Partij van de Arbeid

  • Kijktip

    Kijktip

    Kunst inspireert. Kunst verheft, kunst analyseert, verbindt, zet aan het denken. Met veel plezier stelt de PvdA daarom haar zendtijd ter beschikking aan verschillende kunstenaars.

    Bekijk de spot

Reactie op benoeming Koenders

Reactie op benoeming Koenders

 Foto Flickr / FMS

Ik ben trots dat we met Bert Koenders de ideale man hebben om met zijn ervaring en passie voor buitenlandpolitiek het werk van Frans Timmermans voort te zetten. Nederland heeft in dit kabinet gelukkig weer de blik naar buiten gericht. Actieve buitenlandpolitiek is belangrijk voor Nederland. Bert heeft nu de belangrijke taak om dat de komende jaren verder invulling te geven. In het belang van Nederland en de wereld.

Ruime Kamermeerderheid achter bonuswet

Ruime Kamermeerderheid achter bonuswet

Foto Flickr / snorski

Donderdagavond is de bonuswet, waarin bonussen in de financiële sector worden gemaximeerd op 20% van het vaste salaris, met overgrote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet maakt een einde aan de hebzucht, het eigen belang en het gegraai die mede ten grondslag lagen aan de financiële crisis.

Naast de bonusmaximering beperkt de wet gouden handdrukken, verbiedt het gegarandeerde variabele beloningen en verplicht de wet financiële instellingen geld terug te vorderen bij wanprestaties. Het gaat daarmee om de meest vergaande bonuswetgeving ter wereld en daar is de Partij van de Arbeid trots op.

lees verder »

Europese waarden koesteren en uitdragen

Europese waarden koesteren en uitdragen

 Foto Flickr / European Parliament

In Europa geloven we in vrijheid, democratie, gelijkheid, emancipatie, en de bescherming van fundamentele burgerrechten. Helaas staan die Europese rechten steeds vaker en op steeds meer plekken in Europa onder druk. Om deze waarden te verdedigen hebben we vanaf nu een nieuwe voorvechter in Europa: de nieuwe PvdA Eurocommissaris Frans Timmermans die vandaag zijn laatste werkdag heeft als minister van Buitenlandse Zaken.

lees verder »

PvdA wil meer banen

Het gaat stap voor stap beter met Nederland. Vandaag werd duidelijk dat de werkloosheid voor de vijfde maand op rij daalt, de afgelopen maanden maar liefst met bijna 400 personen per dag. Dat is de sterkste daling van de werkloosheid sinds het begin van de crisis in 2008.

Dat is goed nieuws, maar geen enkele reden om tevreden achterover te leunen. Het terugdringen van de hoge werkloosheid is en blijft onze belangrijkste opdracht.

lees verder »

Noodzaak voor gemeenschappelijk Europees asielbeleid alsmaar groter

Noodzaak voor gemeenschappelijk Europees asielbeleid alsmaar groter

Foto Flickr / noborder

De EU en haar lidstaten mogen niet blijven wegkijken terwijl de Middellandse Zee verandert in een open migrantenkerkhof. Een jaar na de ramp bij Lampedusa zijn er nog altijd geen veilige, legale routes naar de EU voor asielzoekers en wordt de noodzaak voor een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid alsmaar groter. Woensdag was ik medeorganisator van de conferentie Immigration – Stop the Bloodshed. Lees verder op europa.pvda.nl >

Makkelijker reizen voor blinden en slechtzienden

Makkelijker reizen voor blinden en slechtzienden

Foto PvdA

Woensdagmiddag overhandigde de Oogvereniging mij de eerste NS Business Card voor blinden en slechtzienden. Deze kaart stelt blinden en slechtzienden voortaan in staat zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. Ik ben blij dat er een oplossing is gevonden die deze problemen zo veel mogelijk wegneemt, want openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn.

lees verder »