Partij van de Arbeid

Kleinschalig vakmanschap voorop

Kleinschalig vakmanschap voorop

Foto Wikipedia Commons / Barbara Mürdter

Specialistische vakmensen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. Zij hebben zeer specialistische, vaak unieke vaardigheden en kennis. Denk aan een orthopedisch technicus die aangepaste schoenen maakt voor mensen met een lichamelijke handicap. Of een pianotechnicus die de bijzondere kennis en handigheid heeft om een piano te kunnen stemmen. Jongeren die kiezen voor een specialistische beroepsopleiding hebben goud in handen.

lees verder »

Wet Aanpak Schijnconstructies pakt misstanden op de arbeidsmarkt aan

Wet Aanpak Schijnconstructies pakt misstanden op de arbeidsmarkt aan

Het is zover: vandaag debatteert de Tweede Kamer over de door minister Lodewijk Asscher ingediende Wet Aanpak Schijnconstructies. De PvdA is daar erg blij mee. We hebben er als geen ander op aangedrongen. Samen met de vakbonden. Op hun website roepen ze de Tweede Kamer dan ook op met de wet in te stemmen. Overigens zijn ook veel mkb-bedrijven, vaak met eigen mensen in dienst, tevreden met de wet. Die zorgt er namelijk voor dat ze niet zo makkelijk meer op oneerlijke wijze 'uit de markt worden geprijsd'.

lees verder »

Blij met verbod wegwerptasjes

Blij met verbod wegwerptasjes

Foto Pixabay / Susbany

Jaarlijks komen meer dan acht miljard plastic tasjes in de natuur terecht. Ruim zeven miljard van deze tasjes waren bestemd voor eenmalig gebruik. Dit is slecht voor de gezondheid van mensen en desastreus voor het milieu. Daarom wil de Partij van de Arbeid al heel lang dat wegwerptasjes uit de winkels en van de markt verdwijnen. Ik ben verheugd dat staatssecretaris Mansveld hier werk van heeft gemaakt en vandaag heeft aangekondigd de plastic tasjes te verbieden.

lees verder »

Versterk koppositie eerlijk en duurzaam produceren

Minister Ploumen heeft zichzelf voor de Herculeaanse taak gesteld om de koppositie die het Nederlandse bedrijfsleven heeft op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen verder te versterken. Dat is nodig, want veel overheden in ontwikkelingslanden blijven falen in het op orde brengen en handhaven van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een eerlijk en duurzaam productieproces. Ik heb haar daar deze week van harte in gesteund.

lees verder »

Samen in de klas

Samen in de klas

Foto Flickr / Jannes Linders

Het onderwijs is dé emancipatiemotor van onze samenleving. Door iedereen gelijke kansen te geven, zorgen we ervoor dat alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien, ongeacht hun afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders. Helaas zijn we er nog lang niet, zo stelt onderwijssocioloog Paul Jungbluth in Vrij Nederland. En hoewel ik andere partijen hoor zeggen dat we het wel op orde hebben zie ik de emancipatiemotor van onze samenleving vastlopen, reden genoeg om de regering om actie te vragen.

lees verder »

Gelijk loon voor gelijk werk in Europa

Gelijk loon voor gelijk werk in Europa

Foto Flickr / Darren Glanville

Dat twee mensen die in hetzelfde land hetzelfde werk doen ook hetzelfde verdienen lijkt de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld. Helaas is dit in de Europese Unie niet altijd het geval. De oorzaak: de detacheringsrichtlijn, die het vrij verkeer van werknemers in Europa regelt, heeft niet voorziene en perverse bijwerkingen. Hierdoor staat het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek onder druk. Deze regelgeving moet dus grondig worden herzien.

lees verder »