Partij van de Arbeid

  • Goed en eerlijk werk

    Goed en eerlijk werk

    Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! Wij strijden internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers. Benieuwd hoe de PvdA goed en eerlijk werk steeds een stapje dichterbij brengt?

    Kijk hier >

Terugkijken: Samsom bij Pauw over de opvang van asielzoekers

Wij zijn het enige land in Europa waar de vluchtelingen nog niet op straat staan, daar ben ik trots op. We slagen er elke dag, op eergisteren na, weer in om mensen een plek te geven. Dat lukt allemaal dankzij het harde werk van ontzettend veel verschillende mensen. Daarmee is het probleem natuurlijk nog lang niet opgelost, nadat mensen een slaapplek hebben gekregen moet er nog veel meer gebeuren. Nederland staat dus voor een enorme opgave. Gisteren zat ik aan tafel bij Jeroen Pauw om hierover te praten.

Eerlijk werk wereldwijd

Eerlijk werk wereldwijd

Vandaag, 7 oktober, is het 'Decent Work Day'. De dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij het belang van goed werk. Fatsoenlijk werk. Werk waarmee je de kost kunt verdienen en werk dat je niet je leven kost. Er wordt vandaag stilgestaan bij het gegeven dat goed werk niet vanzelfsprekend is. Niet in 2015. Niet aan de andere kant van de wereld, niet hier. De Partij van de Arbeid maakt zich daarom elke dag sterk voor gewoon goed werk. Vandaag presenteren collega Roelof van Laar en ik onze initiatiefnota 'Eerlijk werk wereldwijd' (pdf).

lees verder »

Wij trekken het ons aan!

Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! Wij strijden internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers. Die strijd is nog niet klaar, daarom voeren we ook dit jaar op 7 oktober actie voor eerlijk werk wereldwijd, op Decent Work Day. Benieuwd hoe de PvdA goed en eerlijk werk steeds een stapje dichterbij brengt? Kijk hier >

Ongelijke behandeling en uitbuiting in EU nog steeds schering en inslag

Ongelijke behandeling en uitbuiting is in de Europese Unie –ondanks al zijn sociale regelgeving– nog steeds schering en inslag. Met name werknemers uit Midden en Oost-Europa zijn hiervan de dupe. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Europees Parlement is gedaan. Een pijnlijk resultaat op een dag dat we extra aandacht vragen voor ‘decent work’ voor iedereen.

lees verder >

100.000 huizen voor woningzoekenden

100.000 huizen voor woningzoekenden

 Foto Shutterstock / Rido

Betaalbaar wonen moet voor iedereen mogelijk zijn, nu en in de toekomst. Het lukt de markt en corporaties maar niet om voldoende betaalbare woningen te bouwen voor duizenden woningzoekenden. Studenten, starters en  al die andere mensen die snel een huis nodig hebben.  

Dat kan niet langer. Daarom presenteert de PvdA vandaag een plan om zo snel mogelijk honderdduizend woningen te bouwen om de ergste woningnood op te lossen en te zorgen dat iedereen een fatsoenlijk en betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft.

lees verder »

Bescherm onze privacy, opslag reisgegevens gaat veel te ver

Bescherm onze privacy, opslag reisgegevens gaat veel te ver

Foto Flickr / rfranklinaz

De PvdA vindt dat minister Van der Steur in Brussel een vuist moet maken tegen het plan om Europese passagiersgegevens verplicht op te slaan. Wie niet verdacht is, moet je ook niet als verdachte behandelen. Met het plan dat nu op tafel ligt belanden de gegevens van alle mensen die een vliegreis maken in een database. Daarmee schiet het zijn doel voorbij. We moeten niet vergeten dat het hier gaat om mensen, mensen met recht op privacy.

lees verder »

Laat rekentoets niet meetellen voor diploma MBO, VMBO en Havo

Laat rekentoets niet meetellen voor diploma MBO, VMBO en Havo

Foto Flickr / hans-westbeek

Goed onderwijs voor ieder kind. Dat is scholen beter maken als het gaat om rekenonderwijs. Dat is niet kinderen straffen voor onderwijs dat onder de maat is.  De rekentoets mag geen veel te hoge drempel vormen om een diploma te halen. Uit de cijfers die vandaag bekend zijn geworden, blijkt dat wel zo te zijn op het MBO, het VMBO en de Havo. Daarom willen wij niet dat de rekentoets daar gaat meetellen voor het diploma.

lees verder »