Partij van de Arbeid

De gezamenlijke missie van Europa

De gezamenlijke missie van Europa

Foto PvdA

Wie nog dacht dat de verkiezingen van 22 mei nergens over gaan, vergist zich. Ondanks alle verschillen tussen landen, politieke partijen en culturen, is er één onderwerp dat als geen ander Europeanen economisch, ecologisch en geopolitiek verenigt: energie. In een opiniestuk in de Volkskrant pleit ik voor een gezamenlijke missie om voor 2050 duurzaam in onze eigen energiebehoefte te voorzien.

Deze 'New Energy Deal' biedt het perspectief dat nu zo ontbreekt. Perspectief op nieuwe banen en groei door innovatie en nieuwe industrie. Perspectief op een stabiele toekomst zonder afhankelijkheid van de grillen van Poetin. En perspectief op een duurzame toekomst voor onze kinderen. Op volkskrant.nl lees je het hele stuk >

Eerlijk werk

Eerlijk werk

Foto Flickr / PvdA

Precies een jaar geleden, op 24 april 2013, stortte in Bangladesh een kledingfabriek in. De beelden van het ongeluk staan menigeen nog op het netvlies gebrand. Het verdriet van de mensen die hun naasten verloren kan niemand onbewogen laten. De ramp toonde aan dat goede arbeidsomstandigheden allesbehalve vanzelfsprekend zijn. Sindsdien zijn er kleine stappen gezet.

lees verder »

Jongeren uitzicht op diploma geven

Jongeren uitzicht op diploma geven

Foto Flickr / dcjohn

Samen met het CDA heb ik een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen de leerplicht te verhogen tot 21 jaar. Hierdoor kunnen jongeren zonder startkwalificatie, die geen baan of zorgtaken hebben en wel het gevraagde niveau aankunnen, verplicht worden een opleiding af te maken. Met een diploma hebben deze jongeren namelijk meer kans op een baan en een mooie toekomst.

lees verder »

Aanval op witteboordencriminaliteit

Aanval op witteboordencriminaliteit

Foto freeimages / lince86

De hoeveelheid zwart geld en bijbehorende witteboordencriminaliteit in ons land zijn schokkend. De Algemene Rekenkamer presenteerde onlangs een rapport waaruit blijkt dat in Nederland in 2010 16,2 miljard euro is witgewassen. Via gekunstelde maar legale financiële constructies blijft deze vorm van criminaliteit buitengewoon winstgevend. Dat moeten we een halt toeroepen. Omdat het slecht is voor de belastingmoraal en parasiteert op de staatskas. Maar de aanpak is niet eenvoudig. Resultaten worden nauwelijks geboekt, zo blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer. Witteboordencriminaliteit is een veelkoppig monster, waar we iedere keer als het de kop opsteekt met volle kracht de aanval op moeten inzetten. Daarom pleiten Jeroen Recourt en ik voor een aantal concrete maatregelen om deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken.

lees verder »

Eerlijk werk moet uit Europa komen

Affgelopen week zette het Europees Parlement een stap op weg naar een Europa waar eerlijk werk centraal staat. In Straatsburg stemde een meerderheid voor een wet die iets beter regelt dat oneerlijke verdringing en uitbuiting van werknemers wordt aangepakt. De PvdA stemde vóór, maar met gemengde gevoelens. De richtlijn gaat wat ons betreft namelijk lang niet ver genoeg. Daarom komen Agnes Jongerius en ik met een plan om eerlijk werk tot uitgangspunt in Europa te maken.

lees verder »

Blij met banenplan voor de zorg

Martin van Rijn en ik hebben dinsdag een banenplan voor de zorg gepresenteerd. Hiermee zorgen we ervoor dat 80.000 mensen die nu in de zorg werken scholing krijgen of worden begeleid naar werk binnen of buiten de zorg. Voor jongeren komen er in totaal 5000 werkplekken. Samen met werkgevers en vakbonden in de zorg trekken we in totaal hier 200 miljoen voor uit, waarvan de helft door de zorgsector zelf wordt betaald.

lees verder »

Kom naar Politieke Ledenraad in Zwolle

Kom naar Politieke Ledenraad in Zwolle

Foto Flickr / PvdA

Op donderdag 8 mei vindt in Zwolle de eerste Europese Politieke Ledenraad plaats, waar we het rapport 'De Bakens Verzetten' van de Commissie Melkert en onze agenda voor Europa bespreken. Dit in het licht van de Europese verkiezingen van 22 mei. Hiermee geeft het Partijbestuur graag gevolg aan de belofte op het afgelopen partijcongres om nog voor de Europese verkiezingen een ledenraad over Europa te organiseren.

lees verder »

Duidelijkheid voor automobilist

Duidelijkheid voor automobilist

Foto Flickr / Chriszwolle

Er moet een einde komen aan de onduidelijkheid over de maximumsnelheid op onze wegen. De steeds wisselende maximumsnelheid en de talloze verkeersborden langs de snelweg komen de verkeersveiligheid niet ten goede en zorgen voor veel irritatie. Daarom ben ik blij dat minister Schultz gehoor geeft aan de oproep van PvdA en VVD om meer duidelijkheid te scheppen over de maximumsnelheid. Zo wordt informatie vaker en duidelijker aangegeven, worden tegenstrijdige verkeersborden weggehaald en wordt de maximumsnelheid op lange stukken snelweg zoveel mogelijk gelijkgetrokken. Dat voorkomt een hoop verwarring en maakt het verkeer veiliger.

lees verder »