Partij van de Arbeid

 • PvdA 70 jaar

  PvdA 70 jaar

  Op 9 februari 1946 werd de PvdA opgericht in het Krasnapolsky in Amsterdam. 

  70 jaar PvdA. Dat is een feest waard en vieren we graag met jou! 

  Ga naar de jubileumsite >
 • Warm hart, koel hoofd

  Warm hart, koel hoofd

  We moeten mensen die in hoge nood zijn in Europees verband een veilig onderkomen bieden, en daarbij een antwoord bieden op de terechte zorgen.

  Lees meer >

Maak een einde aan genitale verminking van vrouwen

Maak een einde aan genitale verminking van vrouwen

 Foto PvdA / Lex Draijer

Nog steeds worden Nederlandse meisjes besneden, of beter gezegd genitaal verminkt. Dit is ronduit kindermishandeling. Het raakt aan de gezondheid, emancipatie, mensenrechten en veiligheid van meisjes en vrouwen. Zij worden voor het leven getekend. Daarom presenteerde ik gisteren een actieplan (pdf) om hier een einde aan te maken.

lees verder »

Ieder kind moet naar school kunnen

Ieder kind moet naar school kunnen

Scholen vonden het vaak lastig om onderwijs te geven aan kinderen met een beperking zoals autisme, ADHD of een andere aandoening.Te vaak werd daarom gekozen voor de gemakzuchtige oplossing: ze kregen een ontheffing van de leerplicht. Dan hoeft geen school meer naar ze om te kijken en komen deze kinderen gewoon thuis te zitten. Ik vind het bizar dat we deze kinderen zomaar afschrijven. Ook zij verdienen een eerlijke kans en moeten gewoon naar school kunnen.

lees verder »

Stevigere aanpak van onderbetaling, oneerlijke concurrentie en verdringing

Stevigere aanpak van onderbetaling, oneerlijke concurrentie en verdringing

Een fatsoenlijke arbeidsmarkt: dat is waar de Partij van de Arbeid voor knokt. Een arbeidsmarkt waar mensen niet worden gezien als kostenpost waarop je zoveel mogelijk bezuinigt, maar als grootste kapitaal van een bedrijf waarin je juist investeert. Met de'Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie' die minister Lodewijk Asscher gistermiddag naar de Tweede Kamer stuurde, komt die fatsoenlijke arbeidsmarkt weer een stap dichterbij. En daar is de Partij van de Arbeid blij mee.

lees verder »

Studenten worden baas over eigen onderwijs

Studenten worden baas over eigen onderwijs

Foto Pixabay / geralt

Studenten en docenten krijgen veel meer te zeggen over hun eigen universiteit of hogeschool. Elk jaar gaan zij naar de stembus om een nieuwe medezeggenschapsraad te kiezen en zo invloed op het beleid uit te oefenen. Maar te vaak werd deze medezeggenschap door bestuurders niet serieus genomen. Om daar een eind aan te maken werkte ik samen met studenten aan plannen voor meer zeggenschap in het onderwijs. En met succes, want vandaag steunde een meerderheid in de Kamer de meeste van mijn plannen.

lees verder »

Meer betaalbare huurwoningen

Meer betaalbare huurwoningen

Foto Flickr / CorporatieNL

Iedereen heeft recht op snelle toegang tot een goede en betaalbare woning. Maar te veel mensen kunnen nu geen geschikte woning vinden. Er moet daarom meer gedaan worden om het aantal huurwoningen op peil te houden.

Woningbouwcorporaties en andere verhuurders slopen of verkopen en gemeenten stellen te weinig grond beschikbaar om te bouwen. Veel partijen willen investeren in het bouwen van huurwoningen. We moeten vraag en aanbod dus beter bij elkaar brengen, en daar moeten het kabinet en de gemeenten bij helpen.

lees verder »

Transparantie nodig voor topvrouwen

Transparantie nodig voor topvrouwen

Door transparant te maken waar de komende jaren vacatures ontstaan krijgen vrouwen die een topfunctie ambiëren een nieuw instrument in handen om tijdig en gericht op vrijkomende bestuursfuncties in te kunnen spelen. Om dit mogelijk te maken heb ik een nieuwe online tool gelanceerd. Deze tool is bedoeld om de vacatures die komende jaren ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven transparanter te maken.

lees verder »