een einde komen aan het gebruik van schijnconstructies door onderaannemers van Rijkswaterstaat.

Wij staan voor eerlijk werk met een fatsoenlijk salaris. Samen met mijn collega Kamerlid Duco Hoogland wil ik daarom dat eerlijke arbeidsvoorwaarden een harde eis worden bij de keuze voor een aannemer, zodat er geen sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie.

lees verder »